Tr4 Báo giấy

Bộ Tư pháp tổ chức quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng XI

 Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp vừa xây dựng Kế hoạch số 164-KH/ĐU về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.  Theo đó, sẽ tổ chức hai Hội nghị trong 4 ngày từ 19 - 22/7/2011. Hội nghị thứ nhất khai mạc vào ngày  19/7; Hội nghị thứ hai khai mạc vào ngày 20/7.

Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp vừa xây dựng Kế hoạch số 164-KH/ĐU về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.  Theo đó, sẽ tổ chức hai Hội nghị trong 4 ngày từ 19 - 22/7/2011. Hội nghị thứ nhất khai mạc vào ngày  19/7; Hội nghị thứ hai khai mạc vào ngày 20/7.

Báo Pháp luật Việt Nam có nhiệm vụ tích cực tuyên truyền Nghị quyết ĐH Đảng XI.
Tại các Hội nghị này, các Báo cáo viên sẽ giới thiệu về 4 chuyên đề (bao gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội trong Văn kiện Đại hội Đảng XI; Những vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Văn kiện Đại hội XI; Những vấn đề về hoàn thiện thể chế, bộ máy Nhà nước trong Văn kiện Đại hội XI).

Hội nghị thứ nhất dành cho các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chưa bố trí được thời gian tham dự Hội nghị do Đảng uỷ Khối tổ chức và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ. Tham dự Hội nghị thứ hai là các đồng chí thuộc thành phần Hội nghị thứ nhất nhưng chưa bố trí được thời gian tham dự cùng toàn thể công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.

Còn trong hai ngày 21 - 22/7, các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc chủ động tổ chức cho đảng viên và quần chúng thảo luận 1 ngày tại đơn vị mình. Nội dung thảo luận về các chuyên đề do Báo cáo viên giới thiệu, liên hệ thực tiễn, thảo luận Chương trình hành động của Đảng bộ và bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của đơn vị mình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI. Kết quả thảo luận được gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 1/8/2011.

Cũng theo Kế hoạch, cùng với Cục Công nghệ thông tin và Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam được giao nhiệm vụ tích cực tuyên truyền Nghị quyết, chú trọng những vấn đề thiết thực liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, của ngành Tư pháp.

Thục Quyên

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng quy định của Luật Hộ tịch. Ảnh minh họa
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ, địa phương trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề về quốc tịch.

Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ nghiên cứu Khoa học năm 2021

Ra mắt Diễn đàn "Luật học và Phát triển".
(PLVN) - Ngày 15/6, Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021 và ra mắt Diễn đàn “Luật học và Phát triển”. Cùng ngày, Trường tổ chức Hội thảo “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Thi hành án Vĩnh Phúc quyết tâm vượt khó

Thi hành án Vĩnh Phúc quyết tâm vượt khó
(PLVN) -Với nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, các cơ quan Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đang nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.