Làm nổi bật tính dân chủ, xây dựng và khoa học của hoạt động giám sát, phản biện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Đây là vấn đề được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại phiên họp sáng nay, 16/8, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), cho ý kiến về dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam (Nghị quyết liên tịch 403).

Tiến hành 60.463 cuộc giám sát trong 5 năm

Trình bày Báo cáo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Ngọc Ánh cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 403, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể hơn, chặt chẽ hơn, phát huy hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ngày càng được khẳng định, phát huy trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Với những quy định cụ thể tại Nghị quyết liên tịch số 403, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đi vào nề nếp; hoạt động giám sát, phản biện xã hội không ngừng mở rộng trong hệ thống Mặt trận cũng như các tổ chức chính trị - xã hội.

Số lượng, chất lượng các cuộc giám sát, phản biện xã hội ngày càng nâng lên, lĩnh vực, nội dung giám sát ngày càng đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, những vấn đề bức xúc của Nhân dân; nội dung kiến nghị sau giám sát ngày càng cụ thể, có căn cứ pháp lý.

Báo cáo nhấn mạnh, ở các tỉnh, TP, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành giám sát 60.463 cuộc, trong đó MTTQ cấp tỉnh giám sát được 2.689 cuộc; MTTQ cấp huyện giám sát 11.638 cuộc và MTTQ cấp xã giám sát 46.136 cuộc bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trên nhiều lĩnh vực như giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp; giám sát việc thực hiện chương trình phối hợp vận động và bảo đảm an toàn thực phẩm...

Về giám sát thông qua tổ chức đoàn giám sát, trong 5 năm, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức 87.356 đoàn giám sát, trong đó MTTQ cấp tỉnh giám sát được 1.981 cuộc, MTTQ cấp huyện giám sát 13.213 cuộc và MTTQ cấp xã giám sát 72.162 cuộc. Nội dung giám sát gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của từng địa phương được Nhân dân quan tâm.

Vẫn theo báo cáo, từ năm 2018-2022, Ủy ban MTTQ các cấp đã tham gia giám sát với các cơ quan có thẩm quyền được 159.492 cuộc (trong đó cấp tỉnh tham gia giám sát 5.521 cuộc; cấp huyện 29.428 cuộc; cấp xã 124.543 cuộc).

Trong 5 năm qua (từ năm 2018-2022), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức được 14 hội nghị phản biện xã hội với quy mô đại biểu tham gia tương đối lớn và phản biện có chiều sâu.

Sau các Hội nghị phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều có văn bản phản biện gửi các cơ quan, tổ chức có dự thảo được phản biện và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành văn bản. Văn bản phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được dư luận đánh giá cao, nhiều nội dung phản biện được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và một số cơ quan, tổ chức có ý kiến phản hồi.

Ở địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP đã chủ trì tổ chức 23.869 hội nghị phản biện, trong đó cấp tỉnh tổ chức được 827 cuộc, MTTQ Việt Nam cấp huyện đã tổ chức 3.488 hội nghị phản biện; cấp xã đã tổ chức 19.554 hội nghị phản biện.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, bà Trương Ngọc Ánh cũng nêu một số hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 403, như một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 403 ở một số địa phương chưa thường xuyên.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa phương nhất là cấp cơ sở còn lúng túng trong lựa chọn nội dung giám sát; chất lượng một số cuộc giám sát còn hạn chế, chưa đưa ra những kiến nghị cụ thể sau giám sát, chưa giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát...

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Ngọc Ánh, qua sơ kết 5 năm triển khai thi hành Nghị quyết liên tịch 403 cho thấy một số nội dung của Nghị quyết cần được sửa đổi, bổ sung, như bổ sung quy định cụ thể về đối tượng của phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; bổ sung quy định cụ thể thời điểm thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản trong quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, phản hồi ý kiến phản biện của MTTQ đối với dự án, dự thảo văn bản…

Nhấn mạnh hơn nữa trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội

Thảo luận tại phiên họp, UBTVQH ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc sơ kết, chuẩn bị báo cáo để trình tại phiên họp với cách thức triển khai sơ kết khá bài bản, khoa học.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đề nghị dự thảo Báo cáo cần nhấn mạnh hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội là một hoạt động cơ bản của MTTQ Việt Nam cũng như trách nhiệm của các tổ chức thành viên của Mặt trận trong triển khai nhiệm vụ này và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; qua đó làm nổi bật tính nhân dân, dân chủ, xây dựng và khoa học của hoạt động giám sát, phản biện.

