Kiên Giang: Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án

(PLVN) - Thời gian qua, hoạt động của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

09 tháng đầu năm 2023, Cục THADS tỉnh Kiên Giang đã triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ tất cả các mặt công tác như: Tổ chức thành công Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi án hành chính năm 2023.

Trong chỉ đạo điều hành, luôn duy trì tổ chức Họp hàng tuần, hàng tháng; thống kê án kê biên TDG bán đấu giá; tổ chức cử đi thi Chấp hành viên (CHV) 15/16 cán bộ, có nhiều CHV đạt 02 chỉ tiêu; chuyển đổi vị trí kế toán, điều động bổ nhiệm bổ nhiệm lại đầy đủ đúng quy định; chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục ĐTXD; cải cách hành chính chuyển đổi số.

Việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ luôn được Cục THADS tỉnh quan tâm thực hiện tốt, trong đó công tác giải quyết án tiếp tục được lãnh đạo Cục THADS quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Theo đó, tổng số vụ việc giải quyết 17.719, năm trước chuyển sang 7.178 việc, thụ lý mới 10.541 việc. Trong đó có điều kiện thi hành 12.174 việc, chiếm 68,70%, chưa có điều kiện thi hành 5.093 việc, chiếm 28,74%, hoãn thi hành án 325 việc, chiếm 1,8% và tạm đình chỉ thi hành án 11 việc, chiếm 0,062% so với tổng số phải giải quyết. Tổng số phải thi hành là 17.603 việc. Giải quyết xong 8.587 việc, đạt 70,54% (vượt 4,25% so chỉ tiêu cùng kỳ).

Các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tổng số phải giải quyết 9.352 việc. Trong đó năm trước chuyển sang 2.843 việc, thụ lý mới 6.509 việc. Có điều kiện thi hành 6.959 việc, chưa có điều kiện thi hành 2.234 việc. Hoãn thi hành án 79 việc, tạm đình chỉ 07 việc. Tổng số thi hành xong 5.677 việc, đạt 81,58% (tăng 3,05%)

Về tiền, tổng số phải giải quyết 110.685.381.000 đồng. Trong đó năm trước chuyển sang 68.201.085.000 đồng, thụ lý mới 42.484.296.000 đồng; có điều kiện thi hành 58.756.512.000 đồng, chưa có điều kiện thi hành trên 47 tỷ đồng; hoãn thi hành án 2.357.048.000 đồng; tạm đình chỉ 884.387.000 đồng. Tổng số thi hành xong 22.289.604.000 đồng, đạt 37,94% (tăng 4%).

Ngoài ra, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng được tập trung chỉ đạo giải quyết. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tự kiểm tra được thực hiện quyết liệt. Kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường; công tác phối hợp các ngành, Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Kiên Giang kiểm tra và tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án, quyết định

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Kiên Giang kiểm tra và tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án, quyết định

Bên cạnh những thuận lợi thì trong thời gian qua, công tác THADS cũng gặp nhiều khó khăn: Lượng án thụ lý tăng cao cả về việc và tiền, tính chất ngày một phức tạp. Ngoài ra tình hình kinh tế đang suy thoái cũng làm ảnh hưởng ít nhiều, đến công tác giải quyết án, thu cho ngân sách, bán tài sản bán đấu giá; trong quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác THADS còn chưa thật sự chủ động, kịp thời; còn nhiều tài sản chưa kê biên, tài sản thế chấp là tàu đánh cá xa bờ, phát sinh tranh chấp tài sản thế chấp nhà, đất...

Lực lượng công chức ngày càng giảm, phải kiêm nhiệm nhiều việc dẫn đến quá tải, khó đảm bảo chất lượng công việc trong bối cảnh lượng thụ lý hàng năm ngày một tăng cao và tăng cả về tính chất phức tạp của các vụ việc; lãnh đạo một số nơi chưa quyết liệt không kiểm tra, ngại đóng góp góp ý cấp dưới, không có kế hoạch thi hành án tuần, tháng, quý… công việc bị động lúng túng.

