Chọn SGK mới: Làm thế nào để ý chí của lãnh đạo tỉnh không đi ngược lại với mong mỏi của giáo viên?

(PLM) - Trong một cuộc phỏng vấn với Báo pháp luật Việt Nam, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy cũng bày tỏ quan điểm về vấn đề xã hội hóa, chống độc quyền sách giáo khoa, Đại biểu Thúy cho biết, ở các nước phát triển và nhiều nước khác, giáo viên là người quyết định lựa chọn SGK, chứ không phải nhà trường hay cấp chính quyền. Thậm chí, giáo viên cũng không dạy hẳn theo một quyển SGK nào. Căn cứ yêu cầu của chương trình và đặc điểm của học sinh trong lớp, giáo viên có thể dạy bài 1 theo quyển sách này, bài 5 theo quyển sách khác. Như vậy mới thật đúng là thực hiện “một chương trình, nhiều SGK...