BCĐ 197 phường Mai Dịch: Xử phạt nhiều trường hợp đỗ xe không đúng quy định.

(PLM) - Theo báo cáo, từ đầu tháng 5/2022 đến nay, BCĐ 197 phường Mai Dịch đã xử phạt 34 trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trật tự văn minh đô thị với số tiền gần hơn 22 triệu đồng, trong đó chủ yếu là lỗi dừng đỗ xe không đúng nơi quy định.