Lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Ngăn chặn, xử lý hành vi trục lợi, lạm quyền

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Hôm qua, Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Viện FES đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật đất đai ở Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức”.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn phát triển mới của đất nước là nội dung đang được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân dành sự quan tâm đặc biệt. Hội thảo là chủ đề có tính thời sự, không chỉ có ý nghĩa chuyên môn, học thuật mà còn mang tính chính trị, pháp lý trong thời điểm hiện nay, góp phần lý giải sự cần thiết sửa đổi Luật Đất đai 2013 và gợi mở cho Việt Nam định hướng xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, trao đổi những vấn đề trọng tâm nhằm đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam; các vấn đề về sở hữu đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất và chính sách tài chính đất đai; vấn đề tích tụ và tập trung đất nông nghiệp; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong nước và các chủ thể có yếu tố nước ngoài; các vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật đất đai… Đây là những vấn đề căn cốt của hệ thống pháp luật Việt Nam, có tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng.

Từ việc nghiên cứu và phân tích thực trạng các quy định pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc thực hiện các quy định này thời qua, PGS.TS Vũ Quang (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) đã có tham luận chỉ ra một số vấn đề bất cập như: Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong pháp luật đất đai còn chưa thực sự đầy đủ; Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất theo kỳ quy định hiện hành chưa phù hợp; Chưa có các quy định rõ ràng, cụ thể về vấn đề đảm bảo chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thiếu một số quy định cụ thể về chế tài xử lý hành vi vi phạm của người có thẩm quyền lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đề xuất một số giải pháp, PGS.TS Vũ Quang cho rằng cần bổ sung quy định về nguyên tắc khoa học, nguyên tắc đảm bảo phát triển bền vững quốc gia trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…; Bổ sung các quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan tổ chức có thẩm quyền trong việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Ngoài ra, cần ban hành quy định cụ thể về chế tài xử lý hành vi vi phạm của người có thẩm quyền lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý những hành vi trục lợi, lạm dụng quyền lực và “lợi ích nhóm” trong công tác lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, bổ sung các quy định về vấn đề điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bổ sung các quy định trong pháp luật quy hoạch và pháp luật đất đai về việc đảm bảo sự đồng bộ, sự thống nhất và sự phù hợp giữa quy hoạch, kế hoạch đất ở các lĩnh vực khác nhau.

Huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Huyện An Lão Thanh tra sử dụng đất chồng lấn

(PLVN) -  Tháng 11/2022, Huyện An Lão (TP Hải Phòng) vừa có chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai huyện An Lão phối hợp cùng Văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An thiết lập hồ sơ hiện trạng sử dụng đất chồng lấn tại xứ đồng Đầm Gầy, thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão) để phục vụ thanh tra sử dụng đất tại khu vực này
Khánh Hòa thông qua việc thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong. (Ảnh minh họa).

Khánh Hòa chuẩn bị thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong

(PLVN) - Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII. Các đại biểu tham dự đã thống nhất, thông qua 46 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực như môi trường, phí tham quan du lịch, chủ trương đầu tư công. Trong đó, có nghị quyết quy định trình tự, thủ tục thực hiện chuẩn bị thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm.
Sân bay Phú Quốc cũ.

Bán đấu giá quyền sử dụng đất khu sân bay Phú Quốc cũ

(PLVN) - Ngày 15/11, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất khu sân bay Phú Quốc cũ.