Chiến lược giữ vững vị trí dẫn đầu vùng ĐBSCL của Long An

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XI.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XI.
(PLVN) - Long An không chỉ là cửa ngõ và điểm giao thoa giữa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là cửa ngõ giao thương với Campuchia và Tiểu vùng sông Mê - Kông mở rộng, bổ sung chức năng đô thị cho TP HCM đang ngày một lớn mạnh.

Đầu tư đồng bộ, phát triển đồng đều

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Long An đạt nhiều kết quả quan trọng. Phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội. Nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định, kết cấu hạ tầng văn hóa - xã hội ngày càng hoàn thiện, an sinh xã hội luôn được đảm bảo. Công tác quốc phòng - an ninh - nội chính được tăng cường, hoạt động đối ngoại mở rộng, đa dạng. 

Phát triển về kinh tế tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng nhanh và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng cao, là động lực của sự phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt khoảng 9,11%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng định hướng (cơ cấu kinh tế 3 khu vực I, II, III năm 2020 lần lượt là 15,3% - 52,1% - 32,6%). GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 77 triệu đồng, gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản đạt bình quân 1,98%/năm. Công nghiệp - xây dựng có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt 14,9%/năm, đóng vai trò động lực phát triển. 

Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được quan tâm, đôn đốc thực hiện, thường xuyên đối thoại doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đạt khá. Môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn ở nhóm "tốt” đến “rất tốt”, đặc biệt năm 2018 đứng thứ 3 cả nước. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp có quy mô khá lớn, công nghệ tiên tiến hoạt động trên địa bàn tỉnh. Dịch vụ logistics được chú trọng phát triển, cảng Long An bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả. 

Cùng với việc tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, kết cấu hạ tầng văn hóa – xã hội ngày càng hoàn thiện, an sinh xã hội luôn được đảm bảo. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có sự chuyển biến tích cực, toàn diện, quy mô phát triển giáo dục phù hợp, vững chắc. Cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học được tăng cường đầu tư, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới đạt 50,8%. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Trình độ dân trí ở các huyện vùng sâu, vùng biên giới được nâng lên.

Công tác quốc phòng – an ninh – nội chính được tăng cường, hoạt động đối ngoại mở rộng, đa dạng tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế và ổn định chính trị, xã hội. Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ gắn với thế trận an ninh nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác tới các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh Svay Rieng, Prey Veng (Vương quốc Campuchia) tiếp tục phát triển.

Phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm lãnh đạo, chú trọng chất lượng, nâng cao đạo đức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác học tập, quán triệt cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chất lượng, đảm bảo theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Có thể khẳng định, những kinh nghiệm thành tựu của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh được đúc kết, khẳng định, tạo tiền đề cho triển  khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, là động lực quan trọng để phát triển Long An nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Cảng quốc tế Long An - Cầu nối đưa hàng hóa ĐBSCL ra thế giới.
Cảng quốc tế Long An - Cầu nối đưa hàng hóa ĐBSCL ra thế giới. 

Xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Đặt mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cho thấy sự quyết tâm của  tỉnh Long An trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 này.

Các nhóm chỉ tiêu cụ thể đã được đề ra cho giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 đạt 9,2 – 10%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115-120 triệu đồng. Tỷ lệ vốn đầu tư xã hội trên GRDP đạt bình quân 30-33%... Về xã hội, tỷ lệ xã đạt tiêu chí văn hóa, nông thôn mới đến năm 2025 đạt 88%; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới đến năm 2025 đạt 60%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%... Về môi trường, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đến năm 2025 đạt 65%. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 95%. Về xây dựng Đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 6.300 đảng viên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 90%.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trên, Long An đã đề ra sáu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững với trọng tâm quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chú trọng tổ chức lại không gian phát triển một cách hợp lý, phát huy tốt nhất lợi thế liên kết, phát triển của các vùng đô thị, công nghiệp, nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Các nhiệm vụ tiếp theo lần lượt là: Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận; tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế XHCN; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Song song với những nhiệm vụ trên, Long An cũng đề ra ba chương trình đột phá bổ trợ tối đa cho mục tiêu chung, bao gồm: chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, đô thị hoá, hiện đại hoá... Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội diễn ra từ 13 đến 16/10/2020. Tổng số đại biểu dự Đại hội là 350 đồng chí (302 đồng chí là đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ trực thuộc tỉnh và 48 đồng chí đại biểu đương nhiên). Đại hội sẽ tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, bên cạnh sự chỉnh chu về các công tác chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự, tuyên truyền cổ động trang trí thì trước đó, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo mỗi Đảng bộ cấp huyện và cấp tỉnh xây dựng và hoàn thành chương trình, công trình góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đến nay đã hoàn thành nhiều chương trình, công trình quan trọng như: Hoàn thành Chương trình xây dựng và sửa chữa 1.860 căn nhà tình nghĩa, nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và xoá nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hoàn thành đường tỉnh 830; Hoàn thành giai đoạn I và khởi công giai đoạn II Cảng quốc tế Long An; Đưa vào hoạt động bệnh viện sản nhi; Biên soạn tập sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Long An (2001 - 2015).

