Đổi mới hình thức, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền, PBGDPL cho thanh thiếu niên.
Sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền, PBGDPL cho thanh thiếu niên.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trong thời gian qua,  việc triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trong giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Tư pháp đã thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhiều Diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến của Thanh niên vào dự thảo các bộ luật, luật quan trọng liên quan đến thanh niên được tổ chức, như dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), các diễn đàn Luật Thanh niên (sửa đổi), Luật Bào vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Tiếp cận thông tin…; tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL nhằm phổ biến, giới thiệt, cập nhật, bồi dưỡng những nội dung cơ bản và điểm mới, sửa đổi, bổ sung trong các văn bản luật, bộ luật, pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua và có liên quan đến thanh niên.

Các hội nghị và lớp tập huấn tập trung cập nhật các văn bản Luật như: Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Luật PBGDPL, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá… Bên cạnh đó, hàng năm Bộ Tư pháp đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên, trong đó chú trọng hình thức thi trực tuyến như Cuộc thi “Pháp luật học đường”, Cuộc thi “Pháp luật với mọi người”…

Những hoạt động đó đã góp phần thiết thựuc trong việc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, theo dõi thi hành pháp luật, nhất là công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho thanh niên, Bộ Tư pháp đã góp phần bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích cho thanh niên trong các quan hệ dân sự, hình sự, nâng cao ý thức pháp luật của thanh niên, từ đó trở thành những công dân tốt, đóng góp tích cực cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh niên được nâng lên, gắn kết công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống với chương trình phát triển thanh niên.

Hình thức PBGDPL cho thanh niên tương đối đa dạng, phong phú, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, như: Tổ chức tập huấn pháp luật, kỹ năng PBGDPL trực tuyến; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; thông tin pháp luật, PBGDPL trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, mạng xã hội…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác PBGDPL cho thanh niên thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, công tác PBGDPL cho thanh niên chưa đồng đều, toàn diện; các mô hình, hình thức PBGDPL cho thanh niên ở một số nơi chưa chú trọng đổi mới, vận dụng phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của thanh niên.

PBGDPL chủ yếu mới tập trung vào đối tượng thanh niên là học sinh, sinh viên trong trường học, còn các đối tượng thanh niên khác như: thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên lao động tự do, thanh niên không có việc làm… vẫn chưa được PBGDPL thường xuyên, trong khi đây là đối tượng có nguy cơ cao về vi phạm pháp luật, đòi hỏi cách thức tiếp cận, vận dụng các hình thức PBGDPL sáng tạo, đặc thù.

Vì vậy, để tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho thanh niên trong thời gian tới, cần đẩy mạnh sự phối hợp thường xuyên để bảo đảm sự chỉ đạo, thực hiện thống nhất, đồng bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan đến giáo dục pháp luật cho thanh niên; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL cho thanh niên phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện địa bàn, chú trọng lồng ghép PBGDPL với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên.

Cần quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL cho thanh niên đặc thù (thanh niên là người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình, thanh niên vi phạm pháp luật…) thông qua việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng bản, người biết tiếng dân tộc có kỹ năng chuyên biệt trong PBGDPL cho nhóm đối tượng này.

Ngoài ra, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện thông tin đại chúng vào hoạt động PBGDPL, trong đó phát huy vai trò của các Trang thông tin điện tử, website, mạng xã hội thông qua xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tổ chức diễn đàn trực tuyến trao đổi về chính sách, pháp luật, PBGDPL, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho thanh niên…

Đọc thêm

Thanh Hóa đạt giải Nhất của Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao giải Nhất cho Đội thi tỉnh Thanh Hóa.
(PLVN) - Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thành công tốt đẹp. 4 đội thi đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk đã xuất sắc giành vé tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV tổ chức tại Hà Nội, dự kiến vào tuần đầu tháng 11/2023.

Đảm bảo tiến độ rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06

Toàn cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Ngày 22/9, Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo kết quả rà soát VBQPPL phục vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Thanh Hóa: Đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật

Thanh Hóa: Đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật
(PLVN) - Nhằm bám sát nội dung, định hướng tuyên truyền phù hợp đến từng đối tượng, các cơ quan thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Quảng Ninh hiện có 1.787 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số

Hòa giải viên người dân tộc Dao (xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) Trần Thị Sửu, thường xuyên tìm hiểu kiến thức pháp luật qua sách báo.
(PLVN) -Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 1.453 tổ hòa giải với tổng số 8.983 hòa giải viên, trong đó có 1.787 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số (DTTS). Các hòa giải viên cơ sở đa phần là cán bộ hưu trí đã nghỉ hưu, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, người có uy tín trong cộng đồng.

Khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên
(PLVN) - Sáng 21/9, Lễ khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã diễn ra trang trọng tại tỉnh Khánh Hòa. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV dự và chỉ đạo khai mạc.

Mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Cộng hòa Nam Phi

Mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Cộng hòa Nam Phi
(PLVN) - Tiếp theo chương trình thăm và làm việc tại An-giê-ry, từ ngày 18-20/9/2023, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dẫn đầu đã thăm và làm việc với các cơ quan tư pháp và pháp luật của Cộng hòa Nam Phi. Mục đích của chuyến thăm là tìm hiểu hệ thống pháp luật và tư pháp của Nam Phi; trao Bản Ghi nhớ cấp Chính phủ về hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước; trao đổi nhằm mở ra cơ hội hợp tác giữa hai Bên trong lĩnh vực này.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
(PLVN) -Sáng 20/9/2023, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Quang cảnh Hội nghị.
(PLVN) -Ngày 20/9/2023, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Tư pháp tổ chức “Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ tư pháp) Nguyễn Quốc Hoàn chủ trì Hội nghị.

Họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bộ Tư pháp

Toàn cảnh buổi họp.
(PLVN) -Sáng 19/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

Bình Định hoàn tất công tác chuẩn bị tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

Bình Định hoàn tất công tác chuẩn bị tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV
(PLVN) - Các thành viên tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 của tỉnh Bình Định chính là các hòa giải viên xuất sắc, tiêu biểu và được lựa chọn từ Cuộc thi Hòa giải viên do UBND tỉnh tổ chức trước đó vào ngày 25/5. Hiện đội thi đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng tham dự Cuộc thi Hòa giải viên giỏi Vòng thi Khu vực Miền Trung Tây nguyên sắp được diễn ra trong thời gian tới.

Thanh Hóa sẵn sàng cho cuộc thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Thanh Hóa nỗ lực tập luyện sẵn sàng thể hiện tài năng trên sân khấu
(PLVN) - Để chuẩn bị cho vòng thi khu vực miền Trung – Tây Nguyên diễn ra tại TP Nha Trang, liên tục trong thời gian qua, đội được lựa chọn đại diện cho tỉnh Thanh Hóa tham dự Hội thi đã khẩn trương luyện tập, hoàn thiện phần tiểu phẩm cũng như nghiên cứu quy định pháp luật để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tình huống.