Ban Kinh tế TW cần tiếp tục chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn phát triển kinh tế xã hội đất nước

(PLVN) - Thăm và làm việc tại Ban Kinh tế TW, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề nghị Ban Kinh tế TW phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019. 
Ban Kinh tế TW cần tiếp tục chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn phát triển kinh tế xã hội đất nước

Trong đó lưu ý,  Ban Kinh tế TW cần tiếp tục chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn phát triển kinh tế xã hội đất nước để làm tốt chức năng tham mưu xây dựng chính sách…

Hôm qua, 31/1, tức ngày mùng 7 Tết, thăm và làm việc nhân dịp đầu xuân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh trong thời kỳ hòa bình, thống nhất, xây dựng và phát triển, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. 

“Việc coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm xuất phát từ việc kinh tế đóng vai trò nền tảng, quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển đất nước. Kinh tế không phát triển nhanh và bền vững thì đất nước không thể giàu mạnh được. Nếu kinh tế không phát triển thì cũng không có điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ đất nước, thực hiện các nhiệm vụ khác và Nhân dân không thể có cuộc sống ấm no, hạnh phúc…”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Đánh giá vai trò cuả Ban Kinh tế TW, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, trong quá trình phát triển mặc dù có lúc thay đổi cơ cấu tổ chức nhưng Ban Kinh tế TW đã giúp TW ban hành nhiều chủ trương chính sách lớn, giúp Bộ Chính trị đưa ra những quyết sách về chính trị để giải quyết các vấn đề về kinh tế và đóng góp vào những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội mà nước ta đã đạt được. 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Ban Kinh tế TW đã hoàn thành các đề án được giao chủ trì, trình Bộ Chính trị ban hành 3 kết luận, 2 nghị quyết và 01 nghị quyết đang được hoàn thiện để ban hành.

Đồng thời đánh giá cao vai trò của Ban Kinh tế TW trong việc tham mưu xây dựng nhiều đề án lớn, rất quan trọng và cốt lõi cho việc phát triển kinh tế - xã hội và đưa đất nước đi lên trong thời gian tới như: Đề án thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Phát triển kinh tế tư nhân; sắp xếp, đổi mới lại doanh nghiệp nhà nước; chính sách công nghiệp quốc gia; chủ động tham gia cuộc cách mạng 4.0… 

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế TW cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm định, tham gia ý kiến những đề án trình Bộ Chính trị; tham gia xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết; phối hợp với các bộ, ban, ngành TW, các cơ quan của Quốc hội tổ chức những diễn đàn, hội thảo để đóng góp cho việc hoàn thiện cơ chế chính sách về kinh tế, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, rào cản trong quá trình phát triển.

Ban Kinh tế TW cần tiếp tục chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn phát triển kinh tế xã hội đất nước ảnh 1
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Ban Kinh tế TW

Nhân mạnh, năm 2020 là năm rất quan trọng của đất nước với nhiều sự kiện lớn, nhiệm vụ chính trị của hệ thống chính trị nói chung, Ban Kinh tế TW nói riêng là rất lớn, nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “Không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019, và đề nghị Ban Kinh tế TW phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, có cơ chế trao đổi thông tin với các cơ quan của Quốc hội phục vụ cho công tác chuyên môn của mỗi cơ quan,

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Kinh tế TW cần phát huy những thành quả đạt được trong năm 2019, khắc phục hạn chế để hoạt động ngày càng toàn diện hơn, có chất lượng cao hơn. Tiếp tục chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn phát triển kinh tế - xã hội đất nước để kịp thời tham mưu cho Đảng ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, nhất là về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đổi mới quản lý kinh tế.

“Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công; tích cực tham gia xây dựng các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chuyên môn và kiện toàn tổ chức bộ máy đủ số lượng và chất lượng đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tốt nhiệm vụ được giao…”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý và cũng đề nghị Ban Kinh tế TW phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, có cơ chế phù hợp để trao đổi thông tin với các cơ quan của Quốc hội phục vụ cho công tác chuyên môn của mỗi cơ quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình bày tỏ: “Ban Kinh tế TW nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa của năm 2020 cũng như những nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn chiến lược 10 năm 2021-2030."

"Để thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành TW, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vào năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước), với tinh thần cầu thị và trách nhiệm đối với đất nước, Ban Kinh tế TW xin được lĩnh hội những chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng như những góp ý của các cơ quan của Quốc hội để hoạt động của Ban ngày càng toàn diện và có chất lượng cao hơn…”, Trưởng ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình phát biểu.

