Đảng đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra

Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, nhiều hoạt động kỷ niệm, ôn lại quá trình hình thành cũng như những mốc son chói lọi từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Một lần nữa, nhiều vấn đề lý luận có ý nghĩa quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định.

Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, nhiều hoạt động kỷ niệm, ôn lại quá trình hình thành cũng như những mốc son chói lọi từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Một lần nữa, nhiều vấn đề lý luận có ý nghĩa quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Toàn cảnh lễ kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm

Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 2/2, Lễ kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013) và 45 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2013) đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và đông đảo các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh đất nước ta bị ngoại bang xâm lược, lâm vào tình trạng bế tắc, khủng hoảng về đường lối  cứu dân, cứu nước; Bác Hồ kính yêu đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn và chính Người đã dày công chuẩn bị, dẫn đến sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930.

Đó là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại; là sự chuyển mình lịch sử của dân tộc ta, tạo nên một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta.

Chủ tịch Nước dâng hương nhân ngày thành lập Đảng

Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về Hà Tĩnh dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, tấm gương và sự hy sinh trọn đời vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc mà Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập để lại là những di sản về lý luận cách mạng vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường chỉ lối, cổ vũ cho con đường mà Đảng và nhân dân ta đang tiếp bước trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, từ khi ra đời đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại:

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trong tiến trình cách mạng, hơn hai thập kỷ qua, đất nước ta đạt được thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta bước đầu thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Bộ mặt của đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi; sức mạnh về mọi mặt được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Ngày nay, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn dân ta khẳng định quyết tâm sắt đá, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Mục tiêu đó là sự kiên định dứt khoát trước sau như một, đã được xác định tại Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, đã trải nghiệm lịch sử với thắng lợi này đến thắng lợi khác, bằng cả máu xương của biết bao đồng bào, đồng chí, chiến sĩ vì sự trường tồn của dân tộc, của Tổ quốc thiêng liêng. Hơn tám thập kỷ qua, để làm tròn sứ mệnh lịch sử ấy, Đảng ta luôn thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu : “Đảng ta là đảng cách mạng, là đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.

 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định, Đảng đã “hình thành nên một đội ngũ với lớp lớp cán bộ, đảng viên là những chiến sĩ cộng sản chân chính, đã hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng; không ngừng tăng cường mối liên hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân; và trong quá trình lãnh đạo, có lúc Đảng cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan; Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên”.  

Nhờ vậy, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình, đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra trên cơ sở luôn giữ gìn sự trong sạch, “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Bản chất và truyền thống ấy của Đảng ta là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, trong xây dựng bản thân mình để Đảng luôn “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng là người con ưu tú của dân tộc, xứng đáng được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đi theo để thực hiện đường lối của Đảng, mang lại sức mạnh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

Trước đó,“Mãi mãi niềm tin theo Đảng” là tên gọi của chương trình  giao lưu, nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tối ngày 2/2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Một tiết mục trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”
Một tiết mục trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

Chương trình "Mãi mãi niềm tin theo Đảng” đã tái hiện những chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng 83 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình đấu tranh và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhân dân và các lực lượng vũ trang anh hùng; thể hiện tình cảm, niềm tin yêu của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đối với con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

Tham dự Chương trình, khán giả cũng có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua những phóng sự, tư liệu, hình ảnh và phần giao lưu trực tiếp với những đại diện ưu tú, đại diện cho các giai tầng xã hội.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Trung ương, tính đến ngày 31/12/2011, toàn Đảng có 3.948.063 đảng viên. Với lực lượng hùng hậu, tập trung sức mạnh và trí tuệ của dân tộc, dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng cũng là dịp để mỗi Đảng viên nhìn lại những thành quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và nhất là phải tự đổi mới mình để xứng đáng với vai trò tiên phong của người Đảng viên trong tổ chức Đảng../

Lan Phương

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình tại phiên họp.
(PLVN) - Theo Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tại phiên họp của Quốc hội (QH) sáng nay, 27/5, dự thảo Luật gồm 7 chương, 74 điều, quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; trong cơ quan, đơn vị; trong doanh nghiệp… có nhiều điểm mới.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật 2 cán bộ

Ông Lê Minh Trung.
Ban Bí thư quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh Quý Nhân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Bộ Ngoại giao nói về việc Việt Nam tham gia thảo luận về IPEF

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu theo hình thức trực tuyến tại buổi lễ Công bố khởi động thảo luận về IPEF. Ảnh: VGP
(PLVN) - Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, 26/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến việc Việt Nam tham gia quá trình thảo luận về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF).

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Cần ban hành chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới

Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng đòi hỏi của thời kì Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.
(PLVN) - Việc tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển là xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng đòi hỏi của thời kì Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh tình hình trên thế giới tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, đất nước ta đứng trước vận hội và cả những thách thức không nhỏ, đòi hỏi cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

88,48% người dân hài lòng khi đi làm thủ tục hành chính

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị.
(PLVN) - Đây là thông tin được nêu ra tại Hội nghị Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hôm nay (25/5).

Chủ tịch Quốc hội: Thể chế không vướng gì

Chủ tịch Quốc hội: Thể chế không vướng gì

(PLVN) - Nhấn mạnh trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế mà “có tiền không tiêu được”, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục…, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định “thể chế không vướng gì”, đồng thời đề nghị cần làm rõ nguyên nhân của tình trạng này.