Bảo lãnh NH với nhà ở hình thành trong tương lai: Quy định chặt chẽ, ràng buộc hơn

(PLO) - Quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai sẽ được sửa đổi, bổ sung so với các quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngân hàng nào đủ điều kiện bảo lãnh?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 nêu tại Điều 12 được sửa đổi, bổ sung. 

Cụ thể, Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2015/TT-NHNN nêu ra quy định cụ thể về ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. Ngân hàng này phải đáp ứng các điều kiện: Là ngân hàng thương mại được NHNN cho phép thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động; Tại thời điểm thực hiện bảo lãnh không bị kiểm soát đặc biệt; Không trong giai đoạn bị sáp nhập theo quyết định của NHNN.

Danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai do Thống đốc NHNN quy định trong từng thời kỳ.

Ngân hàng thương mại được thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư trên cơ sở bảo lãnh đối ứng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng ở nước ngoài.

Muốn cấp bảo lãnh, phải đánh giá chủ đầu tư 

Ngân hàng thương mại xem xét, quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi chủ đầu tư đáp ứng đủ ba nhóm điều kiện. Thứ nhất, chủ đầu tư có đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 Thông tư này (trừ trường hợp ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư trên cơ sở bảo lãnh đối ứng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng ở nước ngoài).

Thứ hai, nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

Thứ ba, ngân hàng đánh giá chủ đầu tư có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và sử dụng số tiền ứng trước, các khoản tiền khác của bên mua, bên thuê mua đã trả cho chủ đầu tư đúng mục đích (trừ trường hợp ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư trên cơ sở bảo lãnh đối ứng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng ở nước ngoài).

Hợp đồng bảo lãnh theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản được lập dưới hình thức thỏa thuận cấp bảo lãnh quy định tại Thông tư này. Nội dung thỏa thuận cấp bảo lãnh phải phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Phải cung cấp bản sao thỏa thuận cấp bảo lãnh cho bên mua

Ngân hàng thương mại thực hiện phát hành cam kết bảo lãnh cho bên mua, thuê mua nhà dưới hình thức thư bảo lãnh quy định tại Thông tư này. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định bắt đầu chậm nhất kể từ ngày bên mua, thuê mua nhà ở nộp tiền lần đầu cho chủ đầu tư cho đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà dự kiến quy định tại hợp đồng mua, thuê mua nhà ký kết giữa chủ đầu tư và bên mua, thuê mua nhà.

Số tiền bảo lãnh cho một dự án nhà ở hình thành trong tương lai tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép ứng trước của bên mua, thuê mua nhà trước khi nhà ở được bàn giao theo quy định của pháp luật liên quan. Nội dung cam kết bảo lãnh phải phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Thỏa thuận cấp bảo lãnh giữa ngân hàng thương mại và chủ đầu tư phải quy định rõ: Ngân hàng thương mại cam kết thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải có nội dung về nghĩa vụ của chủ đầu tư phải hoàn trả số tiền ứng trước cho bên mua, thuê mua nhà khi vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà đã cam kết. 

Chủ đầu tư phải gửi bản sao thỏa thuận cấp bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua nhà. Trên cơ sở thỏa thuận cấp bảo lãnh đã ký với chủ đầu tư và hợp đồng mua, thuê mua nhà của chủ đầu tư đã ký với bên mua, thuê mua nhà, ngân hàng thương mại phát hành thư bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh là bên mua, thuê mua nhà. 

Số dư bảo lãnh đối với chủ đầu tư được xác định bằng số tiền bên mua, bên thuê mua đã ứng trước cho chủ đầu tư trước khi nhà ở được bàn giao.

Hoàn thiện chính sách về đất đai là nhiệm vụ quan trọng thời gian tới.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đất đai: Quyết định kịp thời, hợp lòng dân

(PLVN) - Việc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII thảo luận về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai được các chuyên gia đánh giá là “dấu mốc lịch sử và mang tầm chiến lược, một quyết định kịp thời, hợp lòng dân”.
Hệ thống pháp lý về loại hình BĐSDL còn nhiều điểm nghẽn cần được xem xét, tháo gỡ.

