Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 15, khóa IX

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 26/12, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ Việt Nam) tổ chức Hội nghị Đoàn chủ tịch lần thứ 15 khoá IX. 

Xem xét cho ý kiến vào 3 nội dung chủ yếu

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện chương trình công tác năm 2022, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 15, khóa IX ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cụ thể, Hội nghị xem xét cho ý kiến vào 3 nội dung lớn gồm: Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; Kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Hiệp thương cử bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX theo Tờ trình của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nhấn mạnh đây là những nội dung quan trọng, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy dân chủ, tập trung thảo luận đi đến thống nhất cao về những kết quả đã đạt được trong công tác Mặt trận năm 2022, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa IX đã đề ra.

Bên cạnh đó, do yêu cầu công tác và thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua có một số Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch nghỉ hưu hoặc thay đổi vị trí công tác. Theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam đề nghị các đại biểu xem xét Tờ trình của Ban Thường trực căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, hiệp thương thống nhất để bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban và Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Tại Hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 15, khóa IX ảnh 2

ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

Ông Châu nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta đã cơ bản thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ. Góp phần vào thành tựu chung, quan trọng của đất nước có sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

Cụ thể, trong năm 2022, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được triển khai kịp thời, chú trọng tuyên truyền kết quả và các chủ trương, quyết sách được ban hành tại Hội nghị 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ 3, 4 Quốc hội khoá XV, các hoạt động, sự kiện của MTTQ Việt Nam.

Việc thực hiện liên thông giữa tuyên truyền, vận động Nhân dân với lắng nghe, nắm bắt ý kiến tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tiến hành phản ánh, giám sát kịp thời. Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục có nhiều đổi mới, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Cùng với đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 15, khóa IX ảnh 3

Về chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023, ông Lê Tiến Châu cho biết, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trên cơ sở đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Đồng thời, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiến hành tổng kết, sơ kết các văn bản, đề án của Ban Bí thư, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội Nghị, ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ sự đồng thuận, nhất trí cao với nội dung của dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 15, khóa IX ảnh 4

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Túc đánh giá, trong năm 2022, việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân được MTTQ các cấp thực hiện tốt hơn. Bản báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Quốc hội có chất lượng và được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Thời gian tới, ông Nguyễn Túc đề nghị hệ thống MTTQ các cấp cần nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những đối tượng đang có nhiều tâm tư hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục; quan tâm hơn nữa tới việc chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh bởi tình hình trật tự, an toàn xã hội ở các khu đô thị đang phát sinh nhiều vấn đề làm nhân dân lo lắng.

Nêu ý kiến tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ - Pháp luật UBTW MTTQ Việt Nam đánh giá cao báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, báo cáo đã đánh giá đầy đủ, khái quát những thành tựu trong công tác Mặt trận năm qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, theo ông Trần Ngọc Đường MTTQ Việt Nam cần tập trung góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên 2 khía cạnh, một là tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền, hai là đóng góp xây dựng hệ thống pháp luật để củng cố, góp phần xây dựng xã hội pháp quyền; cần tổng kết về 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013…

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh buổi làm việc.

Có giải pháp hiệu quả để gỡ vướng về mua sắm, đấu thầu trong y tế

(PLVN) -  Chiều 30/1, thăm và làm việc với Bộ Y tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, cần giải pháp hiệu quả để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế liên quan đến mua sắm, đấu thầu, xã hội hóa, cơ chế tự chủ, quản trị đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế.

Đọc thêm

Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân của quân và dân ta như những đợt sóng lớn đánh thẳng vào ý chí, sự kiên trì của chính giới và quân sự Mỹ trong mục tiêu theo đuổi chiến tranh xâm lược Việt Nam; gây ra “một cú sốc đột ngột”, làm đảo lộn kế hoạch tác chiến của Mỹ trên toàn bộ chiến trường và buộc Mỹ phải giải quyết cuộc chiến bằng giải pháp chính trị.

Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không 'ăn xổi ở thì', chia nhỏ các dự án

Thủ tướng phát biểu kết luận cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị - Ảnh: VGP
(PLVN) -  Tối 28/1, tại Nghệ An, ngay sau khi kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị, trong đó 1 dự án đã hoàn thành, 9 dự án đang triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng cùng đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45. Ảnh: Nhật Bắc
(PLVN) - Sáng 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1. Người đứng đầu Chính phủ đồng thời thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án, bà con nhân dân khu tái định cư.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây tại tỉnh Hưng Yên

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023.
(PLVN) - Thường trực Ban Bí thư nhắn gửi, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục để mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng cây, bảo vệ cây đã trồng, cây đã trồng phải được chăm sóc phát triển tốt. Cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể phải là những người gương mẫu nhất trong phong trào trồng cây...

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ, giải quyết công việc tồn đọng do nghỉ Tết

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ, giải quyết công việc tồn đọng do nghỉ Tết
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, đơn vị ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải khẩn trương, tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế-xã hội, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết.

Tết của những người lính canh biển

Thời gian qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên khu vực biển Bắc Trung Bộ, Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn tích cực, chủ động trong việc tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố thiên tai.
(PLVN) - Với những người lính canh biển, ngày đêm lênh đênh trên những con tàu giữa biển khơi, sóng gió, làm tròn nhiệm vụ được giao, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc thân yêu là việc ý nghĩa nhất để gửi xuân về cho người thân ở quê nhà…

Phát triển TP HCM tầm nhìn đến năm 2045: Cần chính sách, pháp luật vượt trội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP HCM bình gốm Bát Tràng. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) -  Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 31) nhấn mạnh là ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới.

Triển khai ngoại giao kinh tế, tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
(PLVN) -  Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, bước vào năm mới 2023, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, với phương châm “Quyết liệt, mạnh dạn, đột phá, thực chất, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước”.

Hiệp định Paris - đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. (Ảnh tư liệu TTXVN)
(PLVN) -  Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho chủ trương “thêm bạn”, “bớt thù”, dự báo và nắm đúng thời cơ để đi đến thắng lợi quyết định của Đảng ta.

Niềm tin về triển vọng mới sau đại dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
(PLVN) -  Vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các đại biểu đã bày tỏ niềm tin sâu sắc về mục tiêu “năm 2023 đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.