Bộ Tư pháp: Triển khai công tác xây dựng Ngành và thi đua-khen thưởng

Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Thi đua - khen thưởng (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023
Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Thi đua - khen thưởng (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 13/1, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Thi đua - khen thưởng (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023.  Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá: Tổ chức cán bộ và Thi đua khen thưởng là 2 lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp nên cần nâng cao nhận thức về yêu cầu công việc đặt ra trong bối cảnh hiện nay.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị cần sớm ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của 2 đơn vị khi sáp nhập, trong đó sắp xếp ổn định công tác tổ chức, cán bộ, đảm bảo tối đa quyền lợi, chính sách của cán bộ thuộc 2 đơn vị.

Bộ Tư pháp: Triển khai công tác xây dựng Ngành và thi đua-khen thưởng  ảnh 1

Ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp .

Về công tác cán bộ, Bộ trưởng yêu cầu cần xây dựng nhiệm vụ dài hạn cho Bộ, Ngành; làm tốt công tác tham mưu trong việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Cùng với đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên nghiệp.


Với công tác thi đua-khen thưởng, Bộ trưởng cũng chỉ đạo cần nghiên cứu đề xuất các tiêu chí chấm điểm thi đua đảm bảo bình đẳng, có tính đặc thù; hạn chế xảy ra sai sót; quan tâm hơn nữa tới cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị cần nhận thức rõ và quan tâm hơn nữa tới công tác này.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Thi đua - khen thưởng trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt là làm tốt công tác tham mưu Lãnh đạo Bộ. Thứ trưởng yêu cầu cần sớm có Đề án sắp xếp, sáp nhập 2 đơn vị theo phương châm phân công nhiệm vụ không bỏ sót, không trùng lặp, tinh gọn, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp, mỗi nhiệm vụ 1 đầu mối phụ trách chính.


Bộ Tư pháp: Triển khai công tác xây dựng Ngành và thi đua-khen thưởng  ảnh 2

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp .

Đối với công tác thi đua - khen thưởng, Thứ trưởng yêu cầu cần rà soát các quy định, quy chế phối hợp nội bộ của Bộ, ngành; rà soát Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua khen thưởng. Vụ cần làm tốt công tác chỉ đạo hướng dẫn các Cụm thi đua trong việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, xây dựng Chương trình mẫu tổng kết công tác thi đua; củng cố Quỹ thi đua khen thưởng…

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà nêu rõ: Năm 2022, Vụ đã bám sát các nghị quyết, quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ trong công tác tổ chức cán bộ và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022, chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều văn bản, đề án, quy định về tổ chức cán bộ theo đúng định hướng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực và chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chính trị của Bộ, ngành trong giai đoạn mới.

Bộ Tư pháp: Triển khai công tác xây dựng Ngành và thi đua-khen thưởng  ảnh 3

Bà Phan Thị Hồng Hà - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

"Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện chủ động, quyết liệt, linh hoạt, mềm dẻo, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tham mưu kiện toàn bộ máy, chức năng hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ được thực hiện hiệu quả, phù hợp định hướng phát triển của ngành. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình; công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ và xây dựng đội ngũ chuyên gia trong một số lĩnh vực trọng yếu của Bộ, ngành Tư pháp…" bà cho biết.

Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế cũng được Lãnh đạo Vụ chỉ ra như: tiến độ thực hiện một số việc còn chậm, chất lượng một bộ phận cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ…

Bộ Tư pháp: Triển khai công tác xây dựng Ngành và thi đua-khen thưởng  ảnh 4Bà Nguyễn Thị Tố Nga - Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng

Đối với kết quả công tác thi đua - khen thưởng năm 2022, Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga cho biết: Vụ đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua, từ phát động, sơ kết đến lựa chọn, bình xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, tham mưu tổ chức tốt các nhiệm vụ của Hội đồng thi đua-khen thưởng ngành Tư pháp.

Tuy nhiên, công tác tham mưu, xây dựng văn bản của đơn vị có lúc vẫn chưa kịp thời, còn có nhiệm vụ chậm so với tiến độ được xác định trong kế hoạch; việc phân công nhiệm vụ có lúc chưa thực sự phù hợp…

Đọc thêm

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng các thông tin pháp lý

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định pháp luật, góp phần hạn chế rủi ro về mặt pháp lý, nhiều địa phương đã sớm ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận.
(PLVN) - Vừa qua, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa đã trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận.

Lễ bàn giao công tác bổ trợ tư pháp

Lễ bàn giao công tác bổ trợ tư pháp
(PLVN) -Sáng ngày 07/02, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ bàn giao công tác bổ trợ tư pháp giữa nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi.

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác con nuôi năm 2023

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác con nuôi năm 2023
(PLVN) - Năm 2023, Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai bao gồm: nghiên cứu, đề xuất xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện nghiệp vụ công tác xã hội và hỗ trợ giải quyết nuôi con nuôi.

Hiệu quả từ việc triển khai chuyển đổi số của Sở Tư pháp Lào Cai

Hiệu quả từ việc triển khai chuyển đổi số của Sở Tư pháp Lào Cai
(PLVN) -  Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan, đối với Sở Tư pháp Lào Cai chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả công việc đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành, phát triển Chính phủ số, công dân số, xã hội số là tiền đề và cơ sở để thực hiện có hiệu quả năm dữ liệu quốc gia 2023.

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng
(PLVN) -Sáng 03/02, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng.

Đẩy mạnh phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Trợ giúp viên pháp lý tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho người dân (ảnh MH).
(PLVN) - Thời gian qua, công tác phối hợp Trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng đã được Bộ, ngành Tư pháp chú trọng thực hiện, qua đó góp phần bảo đảm tối đa tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL để họ sớm được tiếp cận với dịch vụ TGPL.

Hệ thống Thi hành án dân sự chung sức xây dựng nông thôn mới

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới luôn được các cơ quan THADS tích cực hưởng ứng (ảnh minh họa).
(PLVN) - Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên cả nước nói chung và của Ngành Tư pháp nói riêng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trong hệ thống các cơ quan THADS giai đoạn 2023 -2025, Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội
(PLVN) - Thời gian qua, vai trò của Quân đội đã được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ( PBGDPL ), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.