Đà Bắc (Hoà Bình): Đơn vị tham gia đấu thầu không còn nợ thuế

(PLM) - Liên quan đến thông tin một số gói thầu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) làm chủ đầu tư, phía đơn vị này đã có các phản hồi nhằm làm sáng tỏ thông tin .
Gói thầu đang được nhà thầu tích cực thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Gói thầu đang được nhà thầu tích cực thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Trước đó, báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin về hoạt động đấu thầu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đà Bắc làm chủ đầu tư, trong đó Công ty TNHH MTV Văn Danh (Cty Văn Danh) và Công ty TNHH Đại Doanh (Cty Đại Doanh) là những đơn vị trúng các gói thầu của đơn vị này. Để tránh hiểu sai về quy trình lựa chọn nhà thầu gây ảnh hưởng đến công tác chuyện môn, đơn vị này đã có giải trình về quá trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, tại gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường đi khu sản xuất 72, xóm Kìa, xã Yên Hoà, huyện Đà Bắc, nhà thầu là Cty Văn Danh có kê khai tài sản ròng năm 2022 là 4.550.373.998 đồng, doanh thu bình quân trong các năm từ năm 2020 đến 2022 là 7.561.141.107,6667 đồng, gói thầu thi công xây dựng Đường Hào Phong đi khu sản xuất Hang Nhạng, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc nhà thầu kê khai tài sản ròng năm 2022 là 4.562.734.399 đồng và doanh thu bình quân trong các năm từ năm 2020 đến 2022 là 7.561.691.343,3333 đồng.

Nguyên nhân của sự khác nhau là do thời điểm đóng thầu gói thầu đường đi khu sản xuất 72 là ngày 05/6/2023 còn đường Hào Phong đi khu sản xuất Hang Nhạng là ngày 01/8/2023, trong thời gian tham gia đấu thấu giữa hai gói thầu doanh nghiệp đã có biên bản kiểm tra thuế nên dẫn đến số liệu báo cáo tài chính phải điều chỉnh.

Đồng thời, số liệu báo cáo tài chính được điều chỉnh không ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà thầu khi hồ sơ yêu cầu của gói Thi công xây dựng công trình Đường đi khu sản xuất 72, xóm Kìa, xã Yên Hoà, huyện Đà Bắc yêu cầu giá trị tài sản ròng năm tài chính gần nhất phải dương và Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 4.684.243.000 VND; gói thầu Đường Hào Phong đi khu sản xuất Hang Nhạng, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc yêu cầu giá trị tài sản ròng năm tài chính gần nhất phải dương và Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 5.707.552.000 VND.

Với số liệu như trên, việc điều chỉnh báo cáo tài chính không ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà thầu, việc điều chỉnh không phục vụ mục đích gian lận để trúng thầu (Căn cứ khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu 2013 và khoản 1 Điều 26 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT nhà thầu không được coi là gian lận).

Đối với Gói thầu Thi công xây lắp công trình Đường khu tái định cư Mường Chiềng, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc được đóng thầu ngày 28/4/2023, Cty Đại Doanh kê khai giá trị tài sản ròng năm 2022 là 149.619.502.767 đồng, Doanh thu bình quân hằng năm 2020 - 2022 (không bao gồm thuế VAT) là 31.447.362.676,6667 đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 19/5/2023, Chi cục Thuế khu vực Hoà Bình - Đà Bắc đã có biên bản kiểm tra thuế, trong đó đã chỉ ra một số sai sót nên căn cứ theo điểm b, khoản 3 Điều 43 và Điều 47 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội 14, nhà thầu được phép điều chỉnh tờ khai thuế trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra (khoản 1 Điều 47) và sau khi có kết quả thanh tra, kiểm tra (khoản 2 Điều 47) nên việc điều chỉnh báo cáo tài chính của nhà thầu sau kiểm tra thuế là công việc không trái quy định Pháp luật.

