Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Không hợp thức hóa vướng mắc có tính chất vi phạm

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Đây là yêu cầu được đưa ra tại thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022, khi cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chỉ cụ thể hóa những vấn đề đã chín, đủ rõ

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Đất đai; đồng thời nhấn mạnh: Việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ, với tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cộng đồng, doanh nghiệp, người dân.

UBTVQH lưu ý, việc sửa đổi Luật phải bảo đảm một số nguyên tắc chung. Theo đó, cần bám sát và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng thành các quy định cụ thể, không nhắc lại tinh thần và lời văn của Nghị quyết, đặc biệt là 8 nhóm nội dung về hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Lưu ý chỉ cụ thể hóa những vấn đề đã chín, đã đủ rõ và đã có quyết sách của Trung ương; những vấn đề chưa đủ rõ, độ chín, chưa có kết luận của Trung ương thì tuyệt đối không đưa vào dự thảo Luật.

Cùng với đó, UBTVQH yêu cầu phải bảo đảm nguyên tắc nhất quán trên cơ sở kế thừa các quy định mang tính chất ổn định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng, không phát sinh vấn đề vướng mắc; đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định để khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn nhưng phải bảo đảm tính tổng thể, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không hợp thức hóa những vướng mắc nhưng có tính chất vi phạm. UBTVQH cũng lưu ý rà soát các nút thắt, mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, có phương án xử lý phù hợp, tạo không gian, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

UBTVQH yêu cầu tách bạch rõ để quy định vào Luật quan hệ đất đai mang tính chất công và quan hệ đất đai mang tính chất tư. Tiếp tục lấy ý kiến về dự án Luật, tiếp nhận các thông tin, ý kiến phản biện với tinh thần cầu thị, thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, nhất là các vấn đề phức tạp như quy hoạch sử dụng đất, tài chính đất đai, giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cơ sở dữ liệu đất đai, ngân hàng đất nông nghiệp… để xây dựng các quy định phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện của Việt Nam.

Khắc phục việc lấy ý kiến mang tính hình thức

Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, UBTVQH đề nghị Chính phủ hoàn thiện Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị thời gian sửa đổi các luật có liên quan để thực hiện mục tiêu “đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất” của Nghị quyết số 18-NQ/TW; hoàn thiện các báo cáo đánh giá tác động để thuyết minh, thuyết phục các chính sách sửa đổi, bổ sung, thể hiện đầy đủ các nội dung được đánh giá là bất cập của luật hiện hành vào luật sửa đổi, rà soát để bảo đảm luật không trái với các hiệp định ký kết, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hoàn thiện quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nghiên cứu, mở rộng quy định về phạm vi lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nghiêm túc, minh bạch, công khai, bảo đảm cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, khắc phục việc lấy ý kiến mang tính hình thức. Bổ sung làm rõ căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chủ thể có nhu cầu, hình thức thể hiện nhu cầu và chủ thể thẩm định nhu cầu sử dụng đất; làm rõ đối tượng, cơ sở xác định, ảnh hưởng, tác động của trường hợp cho thuê đất trả tiền một lần và trường hợp trả tiền hằng năm để hoàn thiện các quy định trong Luật…; bổ sung nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện cụ thể về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất, tài chính về đất đai, giá đất để thể chế hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong Nghị quyết số 18-NQ/TW; tiếp tục hoàn thiện quy định về chế độ sử dụng đất; đánh giá kỹ tác động của việc tập trung và tích tụ đất nông nghiệp... UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ tác động đối với từng nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, tính khoa học và thực tiễn, ưu điểm, nhược điểm của từng loại ý kiến để cụ thể hóa phù hợp trong dự thảo Luật, nhất là các vấn đề về trường hợp Nhà nước thu hồi đất; hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị xác định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí của trường hợp không phải đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để tránh lạm dụng và thực hiện yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW là thực hiện giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; bổ sung nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện cụ thể cho từng trường hợp trong hai hình thức này. Rà soát các trường hợp Nhà nước thu hồi đất; quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, tuân thủ Hiến pháp, tránh tùy tiện khi áp dụng. Quy định cụ thể hơn về cơ chế cho phép tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất tham gia với nhà đầu tư để thực hiện các dự án dưới hình thức chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân tại dự án chung cư ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Cổng thông tin UBND thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Nhà đầu tư vi phạm trong quản lý, vận hành nhà chung cư sẽ không được tham gia các dự án nhà ở mới

(PLVN) - UBND thành phố Hà Nội mới có văn bản gửi Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện về việc không cho phép các nhà đầu tư vi phạm nghiêm trọng (hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để) trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư... được tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới trên địa bàn thành phố.
Thủ tướng ủy quyền cho Khánh Hòa chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 1.000ha. (Ảnh minh họa).

Thủ tướng ủy quyền cho Khánh Hòa chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 1.000ha

(PLVN) -  Quyết định số 23 của Thủ tướng quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng ủy quyền cho HĐND tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
Chung cư số 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa người dân có phản ánh về những bất hợp lý trong việc giải quyết chỗ để phương tiện tầng hầm.

Sắp xử lý những vi phạm trong quản lý, vận hành nhà chung cư ở Hà Nội

(PLVN) - UBND TP Hà Nội đang có kế hoạch ban hành văn bản chỉ đạo các cấp khẩn trương khắc phục tình trạng bất cập trong quản lý, vận hành nhà chung cư, nhất là chung cư thương mại trên địa bàn. Đặc biệt là những chung cư có dấu hiệu vi phạm trong quá trình vận hành, lộn xộn trong công tác quản lý... gây bức xúc cho người dân.
Khánh Hòa thông qua việc thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong. (Ảnh minh họa).

Chính sách đặc thù rút gọn việc thu hồi đất ở Vân Phong

(PLVN) - HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua Nghị quyết quy định trình tự, thủ tục chuẩn bị thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm theo trình tự, thủ tục rút gọn chỉ với 4 bước nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 55 của Quốc hội về chính sách đặc thù cho Khánh Hòa.
Các Dự án bất động sản sẽ được tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. (Ảnh minh họa).

Chính phủ thành lập tổ công tác gỡ khó cho những dự án bất động sản

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Hà Nội: Quyết tâm thu hồi các dự án không hiệu quả, chậm triển khai

(PLVN) - Tiếp xúc cử tri sau kỳ hop thứ 4, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, TP luôn quan tâm, ưu tiên tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng đối với các địa phương còn khó khăn và quyết tâm thu hồi các dự án không hiệu quả, chậm triển khai.
Chung cư nhà ở xã hội được giao bán tràn lan ở TP Cần Thơ. (Ảnh minh họa).

Cần Thơ ra ''tối hậu thư" yêu cầu không được bán lại, cho thuê nhà ở xã hội trái quy định

(PLVN) -  Thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ quan chuyên trách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, yêu cầu thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ liên quan trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về nhà ở.
Theo Thanh tra Chính phủ, tình trạng lấn chiếm xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, đất của các công ty nông - lâm nghiệp tại Đắk Lắk còn diễn ra trên diện rộng và ngày càng phức tạp. (ảnh minh họa)

Yêu cầu tỉnh Đắk Lắk kiên quyết thu hồi các dự án “treo”

(PLVN) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 2012/TB-TTCP về trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và công tác quản lý, sử dụng đất đai.
Chủ tịch thành phố Hải Phòng đối thoại với các hộ dân bị thu hồi đất trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Dự án cải tạo chung cư cũ phường Đổng Quốc Bình (Hải Phòng): Chủ tịch thành phố đối thoại với một số hộ dân bị thu hồi đất

(PLVN) -  Ngày 15/11, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có buổi đối thoại với 18 hộ dân, đại diện cho các hộ dân thuộc đối tượng bị thu hồi đất trên địa bàn quận Ngô Quyền. Ông Tùng nêu rõ, các hộ dân không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố thì nên khởi kiện các quyết định liên quan ra Tòa án hành chính.
Phát triển du lịch, kinh tế địa phương: Có cần thiết phải xây dựng hàng loạt sân bay?

Phát triển du lịch, kinh tế địa phương: Có cần thiết phải xây dựng hàng loạt sân bay?

(PLVN) - Thời gian qua, nhiều địa phương như Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang... liên tục đề xuất đầu tư xây dựng sân bay tại địa phương vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc. Ngay lập tức, vấn đề này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên gia và dư luận.