Rà soát, loại bỏ “kẽ hở” trong Luật Đất đai

0:00 / 0:00
0:00

Sau 7 năm thực thi, Luật Đất đai 2013 đã bộc lộ một số kẽ hở, hạn chế, cần được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là sự chồng chéo, mâu thuẫn và không thống nhất giữa Luật Đất đai với luật chuyên ngành có liên quan.

Đo đạc, xác định ranh giới để xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa. (Ảnh minh họa)
Đo đạc, xác định ranh giới để xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa. (Ảnh minh họa)

Nhiều địa phương chậm báo cáo

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), việc thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện giao đất, tăng cường đấu giá đất đã ngăn ngừa yếu tố đầu cơ, tăng nguồn thu từ đất. Ước tính năm 2020 đã thu 168.000 tỷ đồng (vượt kế hoạch giao), đưa tổng nguồn thu trong 5 năm đạt gần 850 nghìn tỷ đồng, chiếm trung bình 11% thu ngân sách nội địa hàng năm. Tuy nhiên, sau 7 năm thực thi, Luật đã bộc lộ một số kẽ hở, hạn chế.

Theo Bộ này, yêu cầu đặt ra là phải sửa đổi một cách căn bản, toàn diện luật này. Theo đó, lộ trình kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai (LĐĐ) và xây dựng dự án như sau: Quý II, III/2021: Xây dựng báo cáo chuyên đề tổng hợp báo cáo kết quả điều tra tại các bộ, ngành, địa phương. Quý III/2021: Tổng hợp và xây dựng báo cáo tổng kết thi hành LĐĐ. Quý II, III/2021, tổ chức hội nghị, hội thảo đánh giá tổng kết thi hành LĐĐ. Quý IV/2021: Hoàn thiện báo cáo tổng kết thi hành LĐĐ. Quý IV/2021 - quý I/2022: Xây dựng hồ sơ dự án luật và trình Chính phủ. Quý IV/2022 - quý II/2023, Chính phủ trình Quốc hội.

Được biết, từ đầu tháng 5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức tổng kết thi hành LĐĐ, gửi báo cáo tổng kết về Bộ TN&MT (UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành trước 15/5/2021; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành trước 30/6/2021). Nhưng đến nay, mới có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Báo cáo về Bộ TN&MT; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch tổng kết LĐĐ. Bộ TN&MT cũng mới nhận được nội dung báo cáo tổng kết thi hành LĐĐ của 22/63 tỉnh, thành phố. Hiện, Tổng cục Quản lý Đất đai đang triển khai tổng hợp các báo cáo của các địa phương.

Ban Chỉ đạo Tổng kết thi hành LĐĐ sẽ tổ chức 5 đoàn công tác đi khảo sát tại 15 tỉnh, thành phố đại diện 5 khu vực: Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng ven biển miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, đại diện vùng đô thị, nông thôn, miền núi; đồng thời sẽ tổ chức đoàn làm việc của Ban Chỉ đạo với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Công an; TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Bình, Đồng Nai, Phú Thọ, Quảng Nam - trong quý I, II/2021.

Bộ Tư pháp đang rà soát văn bản chồng chéo

Việc tổng kết thi hành LĐĐ tập trung các nội dung cơ bản như: Đánh giá chồng chéo, mâu thuẫn và không thống nhất giữa LĐĐ năm 2013 với luật chuyên ngành có liên quan và sự phù hợp; kết quả tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai; đánh giá những kết quả đạt được của LĐĐ và thực tiễn thi hành trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai; những hạn chế, bất cập trong các quy định của LĐĐ, các văn bản quy định chi tiết thi hành và thực tiễn tổ chức thực hiện quy định của Luật;... Bên cạnh đó, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của LĐĐ và các pháp luật khác có liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp (BTP), đến hết ngày 25/5, Bộ đã nhận được báo cáo của 18/21 bộ, cơ quan ngang bộ và 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát văn bản chồng chéo. Trên cơ sở đó, Bộ đang dự thảo báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung lớn trong công tác này.

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan liên quan, BTP đã tổng hợp, phân loại, theo đó tổng số văn bản được đề xuất, kiến nghị là 435 văn bản, bao gồm: 84 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 192 nghị định, 18 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 137 văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành. Trong đó nhiều kiến nghị, đề xuất tập trung vào một số luật, nghị định như: LĐĐ, Luật Công chứng, Luật Khoáng sản, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp…

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đề nghị Bộ TN&MT khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thi hành LĐĐ và phối hợp với BTP đề xuất bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để kịp thời sửa đổi, bổ sung những vướng mắc, bất cập tại văn bản này theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ TN&MT cho rằng, mọi chính sách đất đai đều phục vụ cho mục tiêu phát triển và phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Bộ tập trung nghiên cứu hoàn thiện các chủ trương và lắng nghe người dân; trên cơ sở đó trình Trung ương ban hành một nghị quyết với các chủ trương hợp lòng dân và sẽ thể chế thành LĐĐ mới.

Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất…

Hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất

(PLVN) - Tại Nghị quyết số 18-NQ/TW vừa ban hành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển mới...
Một góc Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh minh họa)

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Con người là trung tâm, tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi

(PLVN) - Đây là một trong những chỉ tiêu được đề cập tại Nghị quyết số 78/NQ-CP do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 Một góc dự án Thanh Phụ.

UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Quyết định điều chỉnh quy hoạch dấu hiệu bất thường

(PLVN) -  Tại thời điểm được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh Phụ không phải là dự án phát triển nhà ở. Tuy nhiên, UBND huyện Hoằng Hóa đã lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chuyển một phần diện tích chủ yếu là đất trồng lúa khác sang đất dân cư - tái định cư.
Khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Linh Trung 2, TP HCM đem lại chỗ ở ổn định cho người lao động.

Nỗ lực giải bài toán nhà ở cho công nhân

(PLVN) -  Vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động thu nhập thấp lâu nay là bài toán nan giản với các tỉnh, thành phố lớn có nhiều khu công nghiệp. Theo nhiều ý kiến, nếu giải quyết được nhà ở thì công nhân mới “an cư lạc nghiệp”, nhất là trong giai đoạn cả nước đang đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch.
Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt bị thu hồi toàn bộ 158.632m2 đất thuê thực hiện dự án khu du lịch King Palace do sai phạm

Thu hồi khu du lịch và nghỉ dưỡng King Palace

(PLVN) - Dự án Khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp King Palace của Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt (Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt) tại Dinh 1, đường Trần Quang Diệu, P.10, Tp.Đà Lạt với vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng chính thức bị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi.
Hiện nay, một trong các lĩnh vực thất thu thuế lớn nhất chính là thị trường bất động sản.

“Văn hóa nộp thuế”

(PLVN) - Thời ô tô chưa thịnh hành như bây giờ, chắc chắn số đông chúng ta đều đã có một lần đi mua xe máy cho mình hoặc gia đình. Và hẳn ai cũng nhớ, khi cửa hàng/công ty kinh doanh xe máy xuất hóa đơn cho mình, số tiền trên hóa đơn bao giờ cũng thấp hơn giá thực mua khoảng 1/3.