Nhiều thắc mắc xung quanh việc giải quyết tố cáo của nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Liên: Có thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách hay không?

(PLM) - Liên quan đến việc giải quyết đơn tố cáo của ông Mai Anh Lý, UBKT tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Sở Tài chính Hà Tĩnh trao đổi nội dung chuyên môn để làm cơ sở giải quyết các vấn đề ông Lý tố cáo. Để có thông tin đầy đủ, mới đây phóng viên báo PLVN đã có buổi làm việc với đại điện Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.
Nhiều thắc mắc xung quanh việc giải quyết tố cáo của nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Liên: Có thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách hay không?

Phải chăng có nhiều khoản chi không đưa vào dự toán ngân sách?

Như Báo PLVN đã liên tục thông tin, về việc năm 2017, UBND xã Xuân Liên được bà Bạch Thị Hường - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn hỗ trợ số tiền 500 triệu đồng để chi trả nợ thường xuyên của các cán bộ, công chức xã qua các thời kỳ, nhưng không nộp vào ngân sách Nhà nước. Nhiều ý kiến cho rằng, việc sử dụng tiền từ cá nhân bà Hường để chi trả là không đúng quy định, trong đó có ông Mai Anh Lý – Nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Liên

Theo ông Mai Anh Lý, thì từ những năm 2006 đến năm 2017, để phục vụ các công tác, hoạt động thường xuyên của UBND xã Xuân Liên, nhiều cán bộ, công chức đã dùng tiền cá nhân để tạm ứng chi. Sau đó, các khoản chi này được lập danh sách và trình lãnh đạo UBND xã phê duyệt và chờ chi trả.

Tuy nhiên, do không cân đối được nguồn ngân sách, cũng như nhiều khoản chi không đủ hồ sơ, chứng từ để thanh toán, nên các khoản này bị nợ lại.

Đến năm 2017, UBND xã Xuân Liên đã huy động hỗ trợ từ cá nhân bà Bạch Thị Hường - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn số tiền 500 triệu đồng để chi trả các khoản nợ này.

Dựa theo tài liệu ông Mai Anh Lý cung cấp, phóng viên Báo PLVN đã có buổi trao đổi với Sở Tài chính Hà Tĩnh để làm rõ về các quy định liên quan tới việc sử dụng số tiền này để chi trả các khoản nợ công chức, cán bộ.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, bà Phan Thị Hồng Trang, Phó Phòng Ngân sách xã – huyện cho biết: “Gần đây, UBKT tỉnh có công văn gửi Sở Tài chính để trao đổi nội dung chuyên môn. Dựa theo văn bản đề nghị của UBKT tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài chính đã có Văn bản số 1498/STC-NSH ngày 9/4/2024 trả lời UBKT tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trong công văn của UBKT tỉnh không nêu rõ cụ thể là cá nhân nào nên Sở cũng không nắm rõ được sự việc tố cáo là của ai.”

Để làm rõ hơn, phóng viên đã cung cấp danh sách các khoản chi mà cán bộ, công chức xã Xuân Liên đã tạm ứng ra chi. Trong đó, có các khoản chi như mua văn phòng phẩm, sửa chữa loa phát thanh, tổ chức hội nghị, mua tài liệu công tác chuyên môn….và nhiều khoản chi khác.

Trước câu hỏi của phóng viên, theo quy định hiện nay, thì các khoản chi trên có được coi là khoản chi ngân sách thường xuyên hay không?

Bà Trang cho biết: “Theo quy định, thì các khoản chi được coi là chi ngân sách khi các khoản chi này có trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các khoản chi không có trong dự toán ngân sách Nhà nước được cấp có thẩm quyền giao thì không được xác định là khoản chi ngân sách nhà nước.”

Tuy nhiên, tại điểm l, khoản 2, Điều 10 - Thông tư số 344/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn quy định về nhiệm vụ chi của ngân sách xã: “Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước: Tiền lương cho cán bộ, công chức; tiền công lao động và hoạt động phí đại biểu Hội đồng nhân dân; các khoản phụ cấp khác theo quy định của Nhà nước; công tác phí; chi về hoạt động, văn phòng, như: chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, phí bưu điện, điện thoại, hội nghị, chi tiếp tân, khánh tiết; chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên trụ sở, phương tiện làm việc và tài sản cố định khác; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cho cán bộ xã và các đối tượng khác theo chế độ quy định; chi khác theo chế độ quy định;”

Đối chiếu với danh sách các khoản chi mà cán bộ, công chức xã Xuân Liên đã tạm ứng chi, thì rất nhiều khoản chi được liệt kê trong danh mục thuộc nhiệm vụ chi ngân sách xã.

