Đồng Tháp: Quy định diện tích đất ở đô thị tối thiểu sau tách thửa đất có nhà ở là 40m2

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - UBND tỉnh Đồng Tháp mới ban hành quyết định số 22/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa, diện tích đất tối thiểu được tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quy định có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet).
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Theo quy định của UBND tỉnh Đồng Tháp, đối với đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu sau tách thửa nếu thửa đất có nhà ở là 40m2, thửa đất không có nhà ở là 70m2. Đối với đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu sau tách thửa nếu thửa đất có nhà ở là 60m2, thửa đất không có nhà ở là 80m2.

Về các điều kiện để tách thửa đất ở: Nếu đường giao thông công cộng có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 19m thì kích thước cạnh chiều sâu thửa đất và cạnh tiếp giáp với đường giao thông tối thiểu phải từ 5m trở lên; nếu lộ giới nhỏ hơn hoặc chưa quy định thì kích thước các cạnh phải từ 4m trở lên.

Đối với đất nông nghiệp tại đô thị, diện tích tối thiểu sau tách thửa là 300m2, tại nông thôn là 700m2.

Đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) tại cả đô thị và nông thôn, tỉnh Đồng Tháp quy định diện tích tối thiểu sau tách thửa là 200m2.

Cũng theo quy định của tỉnh Đồng Tháp, thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích theo quy định mới nhưng vẫn được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi: thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày Quy định này có hiệu lực, hoặc thửa đất hình thành từ quyết định giải quyết tranh chấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thừa kế phân chia quyền sử dụng đất đã được pháp luật công nhận.

Trường hợp các hồ sơ tách thửa đất đã được tiếp nhận trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quyết định số 50 ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa.

Trong trường hợp nhà đầu tư cần thực hiện dự án phân lô, bán nền (đầu tư mới), giao UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt, nếu phù hợp thì hướng dẫn người sử dụng đất lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nếu người sử dụng đất đã thực hiện tách thửa đất, phân lô, bán nền, không kể quy mô (có hình thành đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác), nhưng chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, giao UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét, quyết định.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp tách thửa không đúng theo quy định này, đặc biệt là tách thửa đất có tính chất phân lô, bán nền (có hình thành đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác) không đúng quy định pháp luật.

Ảnh minh họa.

“Khoảng tối” quy hoạch bất động sản

(PLVN) - Dù chuyện tùy tiện trong quy hoạch bất động sản là vấn nạn xã hội đã “kêu trời” từ nhiều năm nay nhưng trong báo cáo mới đây của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 134 ngày 17/11/2020 của Quốc hội khóa XIV thì công tác lập quy hoạch đô thị, quản lý hoạt động xây dựng... vẫn còn quá nhiều “khoảng tối”.
10 bộ, ngành tham gia ý kiến về 'siêu' dự án casino ở Vân Đồn

10 bộ, ngành tham gia ý kiến về 'siêu' dự án casino ở Vân Đồn

 UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất bổ sung hạng mục đầu tư đô thị, bỏ sân golf, đồng thời đề xuất giảm quy mô sử dụng đất của dự án Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp Vân Đồn (dự án casino Vân Đồn). Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến của 10 bộ, ngành về siêu dự án này.