Từ khóa: #Gần 900.000 lượt khách du lịch đến Bắc Giang

Gần 900.000 lượt khách du lịch đến Bắc Giang trong 6 tháng đầu năm

Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử
(PLVN) -  Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang, trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng du khách đến tỉnh này tăng đột biến, với tổng số khách ước đạt 900.000 lượt, đây được xem là tín hiệu đáng mừng, động lực để triển khai thực hiện phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang thời gian tới.