Từ khóa: #Tham nhũng

Bài 2: Tham nhũng, tiêu cực là hành vi phản văn hóa

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đưa ra nhiều quan điểm quan trọng về phát triển văn hóa và phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ mới. (Ảnh: VGP)
(PLVN) - Văn hóa phải là sự phản ánh những giá trị tốt đẹp, chân - thiện - mỹ để hướng tới một xã hội văn minh, phát triển và tiến bộ hơn. Do đó, dưới góc nhìn văn hóa, tham nhũng, tiêu cực là hành vi phản văn hóa, là “vật cản” trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thu hồi tài sản tham nhũng không qua xét xử là giải pháp đột phá

Ảnh minh hoạ
(PLVN) - Ngày 25/7, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và Ban Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ “Pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” tổ chức Hội thảo “Một số vấn đề lý luận về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội”.

Giữ danh dự cho mình là giữ danh dự cho Đảng, cho Tổ quốc

GS Hoàng Chí Bảo cho rằng, biết giữ danh dự cho mình thì biết giữ danh dự cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân. (Ảnh: Vân Anh)
(PLVN) - Xét đến cùng thì danh dự không chỉ nói về phương diện cá nhân của từng con người cụ thể - nhất là người lãnh đạo, người đảng viên - mà đây còn là danh dự của dân tộc, của Tổ quốc, của nhân dân. Biết giữ danh dự cho mình thì biết giữ danh dự cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Phòng, chống tham nhũng từ gốc: Kỳ 1 - Mệnh lệnh: Không vùng cấm, không ngoại lệ

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC, diễn ra ngày 10-5-2023. Ảnh Noichinh.vn
(PLVN) - LTS: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh, không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hai vấn đề này liên quan mật thiết đến nhau; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mới dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống.

Bộ Công an xin gia hạn điều tra vụ Việt Á

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại họp báo.
(PLVN) - Do tính chất phức tạp của vụ án, Bộ Công an đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gia hạn thời gian điều tra, phấn đấu có kết luận điều tra vụ Việt Á trong quý II/2023.