Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.
(PLVN) -Ngày 20/9/2023, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Tư pháp tổ chức “Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ tư pháp) Nguyễn Quốc Hoàn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện các bộ, ngành; các đại biểu là đại diện các UBND, Sở Tư pháp cùng một số cơ quan chuyên môn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực miền Bắc và UBND các thành phố/thị xã/quận/huyện của tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12/02/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/03/2020, quy định những vấn đề pháp lý cơ bản về hoạt động kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như: Trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động kiểm tra; thực hiện kết luận kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra; xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Qua 03 năm triển khai thi hành, công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã đạt được những kết quả nhất định, ngày càng được quan tâm, chú trọng, từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, trong thực tiễn thi hành, các cơ quan, đơn vị còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Kiểm tra trực tiếp các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, một số địa phương đã ghi nhận những sai sót của người có thẩm quyền khi thi hành công vụ về xử lý vi phạm hành chính như: Biên bản lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản nhưng không ghi rõ lý do; biên bản gồm nhiều trang nhưng không ký vào từng trang biên bản; phần giao biên bản không trình bày theo đúng quy định hướng dẫn; sử dụng chưa đúng các mẫu biên bản, mẫu quyết định được ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; chưa ghi nhận quyền giải trình của đối tượng vi phạm theo quy định của Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả chưa bảo đảm tính kịp thời và thời hạn theo quy định; áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính; cá nhân vi phạm không ký vào phần giao nhận quyết định xử phạt; quyết định xử phạt xác định nhầm lẫn giữa hình thức phạt phổ sung với biện pháp khắc phục hậu quả; quyết định xử phạt không ghi nội dung tình tiết giảm nhẹ nhưng áp dụng mức phạt tiền thấp nhất của khung hình phạt. Việc đánh bút lục và lưu trữ hồ sơ về xử phạt vi phạm hành chính của một số cơ quan, đơn vị kiểm tra chưa được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Qua tổng hợp báo cáo từ các địa phương, qua 03 năm triển khai thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, cả nước ghi nhận có 155 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC, trong đó: khiển trách 107 trường hợp, cảnh cáo 28 trường hợp, hạ bậc lương 07 trường hợp, giáng chứng 01 trường hợp, cách chức 02 trường hợp và buộc thôi việc 06 trường hợp.

Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu tại Hội nghị.

Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, một số đại biểu cũng đã trình bày tham luận về thực tiễn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị như, việc áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật trong Nghị định số 19/2020/NĐ-CP còn nhiều khó khăn, bất cập đối với cán bộ, công chức, viên chức có các hành vi vi phạm trong Nghị định sau khi nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác.

Trong quá trình hoạt động kiểm tra chưa giao cho người có thẩm quyền kiểm tra (Trưởng đoàn kiểm tra) một số nhiệm vụ quyền hạn nhất định, nhất là trong khi kiểm tra phát hiện việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xử phạt sai thẩm quyền, vi phạm các hành vi quy định tại Nghị định gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân để ngăn chặn và khắc phục kịp thời (như: tạm đình chỉ việc thi hành quyết định xử phạt, hủy bỏ quyết định xử phạt...). Việc tự kiểm tra của cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính chưa được thực hiện thường xuyên và quyết liệt.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Một số cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt chưa cương quyết trong việc xử phạt vi phạm hành chính; ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân vi phạm còn hạn chế dẫn đến sự chậm trễ hoặc không thi hành quyết định xử phạt; việc áp dụng các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính không thống nhất (cùng một quy định nhưng có nhiều cách hiểu khác nhau), gây khó khăn, lúng túng trong quá trình xử lý vi phạm hành chính. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mặc dù đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm nhưng đội ngũ làm công tác này chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng nên chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Nguyễn Quốc Hoàn ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận của Giám đốc Sở tư pháp Quảng Ninh, Hải Phòng, Cao Bằng, Bắc Giang và Cục pháp chế và cải cách hành chính - Bộ Công an…, cũng như các kiến nghị, đề xuất. Thông qua Hội nghị, để có cơ sở đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện kết quả triển khai thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu, định hướng hoàn thiện pháp luật đối với công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới.

Đọc thêm

Mô hình mới trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

Cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Sáng 9/12, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức Hội thảo Mô hình mới trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL). Đồng chủ trì Hội thảo là Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Giám đốc Trung tâm BDCMNVLS Lê Đăng Tùng; Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Trưởng ban XDPL&TGPL Nguyễn Văn Hà.

Ưu tiên nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân yếu thế, đặc thù

Ông Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc hội thảo
(PLVN) - Ngày 8/12, tại Lâm Đồng, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật- Bộ Tư pháp phối hợp Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn góp ý hoàn thiện, thông qua các chuyên đề phục vụ xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân, trọng tâm vào nhóm đặc thù, yếu thế.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Toàn cảnh hội nghị.
(PLVN) - Sáng ngày 06/12, tại tỉnh Bắc Giang, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tư pháp tỉnh Salavan (Lào)

Đại diện Sở Tư pháp hai tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2023 – 2025.
(PLVN) - Ngày 07/12, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi làm việc với đoàn đại biểu của Sở Tư pháp tỉnh Salavan ( nước CHDCND Lào) nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện Biên bản hợp tác ký ngày 11/09/2012 tại tỉnh Salavan và thảo luận một số phương hướng, kế hoạch hợp tác trong thời gian đến giữa hai bên.

Đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Ông Marcus Winsley, Phó Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Việt Nam; bà Nguyễn Linh Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đồng chủ trì Hội thảo.
(PLVN) - Thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-Len ký năm 2008, sáng 7/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề “Trao đổi về đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự của Việt Nam - kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh”.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị
(PLVN) -Sáng 6/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước Asean - Trung Quốc lần thứ XIII với chủ đề "Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia".