Kế hoạch sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường

Trước những thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, biến đổi khí hậu và những yêu cầu chất lượng cuộc sống ngày cao hơn, Luật Bảo vệ môi trường 2005 đã bộc lộ một số hạn chế cần sớm được khắc phục.

Trước những thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, biến đổi khí hậu và những yêu cầu chất lượng cuộc sống ngày cao hơn, Luật Bảo vệ môi trường 2005 đã bộc lộ một số hạn chế cần sớm được khắc phục.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Nghị quyết số 20/NQ-QH13 về chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh đã được Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, kỳ họp thứ 2 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2011 và Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai dự án xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

Ngày 17/02/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 207/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giao Bộ Tài nguyên và Môi trường đầu mối thực hiện dự án xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi. Theo đó, ngày 28/6/2012, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 950/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Về mục tiêu, Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) sẽ kế thừa thành tựu đạt được của Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, khắc phục những khiếm khuyết của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, bổ sung và làm cụ thể hơn một số điều khoản cần thiết nhằm đáp ứng cao hơn các yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Việc xây dựng Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi phải đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn về công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay (theo hướng thống nhất chức năng quản lý, tránh tình trạng chồng chéo, phân tán như hiện nay, tăng cường hiêu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường), cũng như các yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở đánh giá toàn diện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường hiện nay và tình hình thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

Về nguyên tắc, Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường lối, chính sách của Đảng; phù hợp với luật pháp và các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; đồng thời, kế thừa những thành công và những bài học thu được trong quá trình thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2005; tiếp thu có chọn lọc một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc sửa đổi và từng bước hoàn thiện bộ luật về môi trường.

Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) cũng nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, các chiến lược, chương trình lớn của Nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời gian từ 2005 đến nay và tính đến năm 2020; bảo đảm tính khoa học, rõ ràng, thống nhất, toàn diện và khả thi, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong tất cả các điều khoản của Luật; chấp hành các quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu và tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và các nhà khoa học có liên quan.

Về kế hoạch triển khai, ngày 28/6/2012, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã ký Quyết định số 950/QĐ-BTNMT thành lập Ban soạn thảo và tổ biên tập. Các kế hoạch thực hiện đã được triển khai là họp Ban soạn thảo; họp để tổng kết, đánh giá thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm hoặc gửi xin ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, đồng thời tổ chức lấy ý kiến góp ý Bộ, ngành, địa phương và đăng tải toàn văn Dự thảo lần thứ hai Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và Báo cáo đánh giá tác động lên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến nhân dân.

Các bước tiếp theo là: Thẩm định tư pháp và xây dựng giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định tư pháp; Chỉnh lý hồ sơ dự thảo luật; Xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; Trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến, tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ; trình Chính phủ xem xét, trình các cơ quan Quốc hội.

Sau khi hoàn thiện Dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, sẽ trình các cơ quan của Quốc hội để cho ý kiến, thẩm tra; phối hợp với cơ quan của Quốc hội khi có đề nghị tổ chức hội thảo, khảo sát thực tế địa phương, thực hiện tiếp thu ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, chỉnh lý dự thảo luật và hồ sơ kèm theo. Dự kiến, Dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.

Vũ Ngọc Sáng

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Làm rõ trách nhiệm, xử lý tổ chức và cá nhân vi phạm trong lập, chấp hành dự toán ngân sách

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp.
(PLVN) - Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý cụ thể đối với tổ chức, cá nhân nhiều năm vi phạm trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán Ngân sách Nhà nước (NSNN); thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng NSNN theo đúng các Nghị quyết của Quốc hội.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: VGP
(PLVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh khi thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo bổ sung Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2021, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH những tháng đầu năm 2022 tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sáng nay, 23/5.

Giải quyết thấu đáo những vấn đề 'tồn đọng' về đất đai do lịch sử để lại

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo tại phiên họp.
(PLVN) - Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo giải quyết thấu đáo những vấn đề "tồn đọng" về đất đai do lịch sử để lại, nhất là tình trạng nhiều hộ gia đình đã nộp tiền sử dụng đất hàng chục năm nhưng chưa được giao đất, chưa được xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Hình ảnh tại phiên khai mạc Kỳ họp.
(PLVN) - Đúng 9h hôm nay, 23/5, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gần 500 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trong cả nước.

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Thảo luận dân chủ, bảo đảm chất lượng các quyết sách

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Thảo luận dân chủ, bảo đảm chất lượng các quyết sách
(PLVN) - Hôm nay (23/5), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp trong thời gian 19 ngày. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tập trung vào công tác lập pháp, đồng thời xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và các nội dung quan trọng khác.

Đề nghị quy định Lịch sử là môn học bắt buộc cấp trung học

Các thành viên Ủy ban biểu quyết thông qua các báo cáo tại Phiên họp.
(PLVN) - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thống nhất đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ chuyên gia lịch sử, các đại biểu Quốc hội, quy định môn học Lịch sử cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc.

Thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai
(PLVN) - Tối ngày 21/5, tại quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/2032- 24/5/2022), công bố di sản thiên nhiên thế giới, di tích lịch sử tiêu biểu của tỉnh.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa: Góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở ATK Định Hóa, năm 1950. (Ảnh tư liệu).
(PLVN) - Chiều qua (20/5), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên – Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”.

Hà Nội bố trí khoảng 23.524 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4

Các đại biểu tại Kỳ họp.
(PLVN) - Sáng nay, 20/5, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã quyết nghị thống nhất chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được bố trí từ ngân sách TP là khoảng 23.524 tỷ đồng.

Hà Nội xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn cho Dự án đường Vành đai 4

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.
(PLVN) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và đề nghị của UBND TP, sáng nay, 20/5, HĐND TP Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (gọi tắt là Dự án đường Vành đai 4).

Học tập và làm theo gương Bác nghiêm túc, hiệu quả, thực chất

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.
(PLVN) - Yêu cầu trên được Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chiều qua (19/5).