Ban chỉ đạo 197 quận Bắc Từ Liêm ra quân đảm bảo trật tự công cộng và trật tự văn minh đô thị

(PLM) - Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 15/4/2021 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội , Kế hoạch số 218/KH-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo 197 quận Bắc Từ Liêm về “Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”, trong tháng 6/2021, Ban chỉ đạo 197 các phường đã tổ chức 150 lượt ra quân tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn. Qua đó, đã lập biên bản xử lý 89 trường hợp với số tiền là 15.750.000 đồng vi phạm về trật tự đô thị, 51 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền là 62.000.000 đồng.