Hải Phòng: Sẵn sàng kịch bản ứng phó với COVID-19, hướng tới thành công của “Ngày hội toàn dân“

(PLM) - Hướng tới thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đến thời điệm hiện tại, thành phố Hải Phòng vẫn đang tích cực đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân, sẵn sàng các kịch bản, phương án ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.