Khẩn trương thành lập Kiểm ngư địa phương

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Khẩn trương thành lập Kiểm ngư địa phương; truy tố các đối tượng đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. (Ảnh: Chinhphu.vn)
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Khẩn trương thành lập Kiểm ngư địa phương; truy tố các đối tượng đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. (Ảnh: Chinhphu.vn)

(PLVN) -  Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển khẩn trương thành lập Kiểm ngư địa phương theo quy định tại Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn liên quan; Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng ngăn chặn, xử lý không để tàu cá địa phương vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Đây là kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra ngày 28/6 vừa qua.

Mục tiêu đến tháng 10/2023 gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" IUU

Theo đó, về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định và không khai báo (IUU), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hành động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trước mắt, các giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU, chuẩn bị kỹ kế hoạch, nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4, phấn đấu mục tiêu đến tháng 10/2023 gỡ cảnh báo "Thẻ vàng".

Giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Ngoại giao và các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 81 ngày 13/2/2023 về "Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định"...

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển khẩn trương thành lập Kiểm ngư địa phương theo quy định tại Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn liên quan. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng ngăn chặn, xử lý không để tàu cá địa phương vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm công tác quản lý tàu cá; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá địa phương và tàu cá của tỉnh khác hoạt động tại địa phương; tập trung cao điểm thực thi pháp luật, xử phạt triệt để các hành vi khai thác IUU. Tuân thủ công tác xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định.

Điều động, luân chuyển, biệt phái đảm bảo bố trí đủ nhân lực, kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý tàu cá, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU.

Về hoàn thiện phần mềm trong công tác chống khai thác IUU, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trong tháng 8 năm 2023 để hỗ trợ hoàn thiện phần mềm, đồng thời nghiên cứu để nhân rộng áp dụng tại các địa phương.

Kiểm soát tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm từ cấp xã

Về phân giới cắm mốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và người dân, đặc biệt là người dân tại khu vực biên giới về các quy định liên quan đến đường biên mốc giới tại các văn kiện pháp lý song phương và pháp luật Việt Nam để nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật của người dân, tránh vi phạm quy chế biên giới.

Về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các Kế hoạch phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ủy ban Quốc gia.

Kiểm soát tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm từ cấp xã, chủ động nhận diện tội phạm, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự nổi lên, nhất là "tội phạm đường phố", tội phạm "tín dụng đen", tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,...

Thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, phục vụ quản lý nghiệp vụ, phòng, chống tội phạm; chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ "truyền thống" sang "hiện đại" vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng; theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân; phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ở cơ sở.

Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, kết hợp tư vấn, xét nghiệm HIV để kịp thời phát hiện, điều trị sớm những trường hợp dương tính với HIV và điều trị dự phòng lây nhiễm HIV cho các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm HIV.

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống buôn lậu và ma túy qua biên giới

Về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 41 ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Bên cạnh đó, quan tâm phát triển kinh tế khu vực biên giới để người dân ổn định cuộc sống, không tham gia tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống buôn lậu và ma túy qua biên giới, nhất là tình trạng phân bón giả và buôn lậu xăng dầu trên biển.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổng hợp kiến nghị của các địa phương; đôn đốc, kiểm tra, phối hợp, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy hiện có tại các địa phương

Ngoài ra, về nâng cấp và xây mới các cơ sở cai nghiện ma túy Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu, bố trí quỹ đất xây dựng khu vực nông nghiệp công nghệ cao để học viên cai nghiện ma túy lao động trị liệu và học nghề phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất để tiếp nhận học viên cai nghiện ma túy bắt buộc và cai nghiện ma tuý tự nguyện trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan cân đối nguồn vốn để bố trí xây mới, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy hiện có tại các địa phương, đặc biệt ưu tiên bố trí nguồn vốn cho thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy hiện có của thành phố Cần Thơ đặt tại tỉnh Hậu Giang để thực hiện nhiệm vụ cai nghiện ma túy bắt buộc cho người nghiện ma túy tại 02 địa phương; cân đối nguồn vốn đầu tư để bố trí cho thành phố Cần Thơ xây mới cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn.

