Đề xuất bố trí vốn cho một số nhiệm vụ, dự án quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) -  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Triển khai Nghị quyết số 108/NQ-CP

Trước đó, ngày 26/08/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Tại khoản 1 mục II Nghị quyết số 108/NQ-CP giao Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn việc sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo, lấy ý kiến để hoàn thiện trước khi trình ký ban hành chính thức.

Theo đó, dự thảo đưa ra quy định việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch mà đến thời điểm Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 có hiệu lực thi hành chưa được bố trí vốn theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15; bao gồm:

Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt trước ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 có hiệu lực thi hành chưa được bố trí vốn để thực hiện; Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt trước ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 có hiệu lực thi hành và đã được bố trí một phần vốn để thực hiện; Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thời kỳ 2021 - 2030 được phê duyệt sau ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 có hiệu lực thi hành chưa được bố trí vốn để thực hiện.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm định, quyết định, hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ.

Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn nào?

Về nguồn kinh phí thực hiện, theo dự thảo gồm những nguồn sau: 1) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch của các bộ, cơ quan Trung ương do ngân sách Trung ương bảo đảm; 2) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch của các địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm; UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp phê duyệt cụ thể nhiệm vụ, dự án quy hoạch; 3) Nguồn vốn huy động và sử dụng nguồn lực tài trợ của các tổ chức, cá nhân để để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Về nguyên tắc thực hiện, theo dự thảo: Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch phù hợp với Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 61/2022/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện để bố trí kinh phí và triển khai thực hiện;

Các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các dự án quy hoạch và các nhiệm vụ quy định tại Điều 7 Luật Quy hoạch khi triển khai nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền và chấp hành chế độ công khai ngân sách theo quy định hiện hành;

Trường hợp dịch vụ trong hoạt động quy hoạch thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công thì việc xác định giá được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công;

Khoản chi phí mua máy móc, thiết bị nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động quy hoạch theo quy định của cấp có thẩm quyền (nếu có): Thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Cũng theo dự thảo, nội dung và định mức cho hoạt động quy hoạch thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch; trong đó: Định mức cho hoạt động trực tiếp, bao gồm: Định mức cho nhiệm vụ lập quy hoạch; Định mức cho lập quy hoạch.

Còn định mức cho hoạt động gián tiếp, bao gồm: Lựa chọn tổ chức tư vấn; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn, lấy ý kiến; Tổ chức thẩm định; Quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; Công bố quy hoạch; Khảo sát thực tế; Quản lý chung.

Về giá trong hoạt động quy hoạch, dự thảo đề xuất: Giá trong hoạt động quy hoạch được xác định trên cơ sở các khoản chi phí cho hoạt động quy hoạch được thuê mua ngoài, bao gồm một hoặc một số khoản chi phí sau đây: Khoản chi phí thuê chuyên gia tư vấn; Khoản chi phí mua trang bị máy móc, thiết bị; Khoản chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về giá trong hoạt động quy hoạch.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung quy định quyền của người sử dụng đất thuê. (Ảnh minh họa).

Đề xuất bổ sung quy định quyền của người sử dụng đất thuê

(PLVN) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung quy định quyền của người sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm được thế chấp, bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất, cho thuê lại quyền thuê đất.
HoREA cho rằng quy định “bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai” sẽ làm tăng giá thành, làm tăng giá bán nhà ở mà người mua nhà phải gánh chịu khi mua nhà.

Chuyên gia chỉ ra những bất cập trong "bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai"

(PLVN) - Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) mới có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Trong đó, Hiệp hội đề nghị xem xét bỏ quy định “bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai”.
Ngành chức năng Bình Định kiểm tra hiện trạng khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Bình Định tập trung quản lý có hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản

(PLVN) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) tỉnh trong thời gian tới tăng cường công tác hậu kiểm đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương, giao đất, cho thuê đất; xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp chậm triển khai dự án, có biểu hiện chiếm đất, chuyển nhượng dự án.
Cải tạo, xây mới chung cư cũ: Nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ

Cải tạo, xây mới chung cư cũ: Nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ

(PLVN) -  Thành phố Hà Nội đã có một số chủ trương xúc tiến nhằm đẩy mạnh công tác cải tạo, xây mới chung cư cũ. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề nan giải, dài hơi bởi nhiều nhiều kh ó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện đến từ phía nhà nước, người dân và cả góc độ doanh nghiệp. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Quê – Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn G6 về vấn đề này.

Một khu dân cư tự phát hình thành trên các thửa đất chuyển đổi mục đích sai phạm ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh minh họa).

Cho phép giao dịch 90/132 thửa đất từng là tang vật của vụ án

(PLVN) - Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng liên quan đến 132 thửa đất bị ngăn chặn chuyển quyền sử dụng từ tháng 10/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận do liên quan vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại TP Phan Thiết.