Các vụ việc do THADS thụ lý giải quyết ngày càng tăng, quy mô, tính chất cũng ngày càng phức tạp, trong khi đó điều kiện phục vụ cho công tác còn nhiều hạn chế, đội ngũ cán bộ lại mỏng...

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THADS

Để nâng cao hiệu quả công tác THADS trong thời gian tới, Cục THADS tỉnh Kiên Giang đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng.

Theo đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng quản lý, tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các Phòng và các Chi cục, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan THADS tỉnh; tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, kết quả thi hành án dân sự bảo đảm hoàn thành toàn diện các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao năm 2023; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, nghiệp vụ.

Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo tiếp công dân; vận hành hiệu quả “Đường dây nóng” để kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng lĩnh vực, địa bàn, vụ việc phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành chế độ chính sách trong quản lý tài chính, tài sản, kế toán nghiệp vụ thi hành án.

Ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả hồ sơ theo thủ tục một cửa; vận hành tốt các phần mềm do Tổng Cục triển khai. Thường xuyên sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản; đảm bảo tỷ lệ phát hành văn bản ký số của đơn vị là 90% (không bao gồm các văn bản có nội dung mật).

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kiên Giang cho biết, nhận thức rõ khó khăn của đơn vị, thời gian qua, Cục THADS tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp thi hành án. Qua đó, kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để tồn đọng, kéo dài. Do đó, kết quả THA về số việc, về tiền năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần giảm lượng án tồn đọng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và nâng cao hiệu quả công tác THA.

Đọc thêm

Vĩnh Phúc: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến 02 dự thảo luật

Vĩnh Phúc: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến 02 dự thảo luật
(PLVN) -Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị.

Trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng

Trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng
(PLVN) - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đề nghị hai cơ quan liên quan của Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường trao đổi tài liệu, họp trực tuyến về những quy định mới, luật mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng…

Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác phòng chống tham nhũng

Ông Jeong Seung-yoon hội kiến Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. (Ảnh: Đặng Phước)
(PLVN) - Việc ký kết và thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc chính là sự cụ thể hóa, khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai bên nhằm nâng cao hơn nữa tính thực chất, toàn diện và hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường trách nhiệm, kỷ luật của công chức ngành Tư pháp trong thi hành công vụ

Quang cảnh hội nghị tập huấn.
(PLVN) - Ngày 21/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường trách nhiệm, kỷ luật của công chức ngành Tư pháp trong thi hành công vụ cho Lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Hội nghị trong khuôn khổ Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam.

Ngày Hội việc làm 2024 - Cầu nối việc làm cho sinh viên

Ngày Hội việc làm 2024 - Cầu nối việc làm cho sinh viên
(PLVN) -Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để tìm kiếm và định hướng việc làm trong tương lai, ngày 22/5, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ Khai mạc Ngày hội việc làm năm 2024 – JOB FAIL HLU 2024.

Những dấu ấn trong 13 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước

Những dấu ấn trong 13 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước
(PLVN) - Cục Bồi thường nhà nước được thành lập trong bối cảnh để tổ chức và đưa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 “đi vào cuộc sống”. Đến nay, Cục đã từng bước khẳng định được vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Cần điều chỉnh tăng mức bồi dưỡng giám định tư pháp

Cần điều chỉnh tăng mức bồi dưỡng giám định tư pháp
(PLVN) -Nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực ở lĩnh vực pháp y, pháp tâm thần, Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung thêm đối tượng hưởng chế độ bồi dưỡng là người đã nghỉ hưu mà được cơ quan, đơn vị nhà nước ký hợp đồng làm giám định.

Sinh viên sôi nổi thi sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ

Các đội tham gia phần thi kiến thức chung về quyền sở hữu trí tuệ
(PLVN) - Sáng ngày 18/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Công ty Luật TNHH Tilleke & Bibbins Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số”.

Sở Tư pháp Đồng Tháp tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp Đồng Tháp tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(PLVN) -  Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL của Bộ Chính trị khóa XIII khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.