Khai thác nước ngầm trái phép, một sân Golf bị phạt hơn 345 triệu đồng

(PLM) - Gần 350 triệu đồng là tổng con số mà Công ty Cổ phần Sân Gofl Hà Nội bị xử phạt, lần lượt theo các quyết định số: 632/QĐ-XPHC của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội , và Quyết định số 5660/QĐ-XPHC của UBND Tp.Hà Nội ban hành.