Một trong những danh sách khoản chi mà cán bộ, công chức xã đã ứng tiền chi

Một trong những danh sách khoản chi mà cán bộ, công chức xã đã ứng tiền chi

Như vậy, phải chăng, các khoản chi mà các cán bộ, công chức xã đã ứng tiền để chi đã được đưa vào trong dự toán chi ngân sách hay không? Nếu không được đưa vào trong dự toán ngân sách, thì việc chi thường xuyên như vậy có đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức hay không dẫn đến phải đi vay hoặc huy động tiền của cá nhân để chi trả?

Chưa đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN

Cũng theo bà Trang, trong Văn bản 1498/STC-NSH, Sở Tài chính đã nêu rõ, trường hợp từ năm 2006 – 2017, cán bộ xã đã sử dụng tiền cá nhân để chi cho các hoạt động thường xuyên của xã và được chủ tài khoản ký xác nhận đồng ý thanh toán khi chưa cân đối nguồn kinh phí thực hiện là chưa đảm bảo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Vấn đề này có thể xảy ra một trong các trường hợp.

Trường hợp 1, các khoản chi đã có trong dự toán chi ngân sách xã, tuy nhiên vì không cân đối được nguồn kinh phí nhưng địa phương không điều chỉnh dự toán để cân đối. Hoặc do đã sử dụng nguồn dự toán để thực hiện một số nhiệm vụ chi chưa có trong dự toán dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn kinh phí.

Nếu việc chi của của cán bộ, công chức xã thuộc trường hợp này, thì UBND xã đã vi phạm các quy định của Luật Ngân sách 2002, Luật Ngân sách 2015 và khoản 6, khoản 11 Điều 82 Nghị định 60/2023/NĐ-CP ngày 6/6/2023 của Chính phủ.

Trường hợp 2, các khoản chi này không có trong dự toán ngân sách Nhà nước được cấp có thẩm quyền giao thì khó xác định được đây là hoạt động của xã hay hoạt động của cá nhân.

Cũng theo nội dung của văn bản này, thì mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh có liên quan đến ngân sách xã và hoạt động tài chính xã đều phải lập chứng từ kế toán đảm bảo nội dung theo quy định.

Bên cạnh đó, tại khoản 3, Điều 59 – Luật Ngân sách Nhà nước 2002, cũng có quy định rõ, : “Trường hợp có nhu cầu chi đột xuất ngoài dự toán nhưng không thể trì hoãn được mà dự phòng ngân sách không đủ đáp ứng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phải sắp xếp lại các khoản chi trong dự toán được giao hoặc sử dụng các nguồn dự trữ để đáp ứng nhu cầu chi đột xuất đó theo quy định.”

Tuy nhiên, có thể thấy, thông qua Biên bản bàn giao công tác giữa các Chủ tịch xã qua các thời kỳ, thì những khoản chi này không được đưa vào dự toán ngân sách để thực hiện việc chi trả theo đúng quy định. Mà những khoản nợ này lại cộng dồn lại, dẫn đến nợ kéo dài từ năm 1996 đến hết năm 2017.

Thậm chí, thời điểm năm 2017 - 2018, khi ông Trần Thế Tài làm Chủ tịch UBND xã Xuân Liên, thì tình trạng này vẫn xảy ra.

Mặt khác, liên quan đến nội dung huy động đóng góp, huy động tài trợ mà không mà không đưa vào ngân sách Nhà nước, văn bản của Sở Tài chính Hà Tĩnh chỉ có ý kiến: “Do hiện nay chưa có quy định của pháp luật đối với việc huy động nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để chi trả các nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách xã hoặc trả nợ cho cá nhân, nên việc UBND xã không nhập quỹ số tiền do doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ mà để chủ doanh nghiệp chi trả trực tiếp cho cán bộ xã không thuộc nội dung điều chỉnh của Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư số 344/2016/TT-BTC và các văn bản quy phạm pháp luật khác.”

Trước nội dung trả lời này của Sở Tài chính, bà Trần Thị Phương – nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết: Sở Tài chính cho rằng không có quy định nào cho việc này nhưng lại không xem xét đến các quy định, nguyên tắc tài chính theo Luật NSNN. Cụ thể, theo quy định tại điểm t, khoản 1, Điều 32 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và khoản 6, khoản 11, Điều 2 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước thì khoản thu “huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật” và “các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước” thuộc phạm vi thu ngân sách nhà nước. Như vậy, phải chăng lãnh đạo UBND xã Xuân Liên thời kì 2017 – 2018 đã không tuân theo quy định nêu trên?”

Cũng liên quan tới việc giải quyết tố cáo của UBKT tỉnh Hà Tĩnh đối với nội dung tố cáo nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Liên, ông Đặng Thanh Hải – Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, UBKT tỉnh đang giao Ban thường vụ Đảng ủy huyện Nghi Xuân kiểm điểm xem xét trách nhiệm của tập thể Ban thường vụ xã Xuân Liên qua các thời kì, trong đó có ông Trần Thế Tài do việc quản lý quản lý tài chính, ngân sách không đảm bảo một số nguyên tắc, quy định.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Cùng chuyên mục