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết

(PLVN) - Để phòng ngừa tai nạn và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định ...

Đọc thêm

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất
(PLVN) - Sáng 5/12, tại Thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên Khai mạc. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt đội danh dự.
(PLVN) -  Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023), ngày 5/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 – địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Xây dựng hệ thống chính sách xã hội tiến bộ và công bằng

Thủ tướng quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị. (Nguồn ảnh: VGP)
(PLVN) -Quán triệt Nghị quyết 42-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quan điểm ban hành Nghị quyết là chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước. Đầu tư cho chính xã hội là đầu tư cho phát triển.

Đoàn kết để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại điểm cầu Nhà Quốc hội. (Nguồn ảnh: quochoi.vn)
(PLVN) -Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, mỗi người có suy nghĩ khác nhau, thậm chí yêu nước bằng cách riêng của mình, nhưng điểm chung nhất để hội tụ mọi người Việt Nam yêu nước là lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 làm điểm tương đồng, là mục tiêu để tập hợp.

Quốc hội cùng Chính phủ khơi thông nguồn lực phát triển: Kỳ 3: Tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn”, tạo động lực mới cho phát triển đất nước

Hình ảnh tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Nguồn ảnh: Quochoi.vn)
(PLVN) -Bên cạnh việc phát hiện những điểm bất cập, một trong những kết quả nổi bật trong đợt rà soát văn bản quy phạm pháp luật vừa qua là đưa ra hướng xử lý khá cụ thể đối với mỗi nội dung được phát hiện, cả về tiến độ và cách thức thực hiện. Qua đó, góp phần quan trọng khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Việt Nam - Lào: Cùng nhau tạo đột phá cho hợp tác kinh tế - thương mại

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Nguồn ảnh: Quochoi.vn)
(PLVN) -Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Lào và dự Hội nghị Cấp cao 3 Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào và Việt Nam, ngày 4/12, tại Thủ đô Vientiane, Lào, ngay sau Lễ đón chính thức được tổ chức tại Nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, UAE

Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị các bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28). Ảnh: VGP
(PLVN) - Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Thổ Nhĩ Kỳ và UAE khẳng định vị thế, uy tín, hình ảnh của một Việt Nam năng động, mạnh mẽ. Đồng thời, tạo đột phá, mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và tạo ra những xung lực mới để đưa quan hệ song phương Việt Nam - UAE lên tầm cao mới.

Quốc hội cùng Chính phủ khơi thông nguồn lực phát triển Kỳ 2: Chính phủ vào cuộc, Quốc hội đồng hành nhận diện những “điểm nghẽn”

Hình ảnh tại phiên họp của Quốc hội thảo luận về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại Kỳ họp thứ 6. (Nguồn ảnh: Quochoi.vn)
(PLVN) -Trong đợt tổng rà soát với quy mô lớn nhất vừa được tiến hành, đã có hơn 500 văn bản quy phạm pháp luật được rà soát. Qua rà soát, các cơ quan đã nhận diện cụ thể những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập cản trở sự phát triển, làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung.

Ứng phó biến đổi khí hậu: Cần cách tiếp cận mới hiệu quả, hành động thống nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G77 về Biến đổi khí hậu nhân dịp Hội nghị COP28. (Ảnh: VGP)
(PLVN) - Cuối tuần qua, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu (COP28), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng quốc tế tăng cường đoàn kết, nỗ lực, hành động quyết liệt, hiệu quả và cố gắng hơn nữa vì sự phát triển thịnh vượng của cả nhân loại.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại Việt Nam - Cuba

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: VGP
(PLVN) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao ngày 3/12, ngày 2/12, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP28), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel.

Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 - 30/11 theo lời mời của Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ:

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt.
(PLVN) - Sáng 3/12, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII diễn ra phiên bế mạc. Tham dự phiên bế mạc có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.