Huyện ủy Sông Lô với công tác xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Những năm qua, Huyện ủy Sông Lô luôn quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên.
Huyện ủy Sông Lô với công tác xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác xây dựng đảng, đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trên tất cả các mặt công tác.

Đảng bộ có 45 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, có 239 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 6 nghìn đảng viên. Để có cơ sở đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo đăng ký xây dựng chi, đnagr bộ trong sạch vững mạnh ngay từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ. Căn cứ vào kết quả đạt được, các cấp ủy tiến hành tự đánh giá chấm điểm phân loại tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Do vậy, việc đánh giá xếp loại đảm bảo dân chủ, khách quan, đánh giá đúng chất lượng, không phô trương , hình thức. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân xuất sắc. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân đạt tỷ lệ 20%. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ bình quân đạt 79,27%.

Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, nhất là nữ, người lao động trong khu vực nông nghiệp nông thôn, trong các doanh nghiệp tư nhân. 5 năm qua đã kết nạp được 769 đảng viên mới đạt 101,3% nghị quyết Đại hội đảng bộ đề ra. Thực hiện Quy định số 213 năm 2020 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm đảng viên công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; các cấp ủy đã làm tốt việc giới thiệu, tiếp nhận và tổ chức cho đảng viên đang công tác với cấp ủy và nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ địa phương. Số đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú đã gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí bổ nhiệm cán bộ, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ luôn được cấp uuyr, tổ chức đảng nhận thức đầy đủ, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực, góp phần từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực và uy tín, đpá ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong 5 năm (2015-2020) đã quy hoạch BCH Đảng bộ huyện 72 đồng chí, BTV Huyện ủy 18 đồng chí; quy hoạch 25 lượt đồng chí lãnh đạo, quản lý cấp huyện; quy hoạch 152 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Quy hoạch 255 cán bộ BCH Đảng bộ, 103 cán bộ BTV và 287 lượt cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn; bổ nhiệm 16 đồng chí; thực hiện điều động, luân chuyển 22 cán bộ, giới thiệu ứng cử 317 cán bộ...

Chế độ sinh hoạt được duy trì nề nếp, theo đó đối với các chi bộ nông thôn sinh hoạt vào ngày 01 hàng tháng, chi bộ cơ quan sinh hoạt vào ngày 03 háng tháng. Quy chế làm việc của cấp ủy được xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị toàn xã hội. Nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng sinh hoạt cho bộ từng bước được nâng cao. Công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng được côi trọng, dân chủ trong Đảng được phát huy. Công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục đảng viên được chú trọng.

Công tác chính sách cán bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thực hiện việc xét, công nhận cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa thoe Hướng dấn số 30 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị định 31 năm 2013 của Chính phủ. Hàng năm thực hiện tổ chức nhiều đợt nghỉ điều dưỡng cho các đối tượng cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu, cán bộ công an, quân đội có quân hàm đại tá trở lên đã nghỉ hưu, đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên...Việc cấp tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên...Việc cấp tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, qua 5 năm đã cấp 2.357 huy hiệu đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên đã phát huy tác dụng tích cực trong việc đấu tranh, phòng ngừa vi phạm, góp phần gìn giữ sự trong sạch của Đảng. Kết quả trong 5 năm Huyện ủy đã kiểm tra 56 tổ chức Đảng và 20 đảng viên, giám sát 52 tổ chức, 19 đảng viên. UBKT cơ sở kiểm tra 66 tổ chức Đảng và 98 đảng viên, giám sát 80 tổ chức Đảng và 13 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 217 đảng viên và 02 tổ chức cơ sở Đảng.

Xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng Đảng vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được cấp ủy Đảng các cấp tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bởi vậy, yêu cầu đặt ra với các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện phải tiếp tục xây dựng lực lượng, tổ chức của Đảng ngày càng vững mạnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đất nước đổi mới.

Theo Bích Ngọc/http://songlo.vinhphuc.gov.vn
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh: Người con tài hoa của mảnh đất quan họ Bắc Ninh

Ông Mẫn Ngọc Anh – Chủ tịch Tập đoàn HANAKA
(PLVN) - Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất tiêu biểu của nền văn hiến và nhân cách Việt Nam. Cũng tại nơi đây đã sản sinh ra nhiều doanh nhân tài ba, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và làm giàu quê hương, đất nước. Một trong số đó phải kể đến ông Mẫn Ngọc Anh – Doanh nhân tài hoa, trọng nhân, trọng đạo, một người sống và làm việc vì hai chữ thiện lương.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang họp bàn về mức chi thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp
(PLVN) - Ngày 17/05, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết 132 quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật
(PLVN) -Ngày 17/5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về Đề án giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đồng chủ trì buổi làm việc.