Bên cạnh đó, trong hồ sơ mời thầu của gói thầu Thi công xây lắp công trình Đường khu tái định cư Mường Chiềng, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc yêu cầu trong hồ sơ mời thầu doanh thu bình quân hàng năm của 03 năm gần nhất so với thời điểm đấu thầu là 5.475.580.000 đồng, trong khi doanh thu bình quân hàng năm của nhà thầu trước khi thanh tra thuế là 31.447.362.676,6667; sau khi thanh tra thuế là 31.513.306.132,3333 đồng đều đáp ứng được yêu cầu hồ sơ mời thầu gói trên.

Căn cứ khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu 2013 và khoản 1 Điều 26 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Nhà thầu coi là gian lận khi “Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào” thì được coi là gian lận nên việc sai khác của báo cáo tài chính giữa các gói thầu không phục vụ lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì không được coi là gian lận trong đấu thầu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong giai đoạn 2022 – 2024, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đà Bắc thực hiện mời thầu 74 gói thầu thi công xây lắp trong đó 06 gói thầu có giá gói thầu <= 01 tỷ đồng nên thực hiện chỉ định thầu, 68 gói thầu có giá >01 tỷ thực hiện đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Cty Đại Doanh trúng thầu 08 gói thầu (chiếm tỷ lệ 10,8%), trong đó 04 gói thầu trúng thầu độc lập và 04 gói thầu liên danh; Cty Văn Danh trúng thầu 07 gói thầu (chiếm tỷ lệ 9,4%), trong đó 03 gói thầu trúng thầu độc lập, 04 gói thầu liên danh.

Trong số 74 gói thầu thì có 68 gói thầu do Ban Quản lý mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, 06 gói thầu chỉ định thầu, các gói thầu mời thầu được công khai minh bạch trên hệ thống mạng đấu thầu, thời gian chuẩn bị dự thầu đảm bảo theo quy định nhưng tỉ lệ tham gia dự thầu các gói thầu không cao khi có 65/68 gói thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự nên một số nhà thầu có năng lực đã tham dự thầu và trúng thầu.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đà Bắc, giá các gói thầu phát hành mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đều được Ban Quản lý ký hợp đồng thuê nhà thầu tư vấn độc lập và được thẩm định bởi cơ quan chuyên môn mới đăng tải, phát hành trên hệ thống, giá nhà thầu tham dự đều được đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu chấm và được thẩm định độc lập bởi đơn vị tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định nên giá dự thầu các gói trên đều đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

Xác minh thông tin nghĩa vụ thuế tại Chi cục Thuế khu vực Hoà Bình - Đà Bắc cho thấy, năm 2023 Cty Đại Doanh đã nộp tổng thuế phí là 1.167.331.672 đồng, Cty Văn Danh đã nộp 395.246.975 đồng, cả hai công ty đều không nợ thuế nhà nước.

Trao đổi với phóng viên, ông Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết, đối với các gói thầu nếu không đảm bảo sẽ sẵn sàng hủy thầu, đồng thời huyện đã yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát nâng cao trách nhiệm, nếu chất lượng công trình không đảm bảo sẽ xử lý trách nhiệm nên các công trình trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo chất lượng.

Đối với các đơn vị như Cty Văn Danh, Đại Doanh thì đây là những đơn vị trúng thầu công khai qua mạng các gói thầu phát triển nông thôn đa mục tiêu. Quá trình thực hiện đấu thầu đều đúng quy định pháp luật, các doanh nghiệp này cũng đã rất tích cực tham gia, luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương.

Được biết, Đà Bắc là 1 trong 36 huyện nghèo của cả nước, trong đó có nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhất là địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng lòng hồ sông Đà. Tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng của huyện ủy, UBND huyện Đà Bắc cùng sự góp sức của các doanh nghiệp, sự đồng hành của người dân địa phương đã vượt khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các dự án đều đảm bảo tiến độ, chất lượng và đưa vào sử dụng kịp thời, hiệu quả đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của người dân địa phương.

Cùng chuyên mục