Đại hội Chi bộ Cục thi hành án dân sự Vĩnh Phúc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) -Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh có các đồng chí: Vũ Ngọc Vinh - Phó Bí thư; Phạm Thị Hương - Phó chủ nhiệm UBKT; về phía Chi bộ Cục THADS tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, cùng 26 đảng viên Chi bộ.

Ấn tượng một nhiệm kỳ

Trải qua một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh chỉ đạo đúng đắn của Cấp ủy, Lãnh đạo Cục, sự đoàn kết, luôn cố gắng của các cán bộ, đảng viên trong toàn thể Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

 

Nổi bật là công tác tham mưu với cấp ủy trong lãnh chỉ đạo về công tác THADS trên địa bàn tỉnh, ngày 25/4/2016, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Kết quả trong 5 năm, các cơ quan THADS tỉnh đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục như: Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn; Công tác xác minh, phân loại việc, tiền có điều kiện và chưa có điều kiện giải quyết bảo đảm chính xác, đúng pháp luật, không có trường hợp nào bị Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị. Các chỉ tiêu đều hoàn thành đạt và vượt so với Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm đề ra.

Cụ thể, năm 2015 kết quả giải quyết về việc đạt 92%, về tiền đạt 69%; Năm 2016 kết quả giải quyết về việc đạt 83,3%, về tiền đạt 31%; Năm 2017, kết quả giải quyết về việc đạt 89%, về tiền đạt 47%; Năm 2018, kết quả giải quyết về việc đạt 88%, về tiền đạt 35%; Năm 2019, kết quả giải quyết về việc đạt 85,9%, về tiền đạt 44%; đặc biệt trong 7 tháng công tác năm 2020, kết quả giải quyết về việc đạt 71.54%, về tiền đạt 27%, đứng đầu giải quyết về việc so với 12 tỉnh khu vực ĐBBB (so với cả nước đứng thứ 11), xếp thứ hai giải quyết về tiền so với 12 tỉnh khu vực ĐBBB (so với cả nước xếp thứ 12).

Bên cạnh đó, tỷ lệ giảm án tồn; công tác hướng dẫn nghiệp vụ; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đều được các cơ quan THADS tỉnh luôn chú trọng quan tâm tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, các khó khăn vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, giải quyết một cách triệt để, tỷ lệ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng trình tự, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật hàng năm đều đạt 100%; Công tác theo dõi THA hành chính đã đi vào nề nếp; các mặt công tác khác được đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu thi hành án, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác tổ chức tại Cục THADS được kiện toàn, củng cố; công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện tốt, nâng cao trình độ đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức THADS đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao; kỷ cương, kỷ luật hành chính được giữ nghiêm; Công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận cùng hoạt động của các tổ chức đoàn thể được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động…tạo động lực để đảng viên, cán bộ, công chức trong ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn Tổng cục THADS giao. 

Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước kịp thời; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được trú trọng theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức trung ương...

Ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong 5 năm qua các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu được Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp giao, nhiều cá nhân, tập thể đã được Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.

Nhiều mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Cục THADS tỉnh đề ra những mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu hàng năm các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các đơn vị đều đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” trở lên, 95% cán bộ, công chức đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều đồng chí được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, phấn đấu nhiều cá nhân, tập thể được nhận khen thưởng ở hình thức cao; phấn đấu bồi dưỡng kết nạp từ 3-5 quần chúng ưu tú vào Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên, cán bộ xây dựng và thực hiện cam kết về thực hiện Nghị quyết TW4(khóa XII) gắn với thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Chi bộ khóa III và dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ khóa III trình bày trước Đại hội.

Đồng chí Vũ Ngọc Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa Đại hội
Đồng chí Vũ Ngọc Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Vũ Ngọc Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đánh giá cao sự đoàn kết và những kết quả Chi bộ Cục THADS tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu Chi bộ Cục THADS tỉnh tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao nhất trong lãnh chỉ đạo, bám sát nguyên tắc hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng về hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để hiện thực hóa hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.

Trong thời gian hai ngày, trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Đại hội Chi bộ Cục THADS tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 đồng chí với tỷ lệ phiếu cao; bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội
 Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội 

Sự thành công tốt đẹp của Đại hội đã góp phần vào thành công của đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ mới, với quyết tâm cao của Cấp ủy, Lãnh chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục, đồng lòng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên Chi bộ, Ban chấp hành Chi bộ Cục sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, phấn đấu xây dựng Chi bộ Cục trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, củng cố thêm niềm tin yêu của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay. 

Đọc thêm

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

Quang cảnh buổi tiếp
(PLVN) -Sáng 18/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam nhằm thể hiện sự đánh giá cao đối với những đóng góp của bà Trưởng đại diện trong thời gian qua.

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024
(PLVN) - Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024 với sự tham gia của 21 thí sinh đại diện cho hơn 200 công chức, người lao động đến từ Chi cục THADS các huyện, thành phố và các Phòng thuộc Cục. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2024).

Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống THADS

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
(PLVN) -Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2024), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có Thư chúc mừng gửi các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự. Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) - Từ ngày 18 - 19/7, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cục THADS Kiên Giang thông tin nguyên nhân nhiều bản án chưa thi hành

Ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang trả lời chất vấn.

(PLVN) -  Sáng 18/7, tại Kỳ họp 24 HĐND tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng (đơn vị huyện Kiên Lương) về thực trạng nhiều bản án hành chính chưa thi hành xong, kéo dài, có bản án từ năm 2016, 2017, 2018.

Gỡ rào cản pháp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển

Gỡ rào cản pháp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển
(PLVN) - Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tổ chức Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về các bất cập, vướng mắc pháp lý và đề xuất xây dựng luật nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Cu-ba

Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Cu-ba
(PLVN) -Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại cấp Bộ năm 2024 của Bộ Tư pháp và Chương trình hợp tác năm 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cu-ba, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Cu-ba từ ngày 16-18/7/2024.