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
(PLVN) -  Hơn 20 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân là chừng ấy năm Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình không ngừng băn khoăn, trăn trở và nhắc nhở bản thân cùng các đồng đội nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm đời sống nhân dân được bình yên và hạnh phúc.

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng.
(PLVN) - Thời gian qua hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng đã từng bước ổn định và phát triển, chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên từng bước được nâng cao. Tuy nhiên hoạt động công chứng ở tỉnh vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc, tồn tại.

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022
(PLVN) - Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm định hướng nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiên phong và với mong muốn góp phần tích cực hơn nữa trong tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội chọn chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm trọng tâm cho toàn bộ các hoạt động khoa học thuộc khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”
(PLVN) - Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển ngư nghiệp để xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước”. Chung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tưởng- Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, người đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu vấn đề kinh tế biển dưới góc nhìn của doanh nhân và trong chuyến thăm Trường Sa mới đây, đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng
(PLVN) - Năm 23 tuổi, Nguyễn Minh Thuỷ, cô sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Chế biến, trường Đại học Cần Thơ thì được trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Sự kiện ấy đã bắt đầu cuộc đời giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhiều thành tựu của nữ giáo sư Nguyễn Minh Thuỷ, người vừa vinh dự nhận giải Kovalevskaia năm 2021.

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học
(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về sự kiện khoa học này.

Dương Thị Liên: Nữ Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An bản lĩnh, tâm huyết với ngành Kiểm sát

Hơn 31 năm khoác trên mình màu áo thiên thanh Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An Dương Thị Liên luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
(PLVN) -Bằng bản lĩnh và sự tận tụy với nghề kiểm sát, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An – bà Dương Thị Liên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là người lãnh đạo gương mẫu. Nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác của bà đã được các cấp ghi nhận, vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Giấy khen vì sự nghiệp Tư pháp.

Làm sao để thượng tôn pháp luật?

Chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” của Báo Pháp luật Việt Nam- Một Chương trình hướng đến việc nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội.
(PLVN) -  Xây dựng pháp luật là yêu cầu tất yếu của Nhà nước, chấp hành pháp luật là ý thức, trách nhiệm của công dân. Việc thượng tôn pháp luật có vị trí, vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cô giáo trẻ người Mường trở thành nữ Đại biểu Quốc hội không ngại va chạm vấn đề nóng

Từ bỏ nhiều cơ hội tốt, cô Phượng quyết tâm trở về quê hương để trở thành cô giáo làng.
(PLVN) - Là một cái tên không còn xa lạ trong ngành giáo dục, câu chuyện về cô giáo trẻ Hà Ánh Phượng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ học sinh, giáo viên trên cả nước. Không chỉ là một giáo viên tiếng Anh, giờ đây trên cương vị mới là một Đại biểu Quốc hội, cô gái trẻ người Mường đang từng ngày nỗ lực góp phần vào sự đổi thay trên chính quê hương mình.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn: Người “đổi đời” cho hàng ngàn số phận

BS Hoàng Thanh Tuấn
(PLVN) -Với chữ duyên, tình yêu và niềm đam mê, BS Hoàng Thanh Tuấn đã bén duyên với lĩnh vực phẫu thuật tạo hình (PTTH) thẩm mỹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với xã hội, anh đã giúp thay đổi diện mạo, cuộc đời cho hàng ngàn con người. Và hơn hết, trái tim bao la và nồng ấm của vị thầy thuốc trẻ luôn hướng về cộng đồng…

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn
(PLVN) - Đêm trước hôm ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho người cung cấp nước ngoài, ông Nguyễn Văn Phụng, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) nhắn tin: “Đây là chiến dịch cuối cùng trước khi anh nghỉ!”. Gần 40 năm “bén duyên” với thuế, tên của ông gắn với nhiều “chiến dịch” mà dấu ấn rõ nét nhất là quản lý thuế (QLT) doanh nghiệp lớn (DNL)…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới
(PLVN) - Ngày 13/5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo quốc gia “ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP và EVFTA ” . Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh , thành viên Hội đồng trường - tới dự và phát biểu.