Công bố điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm định hướng toàn diện, từ cấu trúc, hướng phát triển không gian đô thị, xác định quy mô dân số và đất đai, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội - kĩ thuật - môi trường... của TP. Đồng thời, tạo ra công cụ quản lý vĩ mô, cơ sở pháp lý để TP Hải Phòng thực hiện thành công Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Cực tăng trưởng quan trọng của cả nước

Ngày 20/5, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt với mục tiêu trọng tâm xây dựng và phát triển Hải Phòng thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, cửa ngõ hướng ra biển Đông trên vịnh Bắc Bộ; trở thành TP có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu Châu Á và thế giới…

Đô thị Hải Phòng sẽ phát triển theo mô hình “Đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh”, với cấu trúc không gian: Hai vành đai - Ba hành lang - Ba trung tâm và các đô thị vệ tinh.Đô thị Hải Phòng sẽ phát triển theo mô hình “Đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh”, với cấu trúc không gian: Hai vành đai - Ba hành lang - Ba trung tâm và các đô thị vệ tinh.

Quy hoạch xác định tính chất của Hải Phòng là đô thị loại I trực thuộc trung ương, một trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm giáo dục, y tế và khoa học công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là TP cảng xanh, văn minh, hiện đại; là đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế; có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung TP Hải Phòng cho lãnh đạo TP Hải Phòng.Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung TP Hải Phòng cho lãnh đạo TP Hải Phòng.

Đô thị Hải Phòng sẽ phát triển theo mô hình “Đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh”, với cấu trúc không gian: Hai vành đai - Ba hành lang - Ba trung tâm và các đô thị vệ tinh. Trong đó, hai vành đai kinh tế gồm Vành đai kinh tế ven biển phát triển dịch vụ - du lịch - đô thị hướng ra biển và Vành đai kinh tế công nghiệp dịch vụ từ cảng Lạch Huyện đến phía Bắc (huyện Thuỷ Nguyên), phía Tây (dọc quốc lộ 10), phía Nam (dọc sông Văn Úc) kết nối với mạng lưới khu, cụm công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng và hệ thống cảng Hải Phòng. Ba hành lang cảnh quan gồm hành lang sông Cấm, sông Lạch Tray và Văn Úc. Ba trung tâm đô thị và các đô thị vệ tinh gồm Trung tâm đô thị lịch sử và đô thị hành chính mới Bắc sông Cấm; Trung tâm thương mại, tài chính quốc tế (CBD) ở Hải An và Dương Kinh; Đô thị sân bay Tiên Lãng. Các đô thị vệ tinh gồm các đô thị trong vùng sinh thái biển, nông nghiệp, nông thôn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội nghị.

Triển khai các nhiệm vụ thực hiện hiệu quả đồ án

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, sự phát triển bền vững của TP Hải Phòng không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn có ý nghĩa đối với cả Quốc gia, vùng Đồng bằng sông Hồng; đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Phòng được phê duyệt là căn cứ để TP làm cơ sở cho quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn; tổ chức thực hiện, triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo các quan điểm, nguyên tắc, tuân thủ định hướng phát triển không gian; định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo Quy hoạch chung TP Hải Phòng.

Bộ Xây dựng mong rằng TP Hải Phòng phối hợp với các Bộ, ban, ngành có liên quan sớm tổ chức rà soát và lập các chương trình, khu vực và kế hoạch phát triển đô thị; tổ chức lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc TP Hải Phòng. Tổ chức lập Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; Quy hoạch xây dựng: Khu du lịch quốc gia Cát Bà; đô thị Thuỷ Nguyên; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch không gian ngầm và các quy hoạch cấp dưới phù hợp với Quy hoạch chung TP.

Bàn giao hồ sơ quy hoạch cho TP Hải Phòng.Bàn giao hồ sơ quy hoạch cho TP Hải Phòng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng lưu ý Hải Phòng khi nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư tại các khu vực bãi bồi, lấn biển phải tuân thủ các quy định về thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, khi nghiên cứu triển khai phải đánh giá các tác động đến kinh tế - xã hội, cảnh quan môi trường tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tại. Đối với chủ trương di dời các cơ quan, nhà máy trong khu vực đô thị trung tâm để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cần đặc biệt xem xét lộ trình, đảm bảo lợi ích của nhà nước và chủ đầu tư; tuân thủ các quy định tại Luật: tài sản công, đất đai, đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quy hoạch đô thị; đồng thời xác định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc định hướng và kiểm soát sự phát triển của đô thị, TP Hải Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đặc biệt là Bộ Xây dựng để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước để hoàn thiện, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hải Phòng theo quy định, đảm bảo chất lượng và phù hợp với thực tế địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị.

Việc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng mới chỉ là kết quả bước đầu. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch đã đề ra, theo Phó Chủ tịch Thường trực, Hải Phòng cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh và lập mới các Chương trình phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng như: quy hoạch chung (vùng huyện, thị trấn, đô thị mới, khu chức năng), quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP được duyệt; rà soát, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất TP đảm bảo thống nhất với điều chỉnh Quy hoạch chung…

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch và phát triển đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của xã hội và người dân, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị gắn với hạ tầng xã hội; có giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ doanh nghiệp và các thành phần kinh tế để đầu tư, phát triển toàn diện của TP Hải Phòng.

