Hiệu quả từ công tác biệt phái sĩ quan

(PLO) - Sau 3 năm thực hiện biệt phái sĩ quan, đến nay, số sĩ quan biệt phái (SQBP) thuộc các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các đầu mối thuộc ngành Giáo dục và đào tạo đạt 99,02% so với nhu cầu. Đội ngũ SQBP có bước trưởng thành khá toàn diện về phẩm chất, năng lực trách nhiệm và phương pháp công tác. 
Một buổi học QP-AN tại Trường ĐH Xây dựng. Một buổi học QP-AN tại Trường ĐH Xây dựng.

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biệt phái sĩ quan (2016-2018). Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Từ năm 2016 đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các cơ sở giáo dục đào tạo; cấp ủy, chỉ huy các các đơn vị cử sĩ quan biệt phái đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác cán bộ và biệt phái sĩ quan.

Điểm nổi bật là sự phối hợp giữa đơn vị cử và cơ quan sử dụng SQBP trong quản lý, sử dụng đội ngũ sĩ quan biệt phái ngày càng chặt chẽ, nền nếp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho SQBP được chú trọng.

Các chế độ, chính sách được bảo đảm đúng quy định. Đội ngũ SQBP có bước trưởng thành khá toàn diện về phẩm chất, năng lực trách nhiệm và phương pháp công tác. Đến nay số SQBP thuộc các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các đầu mối thuộc ngành Giáo dục và đào tạo đạt 99,02% so với nhu cầu. 

Đội ngũ SQBP ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và sở giáo dục và đào tạo 21 tỉnh, thành phố trọng điểm… đã thực hiện tốt chức năng tham mưu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên… theo quy định của pháp luật. 

Giai đoạn 2016-2018, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cử 25 SQBP. 3 năm qua, công tác biệt phái sỹ quan của Quân khu đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiệu tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) cho học sinh, sinh viên (HS,SV).

Trong đó nổi bật là: Đội ngũ SQBP đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp giáo dục QP&AN; kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch môn học giáo dục QP&AN sát với từng đối tượng; tổ chức giáo dục QP&AN cho trên 182.000 lượt HS,SV.

Kết quả, 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ SQBP được coi trọng, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho trên 300 lượt cán bộ quản lý, giáo viên. Đội ngũ SQBP đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu thành công 03 đề tài khoa học có tính khả thi và được áp dụng hiệu quả vào công tác giảng dạy môn học QP&AN.

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến nay Quân chủng Hải quân tiếp tục duy trì biệt phái sĩ quan tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) và Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng thường xuyên quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cho SQBP. Đặc biệt, đối với đội ngũ SQBP tại Trường Đại học Hàng hải, sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định số 2481 thành lập Trung tâm Giáo dục QP-AN trực thuộc Trường Đại học Hàng hải ngày 17/10/2016, Tư lệnh Hải quân cũng đã ra Quyết định số 11595 về việc lâm thời ban hành biểu tổ chức biên chế Trung tâm Giáo dục QP-AN trực thuộc Bộ Tham mưu. Công tác quản lý, sử dụng SQBP chặt chẽ, thống nhất cả về số lượng và chất lượng theo phân cấp, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Các chế độ, chính sách của SQBP được quan tâm, bảo đảm đầy đủ theo qui định.

Đến nay, Quân chủng Hải quân có 17 SQBP, 100% có trình độ đại học và là đảng viên. Nhìn chung, đội ngũ SQBP cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định; có trình độ năng lực chỉ huy, quản lý, tham mưu, đề xuất hiệu quả, kịp thời với các cơ quan, ban ngành về công tác quân sự-quốc phòng và giáo dục QP-AN cho các đối tượng; trách nhiệm, nhiệt tình, giữ vững phẩm chất, đạo đức người sĩ quan Hải quân. Các SQBP không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác khoa học; đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 hiện có 18 SQBP công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, TP  Đà Nẵng và các trường Đại học Nha Trang, Quy Nhơn, Trung tâm Giáo dục QP-AN Đại học Tây Nguyên.

Với chức năng tham mưu giúp các Sở GD-ĐT, trường đại học xây dựng kế hoạch, thực hiện các văn bản pháp quy về công tác giáo dục QP-AN trong các cơ quan, nhà trường; phối hợp xây dựng nội dung, chương trình Giáo dục QP-AN cho HS, SV; bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm giảng dạy môn Giáo dục QP-AN và  trực tiếp giảng dạy môn  Giáo dục QP-AN tại các trường đại học, đội ngũ SQBP thể hiện trách nhiệm cao, tích cực tu dưỡng, học tập, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại của công tác biệt phái sĩ quan trong thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị năm 2019 và thời gian tiếp theo, các cơ quan, đơn vị cử và sử dụng SQBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, luật, nghị định, văn bản quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bố trí, sử dụng SQBP.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng khẳng định, trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, cụ thể hơn nữa giữa đơn vị cử SQBP và cơ quan sử dụng trong điều động, tiếp nhận, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với SQBP.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị lần này, cấp ủy, chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình cụ thể, phát huy những ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót, triển khai khai thực hiện công tác  này có chất lượng, hiệu quả hơn.

Lam Hạnh-Duy Đông
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thủ tướng mong kiều bào tiếp tục đóng góp nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York. Ảnh: VGP
(PLVN) - Gặp các trí thức, sinh viên Việt kiều tại New York (Mỹ), Thủ tướng Phạm Minh Chính mong bà con luôn tự hào về truyền thống văn hóa – lịch sử, về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua, mỗi người là một “đại sứ” tiếp tục đóng góp để nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam trong mắt bạn bè, đối tác quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Phải thấy rõ tác hại khôn lường của chủ nghĩa cá nhân

Các đại biểu thăm gian trưng bày tại Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thành Đạt
(PLVN) - Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ
(PLVN) - Sáng 14/5 (theo giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, tại thủ đô Washington, D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và các cơ quan đại diện trực thuộc Đại sứ quán; tiếp đại diện cộng đồng người Việt ở khu Bờ Đông Hoa Kỳ.

Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, tháng 12/2021.
(PLVN) - Quan hệ Việt Nam - Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử lâu đời, đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, cùng xây đắp nên tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, là tài sản chung vô giá của hai nước.

“Rừng vàng, biển bạc của ta, do nhân dân ta làm chủ”

Bác Hồ tại Ngày truyền thống ngành Thủy sản.
(PLVN) - Cách đây 63 năm, ngày 31/3/1959, trong chuyến thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội sau hoà bình lập lại ở miền Bắc tại một số đảo thuộc vùng Đông Bắc Tổ quốc, Bác Hồ đã về thăm cán bộ, nhân dân huyện Cát Hải, Cát Bà (Hải Phòng). Đứng trước mênh mông biển đảo Tổ quốc, Bác đã căn dặn: “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ. Cán bộ phải lo cho đời sống của nhân dân”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nghiêm túc, chặt chẽ để nâng cao chất lượng cử nhân luật

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên họp.
(PLVN) -  Chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương năm 2022 vào hôm qua (13/5), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, tăng cường kiểm soát; mạnh dạn, kiên quyết trong quy hoạch mạng lưới đào tạo, giáo trình, giáo án, tiêu chuẩn đầu vào, đầu ra...