Hội đồng phối hợp PBGDPL có vai trò quan trọng trong xây dựng, thực thi pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng đã nhấn mạnh như trên khi chủ trì Phiên họp triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương diễn ra chiều 10/2, tại trụ sở Chính phủ.
Quang cảnh Phiên họp Hội đồng phối hợp PBGDPL chiều 10/2. Quang cảnh Phiên họp Hội đồng phối hợp PBGDPL chiều 10/2.

Cùng dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương, các Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy cùng đông đủ các thành viên Hội đồng, các thành viên Tổ thư ký.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh hoan nghênh các đại biểu tham dự phiên họp đầu tiên sau khi Hội đồng được kiện toàn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, sau 20 năm hoạt động, với nhận thức về tầm quan trọng của công tác PBGDPL, nhất là sau khi có Chỉ thị của Ban Bí thư, Hội đồng từ chỗ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch đã được nâng cấp do Phó Thủ tướng làm Chủ tịch. Trên cơ sở kiện toàn này thì phiên họp đầu tiên cùng nhau quán triệt Quy chế làm việc, trao đổi đánh giá về tình hình PBGDPL thời gian qua.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII đã xác định 1 trong 3 khâu đột phá là xây dựng thể chế, việc xây dựng thể chế thành công hay không thì việc thực hiện hết sức quan trọng, trong đó có vai trò của PBGDPL. Vì vậy, nhiệm vụ của Hội đồng là PBGDPL, đóng góp vào việc PBGDPL và thành phần thành viên của Hội đồng rất đông đảo gồm tất cả các Bộ, ngành, ban Đảng, đoàn thể, thể hiện tầm quan trọng của Hội đồng để thực hiện xây dựng, thực thi thể chế.

Hội đồng phối hợp PBGDPL có vai trò quan trọng trong xây dựng, thực thi pháp luật ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò của Hội đồng trong công tác xây dựng, thực thi pháp luật.

Từ đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Phiên họp tập trung thảo luận phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng giai đoạn 2022-2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 gắn với chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; đánh giá, bàn các giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính thực chất trong hoạt động của Hội đồng; nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là những tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để trong thời gian vừa qua như nguồn lực bảo đảm (trong đó có nguồn lực con người, kinh phí); trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan; đa dạng hoá nguồn lực PBGDPL trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng thời, trao đổi, khuyến khích các thành viên có đề xuất, kiến nghị để Hội đồng có thể tham mưu tốt nhất cho Chính phủ trong hoạt động PBGDPL.

Báo cáo tại Phiên họp về tình hình hoạt động của Hội đồng các cấp thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, Hội đồng các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả hoạt động của Hội đồng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; đảm bảo quyền được thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước và tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Hội đồng phối hợp PBGDPL có vai trò quan trọng trong xây dựng, thực thi pháp luật ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng các cấp thời gian qua.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng các cấp cũng còn không ít tồn tại, hạn chế. Do đó, để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện công tác PBGDPL tại Kết luận số 80-KL/TW và các nhiệm vụ, giải pháp trong Quyết định số 1521/QĐ-TTg, công tác PBGDPL thời gian tới đứng trước yêu cầu phải tăng cường chất lượng, hiệu quả, là cầu nối bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường dân chủ, phát huy quyền con người, quyền công dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Trên cơ sở này, Bộ Tư pháp đề xuất Hội đồng Trung ương giai đoạn 2022-2026 cần tập trung nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL; tăng cường chỉ đạo công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản, chú trọng PBGDPL về lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, lấy ý thức chấp hành pháp luật làm thước đo hiệu quả công tác PBGDPL; chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, đề xuất các giải pháp căn cơ bảo đảm đảm nguồn kinh phí cho công tác PBGDPL…

Còn trong năm 2022, Bộ Tư pháp đề xuất Hội đồng Trung ương chỉ đạo kiện toàn Hội đồng các cấp theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng; chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; chỉ đạo xây dựng, tham mưu trình Thủ tướng phê duyệt Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027, Đề án đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL và các đề án mới trong Chương trình bảo đảm thực chất, khả thi…

Dịp này, Bộ Tư pháp đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương dành nguồn lực ưu tiên cho công tác PBGDPL, chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác này; dành thời gian chỉ đạo trực tiếp một số Đoàn kiểm tra của Hội đồng khi điều kiện cho phép… Bộ Tư pháp cũng đề nghị các thành viên Hội đồng chủ động tham mưu giúp Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể quan tâm, bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác PBGDPL bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo thực hiện các giải pháp, nhất là chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong xây dựng và vận hành, cập nhật thông tin, nội dung PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL quốc gia…

Thu Hằng - Hoàng Thư
Cùng chuyên mục
Buổi làm việc về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLVN) -  "Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam",  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.

Đọc thêm

Cần tăng mức thù lao cho cộng tác viên kiểm tra văn bản

Quang cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo phát huy vai trò cộng tác viên và cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức hôm nay, 24/5.

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) -Mới tròn ba năm làm “tham mưu trưởng” trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang - Lư Thị Trang Đài đã được đồng nghiệp nhận xét hai từ “yên tâm” và rất mừng khi có chị cùng tham gia, còn cấp trên thì tin tưởng, điểm nghẽn được khơi thông, công việc thì chạy.

Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Ông Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp.
(PLVN) -Tổ chức thi hành pháp luật là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt là kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 cho đến nay. Tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng luôn có những nhận định, đánh giá về công tác này và từ đó có những chủ trương, định hướng lớn để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật để tổ chức thực hiện với mục đích đưa chủ trương, định hướng của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”
(PLVN) - 20 năm gắn bó với nghề, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội (Hanoi Tax & Law Firm) luôn tâm niệm: Nghề Luật sư không chỉ cần cái tâm, cái tầm mà còn cần cả sự sáng tạo, tiếp thu và lắng nghe. Luật sư không phải lúc nào cũng đọc, nêu những căn cứ pháp luật khô khan mà còn là sự thấu hiểu về cuộc sống, thấu hiểu hoàn cảnh của những con người khác nhau trong xã hội...

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng
(PLVN) -Mới đây, Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước CN Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về công tác THADS, nhằm thống nhất trong công tác phối hợp, giải quyết dứt điểm các vụ việc đang có khó khăn, vướng mắc.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết
(PLVN) - Những hiểm nguy luôn rình rập. Những cuộc đấu trí cam go, quyết liệt. H àng ngày, hàng giờ luôn phải đối mặt với lằn ranh của sự sống và cái chết khi đấu tranh với những tên tội phạm ma túy (TPMT) manh động, có vũ khí nóng nhưng nhiều năm qua, Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã cùng đồng đội lăn lộn khắp các bản làng, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thắng lợi với TPMT.