Phát động Cuộc thi viết Vinh danh Doanh nghiệp, doanh nhân “Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững'

Truyền hình pháp luật

(PLO) - Chiều nay, 4/4, tại Hà Nội, Báo Pháp Luật Việt Nam chính thức phát động Cuộc thi viết tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân ‘Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững”.