Huyện Di Linh thực hiện mạnh mẽ phương châm tuyên truyền pháp luật hướng về cơ sở

(PLVN) - 15 năm với những nỗ lực bền bỉ, công tác tuyên truyền pháp luật ở huyện Di linh (Lâm Đồng) đã có nhiều chuyển biến, từ nhận thức của các cấp lãnh đạo đến hành động cụ thể của nhân dân.
Huyện Di Linh thực hiện mạnh mẽ phương châm tuyên truyền pháp luật hướng về cơ sở

Xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng nên hàng năm cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo chính quyền, đoàn thể xây dựng kế hoạch PBGDPL để thực hiện; Huyện cũng phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên CSHCM, các xã, thị trấn…tổ chức tập huấn, giới thiệu các văn bản pháp luật mới cho cán bộ và nhân dân, trong đó có ưu tiên các đối tượng đặc thù. Hoạt động hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý được tổ chức thường xuyên cho người dân ở vùng sâu, xa, vùng khó khăn để nâng cao hiểu biết pháp luật. Một số thôn, buôn được chọn làm điểm để tuyên truyền.

Các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện Di Linh ngày càng được đổi mới, chọn lọc thông qua việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng và tình hình địa phương, cơ sở. Từ đó tập trung ưu tiên những nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các hình thực PBGDPL cũng được đổi mới để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL: tuyên truyền lồng ghép sinh hoạt các Câu lạc bộ pháp luật; tuyên truyền qua xe loa cổ động; qua phiên tòa xét xử lưu động; thông qua các cuộc họp của thôn, làng, tổ dân phố; tổ chức các phiên tòa giả định cho học sinh tại các trường học…

Báo cáo của UBND huyện Di Linh cho biết, trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW đã tiến hành gần 2600 cuộc PBGDPL trực tiếp với 314.407 lượt người tham dự; phổ biến trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện 5475 lượt, hệ thống truyền thanh các xã 4920 lượt. Đã tổ chức 131 cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới dạng các cuộc thi viết, sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, trên hệ thống thông tin điện tử, kể chuyện pháp luật với 13.662 lượt người tham dự; đã phát hành gần 230 ngàn tờ rơi, tờ gấp pháp luật; xây dựng 453 chuyên trang, chuyên mục vế pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn hơn 300 bộ đề cương các văn bản pháp luật cung cấp cho các địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm tài liệu phổ biến đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn…

Để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, UBND huyện đã thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng phục vụ công tác PBGDPL; tích cực phối hợp với Sở Tư pháp mở các lớp bổ sung kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ nói trên. Đến nay trên địa bàn có 26 đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị là thành viên Hội đồng PBGDPL huyện, 24 đồng chí báo cáo viên cấp huyện; 423 đồng chí là tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; số lượng, thành phần cơ cấu, chất lượng được thực hiện theo đúng quy định của Luật PBGDPL.

UBND huyện cũng quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác PBGDPL. Bên cạnh đầu tư cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, huyện cũng dành nhiều quan tâm trang thiết bị, phương tiện và nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền. Hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế ở địa phương, UBND cấp kinh phí cho Hội đồng PBGDPL, trong 15 năm đã cấp kinh phí gần 3,7 tỷ đồng. Đối với UBND các xã, thị trấn, mỗi đơn vị địa phương được cấp từ 20 -30 triệu đồng/ năm. Đến nay các đơn vị đã trang bị, lắp đặt Internet để truy cập, tra cứu tài liệu. Hội đồng PBGDPL được trang bị máy chiếu phục vụ công tác tuyên truyền. Các trường học, UBND các xã, thị trấn các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã trang bị tủ sách, ngăn sách pháp luật để phục vụ việc tìm hiểu pháp lật của cán bộ, giao viên, học sinh và Nhân dân

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGPL, trong những năm qua Di Linh không có hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật. Tỷ lệ học sinh vi phạm pháp luật hay bị xử lý hành chính, vi phạm nội quy nhà trường giảm; tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng.

Tuy nhiên, UBND huyện Di Linh cũng chỉ ra những tồn tại như sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền có lúc có nơi chưa sâu sát, quyết liệt, hình thức PBGDPL thiếu sáng tạo, đổi mới, nguồn lực cho công tác tuyên truyền còn hạn chế…Từ đó UBND huyện Di Linh xác định sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW quyết liệt, cũng như bám sát các văn bản của TW, địa phương; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đảng, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, các đoàn thể trong công tác PBGDPL. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cũng như tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, thực hiện mạnh mẽ phương châm PBGDPL hướng về cơ sở. 

Bình An
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cần huy động các nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý

Cần huy động các nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý
(PLVN) -Từ năm 2018 đến nay, thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL), Chính phủ đã đưa TGPL lồng ghép vào các chương trình xóa đói giảm nghèo để ưu tiên huy động nguồn lực cho công tác này. Tuy nhiên, kinh phí dành cho hoạt động này vẫn còn thấp so với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đề nghị có cơ chế thu hút, đãi ngộ phù hợp với đội ngũ pháp chế

Đại biểu Đồng Ngọc Ba phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Đây là ý kiến được đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba (đoàn Bình Định) đưa ra tại phiên họp của Quốc hội, thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 ngày 25/7.