Giải quyết triệt để hoạt động biến tướng của các bàn đổi tiền nhỏ lẻ?

(PLO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế, trong đó đề xuất hoàn chỉnh hàng lang pháp lý cho hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đã qua thời của các bàn thu đổi ngoại tệ cá nhân

Hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới trước đây đã được quy định cụ thể tại Quyết định 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý tiền của nước có chung biên giới, theo đó công dân Việt Nam là cư dân biên giới có đủ điều kiện theo quy định được NHNN xem xét cấp phép thành lập bàn đổi ngoại tệ để thực hiện nghiệp vụ mua, bán tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu.

Trong bối cảnh mạng lưới hoạt động của các ngân hàng tại khu vực biên giới còn chưa phát triển, hoạt động của bàn đổi tiền cá nhân nói trên đã tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa nhỏ lẻ của cư dân biên giới, khách du lịch và nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu tiểu ngạch, từ đó thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới. 

Tuy nhiên, trong những năm qua, hoạt động của các bàn đổi ngoại tệ cá nhân đặc biệt là bàn đổi tiền Nhân dân tệ, đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Thứ  nhất, hoạt động của các bàn đổi ngoại tệ cá nhân bị biến tướng. Theo quy định, bàn đổi tiền cá nhân được thực hiện mua, bán ngoại tệ tiền mặt, vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện, hoạt động của nhiều bàn đổi ngoại tệ cá nhân đã bị biến tướng.

Các bàn đổi cá nhân tham gia vào hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu như một “ngân hàng di động”, có doanh số thu đổi tiền mặt lớn, chi phối tỷ giá CNY/VND, thực hiện hoạt động cho vay VND, ngoại tệ với lãi suất cao bất hợp pháp, từ đó hình thành chợ tiền tự do lấn át thị trường chính thức, gây khó khăn cho công tác quản lý ngoại hối, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ trên địa bàn các khu vực biên giới.

Thứ hai, hồ sơ, thủ tục cấp phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân quá đơn giản. Theo đó, cá nhân là cư dân biên giới có địa điểm đặt bàn đổi ngoại tệ tại khu vực biên giới và số vốn bằng tiền mặt tối thiểu 50 triệu VND được NHNN chi nhánh tỉnh biên giới xem xét cấp phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân. Từ đó dẫn đến tình trạng các bàn đổi ngoại tệ cá nhân thành lập tràn lan, gây khó khăn cho cơ quan quản lý, ảnh hưởng đến công tác điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối.

Thứ ba, việc quản lý các bàn đổi ngoại tệ cá nhân còn gặp nhiều khó khăn, bởi mặc dù đã có quy định về thu hồi Giấy phép đối với trường hợp vi phạm của bàn đổi ngoại tệ cá nhân nhưng do đối tượng áp dụng là cá nhân nên việc xử lý các trường hợp sai phạm gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo vai trò quản lý hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, hiện nay không còn cơ sở pháp lý để thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân. Xuất phát từ những bất cập của các bàn đổi tiền cá nhân, Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đã bãi bỏ thủ tục cấp phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân. Trên cơ sở đó, Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của NHNN đã bãi bỏ quy định về điều kiện, thủ tục cấp phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân tại Thông tư số 07/2001/TT-NHNN. 

Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013): “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản”. Như vậy, cá nhân không được thành lập bàn đổi ngoại tệ. 

Cần quy định đặc thù cho hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới

Hiện nay, nội dung về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức kinh tế được quy định tại Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế. Quy định tại Điều 4 Nghị định 89/2016/NĐ-CP không phân biệt điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ khác. 

Tuy nhiên, theo nhận định của NHNN, do khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu có những đặc thù riêng biệt, đồng thời hoạt động sử dụng đồng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam ngoài việc thực hiện theo các quy định chung về quản lý ngoại hối còn thực hiện theo quy định tại các Hiệp định giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới. Vì vậy, hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới cũng cần có những điều kiện, quy định riêng nhằm vừa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ đồng thời vẫn phát huy hiệu quả sử dụng tiền của nước có chung biên giới. 

Cụ thể, về địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ. Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 89/2016/NĐ-CP, đại lý đổi ngoại tệ phải đặt tại một trong các địa điểm như cơ sở lưu trú du lịch từ ba sao trở lên, cửa khẩu quốc tế, khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài, trung tâm thương mại... Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng tại khu vực biên giới còn chưa phát triển, đồng thời căn cứ cơ chế quản lý đặc thù nêu trên để quy định địa điểm đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới linh hoạt hơn so với địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ khác. Do đó, cần quy định tổ chức kinh tế có nhu cầu làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới phải có trụ sở chính hoặc chi nhánh đặt tại khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu để thực hiện hoạt động thu đổi ngoại tệ.