Tìm “danh phận” cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng

(PLVN) - Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng (BĐSDL) là một lĩnh vực mới phát triển tại Việt Nam, có tiềm năng và triển vọng phát triển khá tích cực. Tuy nhiên, hệ thống pháp lý về loại hình BĐS này còn nhiều điểm nghẽn cần được xem xét, tháo gỡ.
Sóc Trăng: Xử lý tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích và gây sốt đất ảo do cò thổi giá

Sóc Trăng: Xử lý tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích và gây sốt đất ảo do cò thổi giá

(PLVN) - Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích đã được lực lượng chức năng xử lý, nhưng vẫn còn tiếp tục xảy ra. Để chấn chỉnh những sai phạm, UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo trong việc rà soát, xử lý tình trạng trên, đồng thời tăng cường công tác quản lý xây dựng trên địa bàn.
PGS.TS. Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

Cấp "căn cước" cho từng thửa đất, tại sao không?

(PLVN) - Tại Hội Nghị  Góp ý sửa đổi Luật Nhà ở - Luật Kinh doanh bất động sản, để phát triển nhà ở và thị trường bất động sản,  PGS.TS. Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đặt câu hỏi: Tại sao không thể cấp "căn cước" cho từng thửa đất, như chúng ta đã làm căn cước cho các công dân từ 18 tuổi?
Hàng trăm căn hộ ở một dự án tại Bà Rịa – Vũng Tàu nhiều năm nay chưa được cấp GCN.

Đề xuất cấp sổ đỏ cho căn hộ du lịch nghỉ dưỡng: Chuyên gia cảnh báo còn nhiều vướng mắc pháp lý

(PLVN) -  Căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng (condotel), văn phòng lưu trú (officetel), biệt thự du lịch nghỉ dưỡng và những công trình khác phục vụ lưu trú, du lịch trên đất thương mại, dịch vụ có thể được đề xuất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lâu dài (sổ đỏ).
Không thể để mất công bằng trong lĩnh vực nhà đất

Không thể để mất công bằng trong lĩnh vực nhà đất

(PLVN) - Đánh thuế lên nhà và bất động sản là vấn đề đã được dư luận, giới chính sách và chuyên gia nhiều lần đề cập. Theo nhiều ý kiến, nếu áp thuế với nhà sẽ là công cụ hữu hiệu để hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản.
Công viên Đống Đa, Kim Quy bao giờ xong?

Công viên Đống Đa, Kim Quy bao giờ xong?

Sáng 25/4, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một số đại biểu đặt vấn đề về các công viên Đống Đa, Kim Quy tiến độ ra sao, bao giờ thực hiện xong?
GS Đặng Hùng Võ

Pháp lý bất động sản du lịch nghỉ dưỡng: Dễ cho nhà quản lý nhưng kẹt tiền nhà đầu tư, thị trường tắc nghẽn

(PLVN) - Là người khá am hiểu về thị trường bất động sản trong đó có bất động sản nghỉ dưỡng, GS Đặng Hùng Võ cho rằng vấn đề pháp lý hiện nay thực sự là một trở ngại lớn của thị trường. Hiện nay còn nhiều thủ tục quá phức tạp theo hướng thuận lợi cho cơ quan quản lý, nhưng  làm cho thị trường khó phát triển, kinh tế thiếu minh bạch. Các nhà đầu tư, người thì bị kẹt tiền trong các dự án đất nhà ở, các dự án phát triển thương mại, dịch vụ…
Ông Nguyễn Trọng Bình không đồng ý với quyết định của UBND xã Tân Lập.

Bá Thước (Thanh Hóa): Người bị thu hồi đất 6 năm “ngóng” bồi thường

(PLVN) -  Mặc dù UBND huyện Bá Thước đã có văn bản yêu cầu UBND xã Tân Lập (nay là thị trấn Cành Nàng) phải bồi thường, hỗ trợ cây cối, hoa màu, tài sản cho gia đình ông Nguyễn Trọng Bình khi thu hồi đất. Tuy nhiên, đã gần 6 năm trôi qua, gia đình ông Bình vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ xã này.