Đừng đi ngược tình người

Đừng đi ngược tình người
(PLVN) - Rất nhiều sẻ chia, giúp đỡ, ủng hộ vật chất và tinh thần từ những cá nhân, doanh nghiệp, trong những cộng đồng dân cư lớn nhỏ và lớn hơn là các chính sách hỗ trợ của Nhà nước giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong đại dịch COVID-19.