Do vậy, NHNN cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2016/NĐ-CP theo hướng quy định tách biệt đối tượng tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ (không bao gồm tiền của nước có chung biên giới) với đối tượng tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới là cần thiết để quy định các điều kiện khác nhau đối với hai đối tượng này nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, tạo cơ sở pháp lý đối với công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý nhà nước đối với việc sử dụng tiền của nước có chung biên giới.  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế. Ngoài ra, để tăng tính hiệu quả trong công tác quản lý của cơ quan quản lý nhà nước, các nội dung khác có liên quan đến hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới (như nguyên tắc thu đổi tiền của nước có chung biên giới, tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan,...) sẽ được quy định tại văn bản hướng dẫn của NHNN.   

Một góc Khu công nghiệp Phú Hội- huyện Đức Trọng.

Công an Lâm Đồng điều tra sai phạm tại 2 khu công nghiệp

(PLVN) -  Ngày 30/11, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa thanh tra công tác quản lý tại 2 KCN Lộc Sơn (Tp.Bảo Lộc) và KCN Phú Hội (H.Đức Trọng), phát hiện những dấu hiệu lợi dụng chính sách về ưu đãi đầu tư của tỉnh để thu lợi, nhờ việc cho doanh nghiệp khác thuê lại đất.
Tình trạng phân lô bán nền trên địa bàn Lâm Đồng diễn ra phức tạp trong thời gian qua.

Lâm Đồng chuẩn bị điều chỉnh hệ số giá đất

(PLVN) -  Ngày 30/11/2021, Sở TNMT đã gửi văn bản góp ý gửi Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng dự thảo Quyết định ban hành hệ số bảng giá điều chỉnh các loại đất năm 2022 trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Ảnh minh họa từ internet.

Mua bán cho thuê bất động sản có phải qua sàn giao dịch?

(PLVN) - Theo Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 thì các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải bán nhà, cho thuê nhà, công trình xây dựng thông qua sàn giao dịch bất động sản (BĐS). Tuy nhiên, kể từ thời điểm 01/07/2015 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 bắt đầu có hiệu thì đã bỏ các quy định nêu trên.
Gỡ vướng nhà ở công nhân

Gỡ vướng nhà ở công nhân

Dù có nhiều chủ trương, biện pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở dành cho công nhân nhưng các chính sách này chưa đủ mạnh, thiếu hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư.
Dự án khu thương mại dịch vụ tổng hợp đang trong quá trình hoàn thiện theo đúng quy định.

Bắc Ninh: Chủ đầu tư đang thực hiện Dự án Korea Town theo đúng quy định pháp luật

(PLVN) -Công ty Cổ phần điện tử Susan khẳng định, Dự án khu thương mại dịch vụ tổng hợp (Korea Town) tại huyện Yên Phong đã hoàn thiện một số thủ tục pháp lý theo quy định và đang trong giai đoạn hoàn thiện công trình, dù chưa có bất kỳ hợp đồng giao dịch mua, bán hoặc cho thuê nào, nhưng hiện nay có một số truyền thông phản ánh một chiều, không đầy đủ thông tin về dự án, gây “nhiễu thông tin”. Do vậy, Công ty sẽ đề nghị xử lý những thông tin cố tình ‘bóp méo’ sự thật.
Nhà nước thu hồi đất, giá bồi thường như thế nào?

Nhà nước thu hồi đất, giá bồi thường như thế nào?

(PLVN) - Khi Nhà nước thu hồi đất cho mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người dân được bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Trên thực tế, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai thường phức tạp, đông người, tại nhiều cấp, trong đó nhiều khiếu kiện là về giá đất bồi thường.
"Doanh nghiệp đầu tư vào bất động sản du lịch là tiền tấn, tiền tỷ nhưng thu lại chỉ tiền hào"

"Doanh nghiệp đầu tư vào bất động sản du lịch là tiền tấn, tiền tỷ nhưng thu lại chỉ tiền hào"

(PLVN) -  Bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn - Tổng cục Du lịch - đã có cái nhìn rất cảm thông đối với các doanh nghiệp đầu tư vào bất động sản du lịch. Theo cái nhìn của bà, doanh nghiệp đầu tư vào bất động sản du lịch là tiền tấn, tiền tỷ nhưng thu lại chỉ tiền hào.
Bất động sản du lịch Việt Nam cần có tầm nhìn địa trung hải

Bất động sản du lịch Việt Nam cần có tầm nhìn địa trung hải

(PLVN) - TS. Lương Hoài Nam là Thành viên Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam. Tại Hội thảo “Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch - Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”, ông đã đặt ra nhiều câu hỏi cần phải giải đáp để bất động sản du lịch Việt Nam phát triển.