Kỳ 3: Chủ đầu tư chậm bàn giao phí bảo trì - Cần sự vào cuộc quyết liệt từ phía chính quyền

(PLM) - Ngày 16.5.2024, báo Pháp luật Việt Nam đã nhận được công văn số 3863/SXD-QLN, nội dung công văn cho biết Sở Xây dựng Hà Nội đã có các văn bản số 10364 ngày 14/12/2021, số 2083 ngày 22/3/2024 đề nghị UBND quận Ba Đình kiểm tra, giải quyết các nội dung kiến nghị của Ban quản trị nhà chung cư D2 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, trường hơp chủ đầu tư không thực hiện, UBND quận Ba Đình căn cứ nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trong trường hợp chủ đầu tư vẫn cố tình không thực hiện, UBND quận Ba Đình báo cáo gửi Sở Xây dựng để Sở tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định uỷ quyền cho UBND quận Ba Đình cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì của chủ đầu tư để bàn giao cho Ban Quản trị theo quy định.