Hà Nội: Tỷ lệ dân số tham gia mua sắm trực tuyến dự kiến đạt 53%

(PLM) - Hà Nội đặt mục tiêu giữ vững xếp hạng từ thứ hai trở lên so với cả nước về chỉ số thương mại điện tử (EBI) hằng năm theo kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố năm 2024.