Đồng thời, dự thảo Báo cáo cần có nội dung về quán triệt thể chế, chủ trương của Đảng trong giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, từ đó có đánh giá cụ thể về nhận thức, thái độ của các cơ quan hữu quan liên quan đến nhiệm vụ này, bởi thực tế cho thấy vấn đề này ở nhiều nơi chưa được cấp ủy, chính quyền địa phương thực sự quan tâm, coi trọng.

Cho rằng quyết tâm của Mặt trận và việc phân công phối hợp giữa các chủ thể của công tác giám sát, phản biện là yếu tố quan trọng, Chủ tịch QH khẳng định “nếu không có quyết tâm chính trị cao thì rất khó làm”.

Cùng với đó, Chủ tịch QH đề nghị báo cáo cần nêu rõ chủ trương, kế hoạch của từng giai đoạn thực hiện để có định hướng dài hạn; hướng kiến nghị đối với những vấn đề có tính thời sự đang nổi lên cũng như những phản ánh của cử tri, nhân dân và dư luận, thông tin báo chí...

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: "Cần đặc biệt quan tâm, giúp đỡ các thế hệ tiếp theo của gia đình chính sách, người có công"

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: "Cần đặc biệt quan tâm, giúp đỡ các thế hệ tiếp theo của gia đình chính sách, người có công"

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), ngày 24/7, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Ninh Bình; thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh huyện Nho Quan và thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công trên địa bàn huyện Yên Mô và Thành phố Ninh Bình. 

Đọc thêm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà ngoại giao xuất sắc mang tầm vóc quốc tế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trong cuộc gặp tại Hà Nội tháng 9/2023.
(PLVN) - Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Nhân dân Việt Nam tự hào có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là nhà lãnh đạo sáng suốt mà còn là nhà ngoại giao xuất sắc mang tầm vóc quốc tế, đã lãnh đạo đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức đồng bào Tây Nguyên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk năm 2018. (Ảnh trong bài: QĐND)
(PLVN) - Kể từ khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên lặng buồn, kể cho nhau nghe những câu chuyện về tình cảm, về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang vì nước, vì dân của Tổng Bí thư, người học trò xuất sắc của Bác Hồ vĩ đại.

Quốc hội tiếp tục quyết tâm thực hiện ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (*)

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu tại buổi Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội. (Ảnh TC)
(PLVN) - Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết “Thực hiện ý nguyện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và sự kỳ vọng của Nhân dân” của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Phó Chủ tịch nước viếng Nghĩa trang Hàng Dương và tặng quà gia đình chính sách tại Côn Đảo

Phó Chủ tịch nước viếng Nghĩa trang Hàng Dương và tặng quà gia đình chính sách tại Côn Đảo
(PLVN) -Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng 23/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và thăm, tặng quà các gia đình chính sách trong huyện Côn Đảo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bấm nút kích hoạt Ngân hàng gen liệt sĩ và thân nhân

Sáng ngày 23/7/2024, hội nghị “Tri ân người có công với cách mạng năm 2024 và ra mắt Ngân hàng gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ” đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh Bộ LĐTBXH
(PLVN) -Sáng ngày 23/7/2024, hội nghị “Tri ân người có công với cách mạng năm 2024 và ra mắt Ngân hàng gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ” đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024). Hội nghị ngày 23/7 được coi dấu mốc mới với hành trình “trả lại tên” cho các liệt sĩ sẽ được thiết lập.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà Lãnh đạo đặc biệt xuất sắc với nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 diễn ra vào tháng 12/2023.
(PLVN) - Đối ngoại là một trong những lĩnh vực in đậm nhiều dấu ấn nổi bật của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với tiêu đề “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc với nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam”:

Tầm nhìn chiến lược quốc phòng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) trong chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn vào tháng 8/2023. (Nguồn: QĐND)
(PLVN) - Phát biểu của Tổng Bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng bao hàm ý tưởng vô cùng độc đáo, cũng là một giá trị phổ quát của thời đại. Đó là lấy bảo vệ môi trường hòa bình làm mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc phòng (QP), quân sự (QS) trong dài hạn.