Từ khóa: #nguyên tắc khen thưởng

Quy định có hiệu lực từ cuối tháng 7/2018

Quy định có hiệu lực từ cuối tháng 7/2018
(PLO) - Từ ngày 24/7, việc xử lý khi có tai nạn đối với chủ công trình giao thông được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ (CTĐB).