Loạt đề án, đề xuất về quản lý kinh tế phải trình Thủ tướng trước 30/1

Loạt đề án, đề xuất về quản lý kinh tế phải trình Thủ tướng trước 30/1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các bộ, ngành của Chính phủ nhanh chóng rà soát, đề xuất phương án quản lý kinh tế trên một số lĩnh vực ngay tháng 1/2018. Trong đó, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý tiền ảo tại Việt Nam...