HĐND TP Hải Phòng thông qua 27 Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội

Quang cảnh Kỳ họp thứ 13 HĐND TP khoá XVI.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 13 HĐND TP khoá XVI.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, sáng 8/12, Kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hải Phòng khoá XVI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hải Phòng đã biểu quyết thông qua 30 dự thảo Nghị quyết gồm 2 Nghị quyết về nhân sự, 1 Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, 27 Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Trong đó có nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hoá chủ trương của Thành uỷ về “Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội” trong năm 2024: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm bổ sung, tập trung nguồn lực cho huyện An Dương và Thuỷ Nguyên để chuyển đổi thành đơn vị hành chính cấp quận và TP trực thuộc TP. Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công TP năm 2024 tập trung nguồn lực ưu tiên cho các nhiệm vụ về thực hiện chủ đề năm, các dự án hoàn thành trong năm 2024. Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên TP Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia. Nghị quyết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao. Đây là các nghị quyết phát triển thể thao với các cơ chế, chính sách ở mức hỗ trợ cao nhất cả nước;

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn TP Hải Phòng nhằm phát triển và tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận nhiều hơn với giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. Nghị quyết Chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành y tế TP Hải Phòng giai đoạn 2024-2030 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến cơ sở ở các quận/huyện và một số cơ sở y tế đặc thù cấp TP;

Nghị quyết Thông qua Đề án tổ chức chính quyền đô thị TP nhằm hướng tới bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công vụ của bộ máy hành chính thành phố. Nghị quyết Thực hiện đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP là cơ sở để bộ máy chính quyền các cấp vận hành thuận lợi, giảm bớt thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; tạo tính chủ động và khả năng tự chịu trách nhiệm trong xử lý công việc của các địa phương, đơn vị được phân cấp. Nghị quyết về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố…

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập phát biểu tại Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND TP khẩn trương triển khai, cụ thể hoá các Nghị quyết của HĐND TP bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm. Năm 2024 là năm phải tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần chủ động và linh hoạt trong tổ chức thực hiện; khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Ưu tiên, tập trung các nguồn lực và hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới, xây dựng nhà ở xã hội, đề án chính quyền đô thị TP, đề án thành lập TP thuộc TP tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương. Tiếp tục đẩy nhanh việc chuyển đổi số ở các ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn TP. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các địa phương, đơn vị.

Mặt khác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội TP. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh, bảo đảm phúc lợi xã hội, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân bằng các chính sách, chương trình cụ thể, thiết thực. Phấn đấu, hết năm 2024 trên địa bàn TP không còn hộ nghèo; hoàn thành chỉ tiêu về xóa nghèo trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP…

Đọc thêm

Vĩnh Phúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm

Những công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc luôn đảm bảo đúng tiến độ đề ra, góp phần phát triển kinh tế tỉnh.
(PLVN) -  Tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương tiến hành phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2024 cho từng nhiệm vụ, dự án, và các địa phương. Đồng thời, tỉnh chủ động tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm, góp phần tạo sức bật tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của cả năm và các năm tiếp theo.

Hơn 2.100 thanh niên Vùng mỏ lên đường nhập ngũ

Các thanh niên vùng mỏ bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ.
(PLVN) -Sáng 25/2, tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hơn 2.100 thanh niên ưu tú của Vùng mỏ tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.