Cá nhân tham gia vận động, quyên góp từ thiện: Không được nhận tiền tài trợ vào chung tài khoản cá nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là một trong những điểm mới thu hút sự quan tâm của bạn đọc mới được đưa ra trong Dự thảo Thông tư Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi.
Ảnh minh họa (nguồn tuoitre.vn) Ảnh minh họa (nguồn tuoitre.vn)

Phải mở sổ sách để ghi chép các khoản đã tiếp nhận

Dự thảo Thông tư đưa ra các quy định nhằm hướng dẫn việc thực hiện công tác kế toán đối với các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức, đơn vị, cá nhân theo quy định của pháp luật. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

Đáng chú ý, về nguyên tắc kế toán đối với hoạt động xã hội, từ thiện, Dự thảo quy định: Đối với cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện phải mở số ghi chép đầy đủ các khoản tiếp nhận và sử dụng cho mục đích xã hội từ thiện, lập báo cáo sau khi kết thúc đợt vận động, đồng thời thực hiện công khai số liệu theo quy định của pháp luật.

Về việc mở số ghi chép, Dự thảo đề xuất quy định như sau: Cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện phải thực hiện các quy định như:

Phải mở sổ sách để ghi chép các khoản đã tiếp nhận của các nhà tài trợ các khoản đã phân phối và sử dụng từ nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện một cách chính xác, trung thực, đảm bảo công khai, minh bạch.

Việc ghi chép sổ sách phải thực hiện ngay khi bắt đầu thực hiện các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội, tử thiện. Số liệu ghi chép phải liên tục theo trình tự thời gian và phản ánh đầy đủ các thông tin theo yêu cầu công khai số liệu. Khi ghi hết trang số phải cộng số liệu của từng trang để mang số cộng trang trước sang đầu trang kế tiếp, không được ghi xem thêm vào phía trên hoặc phía dưới của trang số. Nếu không ghi hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi, nghiêm cấm mọi hành vi tẩy xóa, sửa chữa thông tin số liệu đã ghi chép trên số. 3. Kết thúc đợt động vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện cá nhận phải thực hiện chốt số, theo đó cộng toàn bộ số liệu thu, chi và tinh ra số tồn chưa sử dụng để lập báo cáo và công khai số liệu theo quy định của pháp luật.

Phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước

Đối với khoản tiếp nhận từ các nhà tài trợ để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện Dự thảo đưa ra quy định như sau:

Trưởng hợp tiếp nhận tài trợ bằng tiền, cá nhân người vận động phải mở riêng tài khoản cho mục đích xã hội, từ thiện tại ngân hàng theo quy định, không được nhận tiền tài trợ cho mục đích xã hội, từ thiện vào chung tài khoản sử dụng chi tiêu cá nhân của người vận động; Trưởng hợp tiếp nhận tải trợ bằng tiền mặt, cá nhân tiếp nhận viện trợ có trách nhiệm bảo quản an toàn tiền mặt nhận tài trợ, trường hợp chưa sử dụng có thể đem gửi vào tài khoản được mở riêng cho mục đích xã hội, tử thiện tại ngân hàng.

Trường hợp tiếp nhận tài trợ bằng ngoại tệ để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện trong nước. Cá nhân tiếp nhận viện trợ bản ngoại tệ cho ngân hàng thương mại và quản lý, sử dụng tiền Việt Nam dễ thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện theo quy định. Cùng với đó lập Bảng tổng hợp ghi chép số liệu:

Phải thực hiện ghi chép các khoản đã tiếp nhận tài trợ bằng tiền của các nhà tài trợ theo thời gian đóng góp thực tế, bao gồm: thông tin của nhà tài trợ (như tên, địa chỉ....). số tiền đóng góp; hình thức đóng góp bao gồm đóng góp vào tài khoản tại ngân hàng, đóng góp bằng tiền mặt (trong đó chi tiết tiền Việt Nam, ngoại tệ); thời gian nhận đóng góp (trường hợp nhận đóng góp qua tài khoản ngân hàng, ghi theo ngày trên báo có của ngân hàng); địa chỉ nhận hỗ trợ (nếu nhà tài trợ chỉ định địa chỉ nhận hỗ trợ) và thông tin cần thiết khác (nếu có) theo mẫu “Bảng tổng hợp số liệu nhận vận động tài trợ bằng tiền” (mẫu số B01CN/XH-TT) quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này.

