Hà Nội có gần 2500 tổ hòa giải 5 tốt

(PLVN) -Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, hiện toàn thành phố có 2447/5043 tổ hòa giải đạt tổ hòa giải 5 tốt (đạt tỷ lệ 47,6%).
Hà Nội có gần 2500 tổ hòa giải 5 tốt

Theo báo cáo của Sở Tư pháp Hà Nội, đến nay toàn thành phố có 5043 tổ hòa giải với tổng số 31.773 hòa giải viên. Hiện toàn thành phố có 2447/5043 tổ hòa giải đạt tổ hòa giải 5 tốt (đạt tỷ lệ 47,6%). Toàn thành phố đã tiếp nhận tổng số 4596 vụ việc hòa giải, đã tiến hành hòa giải thành 3615/4370 vụ việc, đạt gần 83%.

Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở và ý nghĩa của pháp luật về hòa giải, các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân, cũng như tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên, UBND TP đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải, nâng cao chất lượng công tác hòa giải.

Đồng thời kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cấp thành phố, tập huấn viên cấp huyện để thực hiện Đề án “nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022” và tổ chức 4 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho 1200 người là cán bộ làm công tác quản lý hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở tại quận, huyện, thị xã. Chuyên mục hòa giải cơ sở trên Trang Thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng đã đăng tải hơn 140 tin, bài, gương người tốt việc tốt, các câu chuyện hòa giải trong thực tiễn đời sống, góp phần nâng cao kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên, góp phần lan tỏa giá trị tích cực trong đời sống. 

P.V
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đề nghị có cơ chế thu hút, đãi ngộ phù hợp với đội ngũ pháp chế

Đại biểu Đồng Ngọc Ba phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Đây là ý kiến được đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba (đoàn Bình Định) đưa ra tại phiên họp của Quốc hội, thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 ngày 25/7.