Sau khi cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố Cần Thơ hoàn thành, tiến hành bàn giao cơ sở cai nghiện cũ cho tỉnh Hậu Giang theo quy định pháp luật về tài sản công.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang khẩn trương bố trí quỹ đất, lập dự án đầu tư, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2023.

Về hỗ trợ y tế cho các cơ sở cai nghiện ma tuý, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương có giải pháp điều động có thời hạn bác sỹ từ các cơ sở y tế thuộc ngành Y tế sang hỗ trợ tại các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội để bảo đảm các cơ sở cai nghiện ma túy có nhân sự bác sỹ đáp ứng quy định của pháp luật; tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sỹ đang công tác tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn; đội ngũ y sỹ hiện có được học liên thông lên bác sỹ. Điều động, bố trí xe cứu thương hỗ trợ cho các cơ sở cai nghiện ma túy công lập…

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia; thăm chính thức Australia và New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia; thăm chính thức Australia và New Zealand

(PLVN) - Sáng 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 5-11/3/2024 theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Đọc thêm

Động lực để tân binh lên đường nhập ngũ

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa, động viên thanh niên huyện Đồng Văn (Hà Giang). (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Quốc phòng)
(PLVN) - Khoác lên mình màu xanh áo lính, những thanh niên nhập ngũ khởi đầu một mùa Xuân bằng niềm tin sắt son và đầy tự hào trong cuộc đời: Thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Quân đội là trường học lớn của thanh niên Việt Nam, là nơi để các bạn trẻ đặt trọn niềm tin, ước vọng rèn luyện bản lĩnh cho tương lai.

Đảm bảo tiến độ xây dựng văn bản để triển khai chính sách cải cách tiền lương theo kế hoạch

Bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ cung cấp thông tin tại họp báo.
(PLVN) - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024 diễn ra chiều 2/3, bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ đã thông tin về tiến độ xây dựng các văn bản để triển khai chính sách cải cách tiền lương vào tháng 7/2024 và Đề án xây dựng vị trí việc làm để cải cách tiền lương.

Thủ tướng: Tăng tốc phát triển với động lực mới, khí thế mới, cảm hứng mới

Thủ tướng: Tăng tốc phát triển với động lực mới, khí thế mới, cảm hứng mới
Khẳng định chúng ta đã tạo được đà, động lực mới, khí thế mới, cảm hứng mới, sự cộng hưởng mới để tiếp tục thúc đẩy công việc trong tháng 3 và những tháng tiếp theo, Thủ tướng chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tăng tốc, hoàn thành các mục tiêu của quý I cũng như nửa đầu năm, cả năm 2024 và nhiệm kỳ 5 năm.

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân

Nhân dân xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) tham gia tuần tra biên giới cùng BĐBP. (Ảnh: Đình Quang)
(PLVN) - Thời gian qua, những hy sinh, cống hiến của người lính “quân hàm xanh” trên mọi miền biên cương Tổ quốc đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân (BPTD)” (3/3/1989 - 3/3/2024), PLVN đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức lễ ra quân huấn luyện

Cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2024.
(PLVN) - Sáng 1/3, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024, kết hợp phát động phong trào thi đua trong huấn luyện chiến đấu và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BTL Cảnh sát biển dự và chỉ đạo.

Bộ Quốc phòng kiểm tra Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU

Quang cảnh hội nghị.
(PLVN) -  Chiều ngày 29/2, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng (BQP) do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo BQP về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4.

Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”: Định hướng rèn luyện tư tưởng, thúc đẩy hành động của cán bộ, đảng viên

Quang cảnh Hội thảo. (Nguồn ảnh: hcma.vn)
(PLVN) - Hôm qua (29/2), tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân - Giá trị lý luận và thực tiễn”, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày ra đời tác phẩm.

Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng

Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn đề cao, trân trọng, đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và văn nghệ sĩ; tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát triển vững mạnh, toàn diện, đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh: Cần có những cơ chế, chính sách đặc thù

Các đại biểu tại hội nghị.
(PLVN) - Tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp do Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức sáng 29/2, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến quy định về cơ chế, chính sách đặc thù cho CNQP, an ninh và động viên công nghiệp.