Tr4

Bộ Tư pháp: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cho cán bộ chủ chốt

Sáng 12/5, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ước (NQ TƯ) 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho các cán bộ chủ chốt.

Sáng 12/5, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ước (NQ TƯ) 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho các cán bộ chủ chốt.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường giới thiệu về NQ TƯ 4
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường giới thiệu về NQ TƯ 4

Hội nghị thể hiện tinh thần nghiêm túc của Bộ Tư pháp trong việc giới thiệt nội dung NQ, các chương trình, kế hoạch triển khai và thực hiện NQ để tất cả lãnh đạo Bộ, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong Bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung, ý nghĩa cần thiết và những việc cần phải làm, tạo sự thống nhất cao trong triển khai và thực hiện NQ cũng như các chương trình, kế hoạch. Muốn vậy, cần nêu cao ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, đơn vị. Ban Cán sự quan tâm, thống nhất trong tổ chức, thực hiện NQ.

Giới thiệu về NQ TƯ 4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, NQ TƯ 4 được ban hành với các lý do là: vai trò lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa quyết định đối với các sự phát triển của đất nước, chế độ; yêu cầu nhiệm vụ chính trị to lớn, khó khăn, nặng nền đòi hỏi Đảng phải nâng tầm lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu; bản thân Đảng cũng đang đứng trước những yêu cầu mới, cần tự đổi mới để giải quyết những hiện tượng tiêu cực, phức tạp mới nảy sinh; tạo sức mạnh mới để đối phó với sự chống phá của các thế lực thù địch đối với chế độ.

Quán triệt NQ TƯ 4, Bộ Tư pháp tập trung vào các nội dung việc: đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng hiện nay; Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xác định rõ, thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

Trong đó, ngành Tư pháp xác định nội dung chính là quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình và coi đây là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng đảng hiện nay.

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, việc triển khai NQ sẽ được ngành Tư pháp tiến hành nghiêm túc, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết. Đồng thời gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Tư pháp, trong đó chú trọng đến việc tổ chức triển khai, thực hiện “chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tư pháp Việt Nam”, qua đó tăng cường năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, Đảng viên ngành tư pháp.

Đặc biệt, Bộ và ngành Tư pháp cũng sẽ gắn việc thực hiện NQ TƯ 4 với quá trình cải cách tư pháp mà Đảng và Nhà nước đề ra trong nâng cao chất lượng công tác, xây dựng, ban hành và kiểm tra hệ thống văn bản pháp luật. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức triển khai, thực hiện “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Tư pháp Việt Nam” gắn với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiện trong toàn đảng bộ.

Ngay sau khi ban hành NQ được ban hành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc trong 2 ngày để quán triệt, giới thiệu về NQ và việc triển khai. Đây là lần đầu tiên một hội nghị quán triệt, triển khai NQ được tổ chức với qui mô lớn, tạo bầu không khí tích cực trong toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội, cũng như gửi đến thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ của Đảng trong chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, quyết tâm thực hiện nghiêm túc NQ để đổi mới công tác tổ chức Đảng phù hợp trong điều kiện, tình hình mới, để củng cố tổ chức Đảng xứng đáng là đội ngũ tiên phong của quần chúng và nhân dân lao động, phát huy vai trò lãnh đạo xã hội, bảo vệ chế độ XHCN để xây dựng thành công NNPQ XHCN với nền kinh tế thị trường đầy đủ.

* Cùng ngày, Đảng ủy Bộ Tư pháp cũng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí Đảng viên.

H.Giang

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án
(PLVN) -Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập. Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ quá trình thi hành một bản án.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn

Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) -Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định trong chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành mới đây.

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch
(PLVN) - Sáng 8/6, Báo Pháp luật Việt Nam lại lên đường mang những món quà tình nghĩa của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống “giặc” COVID-19…

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp
(PLVN) - Thực hiện Văn bản về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành, tỉnh Hà giang đã thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm thống kê tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh.

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự
(PLVN) -Đáp ứng theo nhu cầu mở rộng việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân, đơn vị, tổ chức, Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp do Tổng cục THADS chủ trì soạn thảo đã bổ sung thêm các nguồn tiếp nhận đơn thư trong công tác này.