Thanh Thanh
Cùng chuyên mục
HNX bắt đầu công bố dữ liệu tự doanh chứng khoán

HNX bắt đầu công bố dữ liệu tự doanh chứng khoán

(PLVN) -Thực hiện công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thực hiện công bố thông tin dữ liệu giao dịch tự doanh trên trang thông tin điện tử của Sở này, bắt đầu từ ngày 20/5/2022.

Đọc thêm

Nhiều nước ngừng xuất nông sản, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

Việc nhiều nước cấm xuất khẩu lúa mì sẽ ảnh hưởng đến ngành chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi của Việt Nam.
(PLVN) - Nhiều dự báo cho thấy, thị trường toàn thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về giá do nhiều mặt hàng thiết yếu, nông sản là nguyên liệu sản xuất đã bị nhiều quốc gia cấm xuất khẩu. Thị trường Việt Nam bị tác động ra sao sau các lệnh cấm này?

Sẽ đưa tài sản ảo vào Luật Phòng, chống rửa tiền?

Một buổi tọa đàm về phòng, chống rửa tiền thông qua tài sản ảo.
(PLVN) - Ngân hàng nhà nước đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, một trong các vấn đề được bàn thảo là việc đưa tài sản ảo vào dự luật này như thế nào khi hiện nay chưa có quy định rõ ràng tài sản ảo, tiền ảo là tài sản.

Mục tiêu 'zero' tiền mặt ở Kho bạc

 Mục tiêu đến năm 2025, sẽ không còn giao dịch chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc.
(PLVN) - Theo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, cơ quan này phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và sẽ giảm đến mức tối thiểu các giao dịch thu bằng tiền mặt.

Cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 5 phiên liên tiếp phải báo cáo

Ảnh minh họa
(PLVN) -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chỉ đạo các Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) về việc công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán, và các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu đối với các mã trần/sàn 5 phiên liên tiếp.

Manh nha lưới điện thông minh ở miền núi Lai Châu

Đường dây truyền tải điện 500kV Sơn La - Lai Châu
(PLVN) -Dự án Tự động hóa lưới điện trung áp năm 2022 là chương trình trọng điểm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa được Công ty Điện lực (PC) Lai Châu hoàn thành và đưa vào vận hành tại tỉnh này, với 4 mạch vòng trung áp (DMS).

Vận tải biển 'ăn nên làm ra'

Ảnh minh họa
(PLVN) - Sản lượng hàng hóa qua cảng biển tăng, cước phí vận tải biển tăng… là những nguyên nhân chủ yếu khiến doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển từ đầu năm đến nay “ăn nên làm ra”.

Thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch Việt -Mỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam-Mỹvới chủ đề “Khám phá lại Việt Nam”. Ảnh: VGP
(PLVN) - Chiều 17/5 (theo giờ địa phương), tại San Francisco, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam-Mỹ với chủ đề “Khám phá lại Việt Nam” (Rediscovering Viet Nam).

Mô hình nào để quản lý khối tài sản đường cao tốc 40 tỷ USD?

Ảnh minh họa
(PLVN) - Việc quản lý và kinh doanh đường bộ cao tốc gồm quản lý thu phí, quản lý giao thông, quản lý bảo trì và quản lý tài sản đường cao tốc. Nhưng hiện vẫn chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh và bộ tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên về quản lý, khai thác đường bộ cao tốc. 

Vì sao Vietnam Airlines 'xin' hoãn công bố báo cáo tài chính?

Ảnh minh họa
(PLVN) -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có Công văn không chấp thuận đề nghị được hoãn công bố báo cáo tài chính quý I/2022 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vì cho rằng, Vietnam Airlines đưa ra lý do không phù hợp.

Mỹ hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power. Ảnh: VGP
(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn cấp cao Việt Nam đã chứng kiến việc trao hai văn bản hợp tác giữa USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế và phát triển năng lực địa phương của Việt Nam đến năm 2028 với tổng giá trị ODA 100 triệu USD và Công bố thực hiện dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C) đến năm 2025 với tổng giá trị ODA 36,3 triệu USD.

‘Tuổi’ 25 gia nhập ‘Câu lạc bộ’ 10.000 tỷ

Cầu Giấy là quận đầu tiên của Hà Nội có Khu CNTT tập trung, thu hút hàng trăm doanh nghiệp công nghệ như FPT, Viettel, Misa… vào hoạt động
(PLVN) - Nằm ở cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội, Cầu Giấy lúc từ “làng lên phố” thu ngân sách mới chỉ 2 con số. Nhưng sau 25 năm đơn vị hành chính quận Cầu Giấy ra đời và phát triển, Đảng bộ, chính quyền ở đây hạ quyết tâm sẽ gia nhập vào “Câu lạc bộ” 10.000 tỷ.