Đồ án đề ra mục tiêu phát triển Hải Phòng thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, cửa ngõ hướng ra biển Đông trên vịnh Bắc Bộ.Đồ án đề ra mục tiêu phát triển Hải Phòng thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, cửa ngõ hướng ra biển Đông trên vịnh Bắc Bộ.

Trên cơ sở nội dung quy hoạch, Phó Chủ tịch Thường trực cũng đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cần phối hợp tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khoa học, đặc biệt trong quản lý, phát triển đô thị, không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý sử dụng đất, quản lý xây dựng công trình hạ tầng và không gian ngầm đô thị…

Theo Quy hoạch chung, mạng lưới du lịch Hải Phòng đến năm 2030 có đủ khả năng đáp ứng cho 30 - 35 triệu lượt khách, đến năm 2040 khoảng 35 - 40 triệu lượt khách. Phát triển Đồ Sơn và Cát Bà thành trung tâm du lịch biển quốc tế.

Phát triển Hạ tầng kỹ thuật để Hải Phòng có kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế. Nâng cấp mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi theo quy hoạch, công suất đạt khoảng 13 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 16,6 triệu hành khách/năm vào năm 2040...

Nhiều doanh nghiệp xây dựng cao tốc kêu lỗ ở một số hạng mục. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp 'kêu than' vì định mức xây dựng thấp, Bộ Xây dựng nói gì?

(PLVN) - Nhiều doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng giao thông và dân dụng trong những năm gần đây đều “kêu than” vì định mức xây dựng được quy định đang thấp hơn so với thực tế, khiến nhiều hạng mục doanh nghiệp phải bù lỗ. Bộ Xây dựng đang dự thảo sửa đổi nghị định về định mức ngành xây dựng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định. (Ảnh: VGP)

Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hoạt động sàn bất động sản

(PLVN) -  Ngày 17/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.
Dự án nhà ở xã hội tại Tổng kho Lạc Viên 3 đáp ứng cho nhu cầu nhà ở XH trên địa bàn TP Hải Phòng.

Hải Phòng: Chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện phát triển nhà ở xã hội

(PLVN) - Nhằm triển khai kịp thời các Nghị quyết của Thành uỷ, HĐND TP, Quyết định của UBND TP về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; bám sát các chỉ đạo tại Chương trình công tác năm 2024 của Thành uỷ và UBND TP, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, nội dung theo quy định, Hải Phòng đang chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phát triển nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân tại các chung cư cũ… Hiện thực hoá mục tiêu này, Dự án nhà ở xã hội tại Tổng kho Lạc Viên 3 với quy mô 4.456 căn nhà ở xã hội đang đẩy nhanh tiến độ.
Một dự án NƠXH trên địa bàn TP.Hà Nội.

Hà Nội đề xuất thêm 9 khu nhà ở xã hội

Sở QH-KT Hà Nội đã đề xuất mới 9 khu nhà ở xã hội tập trung, với tổng quy mô diện tích đất nghiên cứu quy hoạch gần 669 ha tại 8 quận, huyện: Hà Đông, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thường Tín.
Vì sao chưa thể tháo dỡ ngay công trình vi phạm ở Đồi Cù Đà Lạt?

Vì sao chưa thể tháo dỡ ngay công trình vi phạm ở Đồi Cù Đà Lạt?

(PLVN) - Ngày 11/6, đại diện Phòng quản lý đô thị (QLĐT) TP Đà Lạt đã có buổi làm việc với chủ đầu tư công trình Toà nhà CLB golf ở Đồi Cù, các nhà thầu thi công về việc tháo dỡ các công trình sai phạm xôn xao dư luận thời gian qua. Chủ đầu tư nêu ý kiến được triển khai tháo dỡ ngay nhưng theo đại diện UBND TP Đà Lạt thì chưa thể triển khai ngay do cần hoàn thiện các thủ tục liên quan.
Các chuyên gia chia sẻ thông tin tại chương trình. (Ảnh: TTXVN)

Thực thi 3 Luật mới liên quan đến bất động sản: Khuyến khích sử dụng tài nguyên đất hiệu quả hơn

(PLVN) - Các Luật sửa đổi liên quan đến thị trường bất động sản như: Đất đai, Luật Nhà ở và Kinh doanh bất động sản dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Việc thực thi các Luật mới này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những “điểm nghẽn” về cơ chế, pháp lý cho doanh nghiệp và khuyến khích sử dụng tài nguyên đất hiệu quả hơn.
Một góc khu vực trung tâm TP Đà Lạt. Ảnh: Quỳnh Trần

Rà soát đất để xây nhà xã hội ở Đà Lạt

(PLVN) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở và địa phương rà soát quỹ đất để xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) năm 2025. Trong đó, TP Đà Lạt rà soát quỹ đất đang bố trí nhà tạm cư nhỏ lẻ, không hiệu quả hoặc một số vị trí đất công ở xa trung tâm để lập quy hoạch xây NƠXH, báo cáo trước ngày 25/6.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Quản lý quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản ổn định, minh bạch

Ngày 27/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở (dự án thí điểm).
Hình ảnh minh họa.

Đất chuyên dùng, quỹ nhà sử dụng sai mục đích sẽ được Hà Nội xử lý dứt điểm

(PLVN) - Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, cả Thành phố hiện có 840 cơ sở nhà, đất chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước đang được cho thuê trái phép hoặc bỏ trống, chưa được khai thác hiệu quả, tổng cộng là hơn 178.000m2 nhà và 155.000m2 đất. Quỹ nhà, đất này tập trung chủ yếu ở 4 quận nội đô là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng.