Báo điện tử

  •  Hotline : 0944 988 788 - Email: baodientuphapluat@gmail.com

TAG: "Tập đoàn Lã Vọng"

  • Đất ơi! Đất ơi! 11:42 | 13/06/2018

    (PLO) - Sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu QH về lựa chọn chuyên đề giám sát. Trong 2 chuyên đề được lựa chọn có 356/442 ý kiến (80,5%) tán thành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018”.

  • Xem thêm tin