Trường hợp tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật: Tùy theo điều kiện kho, bãi, khả năng bảo quản, vận chuyển, cá nhân người vận động quyết định việc tiếp nhận các khoản tài trợ bằng hiện vật. Khi tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật, cá nhân người vận động phải chịu trách nhiệm bảo quản an toàn, phân phối kịp thời số hiện vật đến các địa chỉ cần hỗ trợ.

Mở riêng “Bảng tổng hợp số liệu nhận vận động tài trợ bằng hiện vật", trong đó ghi chép đầy đủ số hiện vật nhận tài trợ bao gồm ngày nhận, tên và địa chỉ người đóng góp, loại hiện vật, số lượng nhận, địa chỉ hỗ trợ chỉ định sẵn (nếu có).

Đối với các khoản đã phân phối và sử dụng từ nguồn đóng góp tự nguyên để thực hiện các hoạt động xã hội phải được ghi chép đầy đủ, bao gồm: Thời gian hỗ trợ, họ tên và địa chí người nhận, hình thức hỗ trợ bao gồm hỗ trợ bằng tiền, bằng hiện vật (ghi rõ loại hiện vật đã hỗ trợ) hoặc hỗ trợ băng hạng mục xây dựng, sửa chữa,...và chữ kỳ của người nhận.

Riêng đối với các khoản chi tiền để mua sắm hàng hóa, hiện vật mang đi tài trợ hoặc mua sắm vật tư,... chi trả cho việc xây dựng, sửa chữa công trình phải có đầy đủ các hóa đơn, chứng từ mua bản hợp lệ, hợp pháp theo quy định của pháp luật. Ngoài các mẫu biểu các bảng tổng hợp số liệu theo quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này có thể mở thêm sổ sách để theo dõi chi tiết các hoạt động (nếu cần thiết).

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân đế thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện phải chịu sự kiểm tra, giám sát về công tác kế toán của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật kế toán.

Phi Hùng
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Các trường hợp được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Chính phủ ban hành Quyết định 40/2021/QĐ-TTg quy định về việc thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; Mức đóng góp vào Quỹ của doanh nghiệp và người lao động; Nội dung chi và mức chi đối với các nhiệm vụ của Quỹ quy định tại Điều 67 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Bộ Công Thương vừa đăng tải Dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi (BVQL) người tiêu dùng (NTD) để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức có liên quan (dự kiến nhận ý kiến đến tháng 3/2022). Trong đó, có một số điểm mới đáng chú ý như “Tổ chức xã hội đại diện NTD khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng không phải nộp tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Toà án”.

Kinh doanh bất động sản cần đáp ứng điều kiện gì?

Kinh doanh bất động sản cần đáp ứng điều kiện gì?
(PLVN) - Ngày 6/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó có quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

Thay đổi quy định nộp thuế thu nhập cá nhân

Quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế 2020.
(PLVN) - Với việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công hơn 17 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc), 22 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc) mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Quy định xử phạt hành vi sử dụng pháo, thuốc pháo trái phép

Tang vật một vụ án buôn bán pháo trái phép.
Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực an ninh trật tự, các hành vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm sẽ bị xử phạt nặng, có hành vi bị xử phạt lên tới 40 triệu đồng.

Khám bệnh, chữa bệnh lao: Thanh toán BHYT như thế nào?

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 36/2021/TT-BYT quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao. Thông tư có hiệu lực từ 15/2/2022.

Quy định về xử phạt trục xuất người nước ngoài

Một vụ trục xuất người nước ngoài.
(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Điều kiện xử phạt đối với tổ chức vi phạm hành chính

 Ảnh minh họa.
(PLVN) - Ngày 23/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó, quy định về các điều kiện để Tổ chức bị xử phạt hành chính cũng như 08 trường hợp phải hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính.