Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Không hợp thức hóa vướng mắc có tính chất vi phạm

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Đây là yêu cầu được đưa ra tại thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022, khi cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chỉ cụ thể hóa những vấn đề đã chín, đủ rõ

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Đất đai; đồng thời nhấn mạnh: Việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ, với tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cộng đồng, doanh nghiệp, người dân.

UBTVQH lưu ý, việc sửa đổi Luật phải bảo đảm một số nguyên tắc chung. Theo đó, cần bám sát và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng thành các quy định cụ thể, không nhắc lại tinh thần và lời văn của Nghị quyết, đặc biệt là 8 nhóm nội dung về hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Lưu ý chỉ cụ thể hóa những vấn đề đã chín, đã đủ rõ và đã có quyết sách của Trung ương; những vấn đề chưa đủ rõ, độ chín, chưa có kết luận của Trung ương thì tuyệt đối không đưa vào dự thảo Luật.

Cùng với đó, UBTVQH yêu cầu phải bảo đảm nguyên tắc nhất quán trên cơ sở kế thừa các quy định mang tính chất ổn định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng, không phát sinh vấn đề vướng mắc; đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định để khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn nhưng phải bảo đảm tính tổng thể, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không hợp thức hóa những vướng mắc nhưng có tính chất vi phạm. UBTVQH cũng lưu ý rà soát các nút thắt, mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, có phương án xử lý phù hợp, tạo không gian, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

UBTVQH yêu cầu tách bạch rõ để quy định vào Luật quan hệ đất đai mang tính chất công và quan hệ đất đai mang tính chất tư. Tiếp tục lấy ý kiến về dự án Luật, tiếp nhận các thông tin, ý kiến phản biện với tinh thần cầu thị, thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, nhất là các vấn đề phức tạp như quy hoạch sử dụng đất, tài chính đất đai, giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cơ sở dữ liệu đất đai, ngân hàng đất nông nghiệp… để xây dựng các quy định phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện của Việt Nam.

Khắc phục việc lấy ý kiến mang tính hình thức

Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, UBTVQH đề nghị Chính phủ hoàn thiện Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị thời gian sửa đổi các luật có liên quan để thực hiện mục tiêu “đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất” của Nghị quyết số 18-NQ/TW; hoàn thiện các báo cáo đánh giá tác động để thuyết minh, thuyết phục các chính sách sửa đổi, bổ sung, thể hiện đầy đủ các nội dung được đánh giá là bất cập của luật hiện hành vào luật sửa đổi, rà soát để bảo đảm luật không trái với các hiệp định ký kết, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hoàn thiện quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nghiên cứu, mở rộng quy định về phạm vi lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nghiêm túc, minh bạch, công khai, bảo đảm cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, khắc phục việc lấy ý kiến mang tính hình thức. Bổ sung làm rõ căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chủ thể có nhu cầu, hình thức thể hiện nhu cầu và chủ thể thẩm định nhu cầu sử dụng đất; làm rõ đối tượng, cơ sở xác định, ảnh hưởng, tác động của trường hợp cho thuê đất trả tiền một lần và trường hợp trả tiền hằng năm để hoàn thiện các quy định trong Luật…; bổ sung nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện cụ thể về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất, tài chính về đất đai, giá đất để thể chế hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong Nghị quyết số 18-NQ/TW; tiếp tục hoàn thiện quy định về chế độ sử dụng đất; đánh giá kỹ tác động của việc tập trung và tích tụ đất nông nghiệp... UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ tác động đối với từng nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, tính khoa học và thực tiễn, ưu điểm, nhược điểm của từng loại ý kiến để cụ thể hóa phù hợp trong dự thảo Luật, nhất là các vấn đề về trường hợp Nhà nước thu hồi đất; hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị xác định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí của trường hợp không phải đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để tránh lạm dụng và thực hiện yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW là thực hiện giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; bổ sung nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện cụ thể cho từng trường hợp trong hai hình thức này. Rà soát các trường hợp Nhà nước thu hồi đất; quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, tuân thủ Hiến pháp, tránh tùy tiện khi áp dụng. Quy định cụ thể hơn về cơ chế cho phép tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất tham gia với nhà đầu tư để thực hiện các dự án dưới hình thức chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Kiểm soát thủ tục hành chính đối với việc cấp Giấy phép xây dựng, nhằm đưa công tác này đi vào nền nếp.

Hà Nội "ra quân" kiểm tra việc cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng, nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm

(PLVN) -  Mới đây, UBND TP Hà Nội có kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn Thành phố. Kế hoạch kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đưa công tác này đi vào nền nếp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung quy định quyền của người sử dụng đất thuê. (Ảnh minh họa).

Đề xuất bổ sung quy định quyền của người sử dụng đất thuê

(PLVN) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung quy định quyền của người sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm được thế chấp, bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất, cho thuê lại quyền thuê đất.
HoREA cho rằng quy định “bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai” sẽ làm tăng giá thành, làm tăng giá bán nhà ở mà người mua nhà phải gánh chịu khi mua nhà.

Chuyên gia chỉ ra những bất cập trong "bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai"

(PLVN) - Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) mới có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Trong đó, Hiệp hội đề nghị xem xét bỏ quy định “bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai”.
Ngành chức năng Bình Định kiểm tra hiện trạng khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Bình Định tập trung quản lý có hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản

(PLVN) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) tỉnh trong thời gian tới tăng cường công tác hậu kiểm đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương, giao đất, cho thuê đất; xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp chậm triển khai dự án, có biểu hiện chiếm đất, chuyển nhượng dự án.
Cải tạo, xây mới chung cư cũ: Nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ

Cải tạo, xây mới chung cư cũ: Nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ

(PLVN) -  Thành phố Hà Nội đã có một số chủ trương xúc tiến nhằm đẩy mạnh công tác cải tạo, xây mới chung cư cũ. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề nan giải, dài hơi bởi nhiều nhiều kh ó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện đến từ phía nhà nước, người dân và cả góc độ doanh nghiệp. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Quê – Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn G6 về vấn đề này.

Một khu dân cư tự phát hình thành trên các thửa đất chuyển đổi mục đích sai phạm ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh minh họa).

Cho phép giao dịch 90/132 thửa đất từng là tang vật của vụ án

(PLVN) - Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng liên quan đến 132 thửa đất bị ngăn chặn chuyển quyền sử dụng từ tháng 10/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận do liên quan vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại TP Phan Thiết.