Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch chung ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội theo Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội

Theo Quyết định, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông là Trưởng ban. Ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Phó Ban thường trực.

Ngoài ra, ban chỉ đạo còn có 7 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành như: Sở Xây dựng, Sở Công thương, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội...; các thành viên là Chủ tịch 12 quận nơi có cơ sở di dời và đại diện lãnh đạo các đơn vị có dự án di dời.

Theo Quyết định kiện toàn, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND TP lập danh mục, xác định các tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời cụ thể cho các cơ sở sản xuất công nghiệp cần phải di dời ra khỏi khu vực nội thành, trình Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định 130.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 130 của Thủ tướng về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp trong nội thành; đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ khuyến khích thực hiện di dời, khai thác sử dụng quỹ đất tạo nguồn vốn tái đầu tư cho các cơ sở phải di dời.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện di dời.

Trước đó, ngày 23/01/2015 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 130/QĐ-TTg về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội.

Theo Quyết định này, Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh thuộc vùng Thủ đô có liên quan lập danh mục, xác định các tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời cụ thể cho các cơ sở sản xuất công nghiệp cần phải di dời ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổ chức lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch có liên quan làm căn cứ cho việc sử dụng các quỹ đất sau khi di dời và xác định bố trí quỹ đất và hạ tầng các cơ sở mới trước khi phải di dời ra khỏi khu vực nội thành Hà Nội.

Đề xuất phương án sử dụng quỹ đất sau khi di dời được cụ thể hóa trong quy hoạch được duyệt. Đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ khuyến khích thực hiện di dời, khai thác sử dụng quỹ đất tạo nguồn vốn tái đầu tư cho các cơ sở phải di dời.

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ, ngành có liên quan lập danh mục, cụ thể hóa tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời các cơ quan, đơn vị (các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương) cần phải di dời ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giám sát việc tổ chức thực hiện, quản lý và xây dựng theo quy hoạch, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh trong vùng Thủ đô có liên quan trong quá trình thực hiện việc di dời.

Đối với Bộ Y tế, Thủ tướng giao Bộ này chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh trong vùng Thủ đô có liên quan lập danh mục, cụ thể hóa tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời cụ thể các cơ sở Bệnh viện, cơ sở y tế cần phải di dời ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh trong vùng Thủ đô có liên quan lập danh mục, cụ thể hóa tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời cụ thể các cơ sở giáo dục đại học cần phải di dời ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh trong vùng Thủ đô có liên quan lập danh mục, cụ thể hóa tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời cụ thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phải di dời ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội, các Bộ, ngành UBND các tỉnh trong vùng Thủ đô có liên quan xây dựng cơ chế chính sách về tài chính để khuyến khích, khai thác quỹ đất có hiệu quả, đảm bảo theo tiến độ và lộ trình di dời của thành phố Hà Nội và từng Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề xuất phương án tài chính để đầu tư xây dựng trụ sở các Bộ, ngành tại địa điểm mới đảm bảo tính khả thi.

Các Bộ, ngành khác liên quan có các cơ sở đào tạo, công nghiệp, y tế cần phải di dời cần chủ động phối hợp với UBND TP Hà Nội thực hiện di dời các đơn vị cơ sở trực thuộc, đảm bảo tiến độ, lộ trình và kế hoạch thực hiện di dời của TP Hà Nội và của từng Bộ, ngành liên quan.

 Trường Đại học Yersin Đà Lạt chính thức trực thuộc Tập đoàn TTC

Tập đoàn TTC chính thức tái lập ngành giáo dục

(PLVN) -  Mới đây, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC cho biết đã hoàn tất giao dịch mua lại Trường Đại học Yersin Đà Lạt. Đây là thương vụ M&A mới nhất, giúp TTC sở hữu lại trường đại học vốn trước đây là thành viên trong hệ sinh thái t ập đoàn.
Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu Bắc núi Thiên Bút. (Ảnh: UBND)

Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Chỉnh trang đô thị Khu Nam sông Trà và Khu Bắc núi Thiên Bút

(PLVN) -  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản số 2830/UBND-KTN thống nhất chủ trương lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị Khu Nam sông Trà Khúc với tổng diện tích 1,82ha nằm ở Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Đề xuất xây dựng Cảng biển chuyên dụng 35.000 tỷ đồng

(PLVN) - UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét cập nhật, bổ sung bến cảng biển chuyên dùng Xuân Thiện Nam Định vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 1 giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển và quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Nam Định thời kỳ 2021 - 2030.