Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 15, khóa IX

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
(PLVN) - Sáng 26/12, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ Việt Nam) tổ chức Hội nghị Đoàn chủ tịch lần thứ 15 khoá IX. 

Xem xét cho ý kiến vào 3 nội dung chủ yếu

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện chương trình công tác năm 2022, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cụ thể, Hội nghị xem xét cho ý kiến vào 3 nội dung lớn gồm: Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; Kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Hiệp thương cử bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX theo Tờ trình của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nhấn mạnh đây là những nội dung quan trọng, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy dân chủ, tập trung thảo luận đi đến thống nhất cao về những kết quả đã đạt được trong công tác Mặt trận năm 2022, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa IX đã đề ra.

Bên cạnh đó, do yêu cầu công tác và thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua có một số Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch nghỉ hưu hoặc thay đổi vị trí công tác. Theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam đề nghị các đại biểu xem xét Tờ trình của Ban Thường trực căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, hiệp thương thống nhất để bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban và Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Tại Hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

Ông Châu nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta đã cơ bản thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ. Góp phần vào thành tựu chung, quan trọng của đất nước có sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

Cụ thể, trong năm 2022, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được triển khai kịp thời, chú trọng tuyên truyền kết quả và các chủ trương, quyết sách được ban hành tại Hội nghị 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ 3, 4 Quốc hội khoá XV, các hoạt động, sự kiện của MTTQ Việt Nam.

Việc thực hiện liên thông giữa tuyên truyền, vận động Nhân dân với lắng nghe, nắm bắt ý kiến tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tiến hành phản ánh, giám sát kịp thời. Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục có nhiều đổi mới, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Cùng với đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Về chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023, ông Lê Tiến Châu cho biết, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trên cơ sở đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Đồng thời, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiến hành tổng kết, sơ kết các văn bản, đề án của Ban Bí thư, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội Nghị, ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ sự đồng thuận, nhất trí cao với nội dung của dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Túc đánh giá, trong năm 2022, việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân được MTTQ các cấp thực hiện tốt hơn. Bản báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Quốc hội có chất lượng và được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Thời gian tới, ông Nguyễn Túc đề nghị hệ thống MTTQ các cấp cần nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những đối tượng đang có nhiều tâm tư hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục; quan tâm hơn nữa tới việc chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh bởi tình hình trật tự, an toàn xã hội ở các khu đô thị đang phát sinh nhiều vấn đề làm nhân dân lo lắng.

Nêu ý kiến tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ - Pháp luật UBTW MTTQ Việt Nam đánh giá cao báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, báo cáo đã đánh giá đầy đủ, khái quát những thành tựu trong công tác Mặt trận năm qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, theo ông Trần Ngọc Đường MTTQ Việt Nam cần tập trung góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên 2 khía cạnh, một là tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền, hai là đóng góp xây dựng hệ thống pháp luật để củng cố, góp phần xây dựng xã hội pháp quyền; cần tổng kết về 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013…

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cải cách hành chính theo tinh thần '5 đẩy mạnh'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cải cách hành chính theo tinh thần '5 đẩy mạnh'
Kết luận phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) vào sáng 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện “5 đẩy mạnh”, với tinh thần “đã bàn, đã thông thì phải thực hiện”, góp phần khơi thông nguồn lực, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ tám Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ tám Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính
Sáng 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhớ những ngày tác nghiệp ở 'hầm' Nhà Quốc hội

Các phóng viên phỏng vấn Đại biểu Trần Hoàng Ngân bên hành lang. (Ảnh: PV)
(PLVN) - Thời gian dù chưa dài như một số đồng nghiệp có thâm niên hàng chục năm, nhưng nghị trường Quốc hội đã cho tôi những kinh nghiệm “xương máu”, giúp tôi rèn luyện tác phong làm việc, học tập và trưởng thành hơn, chững chạc hơn trong vai trò là “cầu nối”, đưa những ý kiến của cử tri đến với đại biểu và mang những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân.

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia
Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 13h35 ngày 12/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến Sân bay quốc tế Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12 - 13/7 theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển
(PLVN) - Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, tổng thể, mang tính nền tảng về lý luận và thực tiễn, có nội hàm sâu rộng với những nội dung quan trọng, mang tính định hướng cho công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện của đất nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào
Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào, sáng 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ hơn 100 bà con là đại diện các tổ chức hội đoàn, doanh nghiệp người Việt tại Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Càng khó khăn thì càng phải thi đua

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Càng khó khăn thì càng phải thi đua
Sáng 12/7, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; xem xét, quyết định phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc và một số vấn đề quan trọng khác.

Báo Pháp luật Việt Nam để lại nhiều dấu ấn, hiệu ứng tốt

Đại biểu Đỗ Đức Hiển phát biểu tại hội trường Quốc hội. (Ảnh: Quochoi.vn)
(PLVN) - Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẳng định, Báo Pháp luật Việt Nam đã thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng “cầu nối”, là nguồn cung cấp chất liệu từ cuộc sống đến với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, người có thẩm quyền, trong đó có các đại biểu Quốc hội, góp phần tăng cường năng lực phản ứng chính sách.