Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Cần sự đổi mới về chất trong phát triển kinh tế thị trường

Hình minh họa.
Hình minh họa.
“Chúng ta phải tập trung nâng cao chất lượng của thể chế chứ không chỉ là chạy theo số lượng như trước đây; đồng thời phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường và xã hội theo đúng quy định trong các chủ trương mà Đảng đã đặt ra”, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chia sẻ với PLVN.

Phát triển hài hòa mọi lĩnh vực

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Trong đó có nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập…

Cùng với sáu nhiệm vụ trọng tâm, một trong ba đột phá chiến lược mà Nghị quyết đưa ra là “hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN... Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế...”.

So với chủ trương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết Đại hội XIII đã nhấn mạnh và đòi hỏi những đột phá có bước phát triển về chất.

“Nếu ở giai đoạn trước, chúng ta chú trọng về mặt số lượng thì giai đoạn 2021-2030, chúng ta chú ý về chất lượng của hệ thống pháp luật. Điều này không chỉ tạo ra tiền đề để thực hiện các vấn đề ổn định kinh tế và cơ cấu nền kinh tế mà còn nâng cao chất lượng thể chế, nhằm giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội” - ông Lưu Bình Nhưỡng nhận định.

Để thực hiện được chủ trương này, theo ông Nhưỡng, điều quan trọng nhất không phải việc chúng ta sản xuất ra luật gì mà phải rà soát lại toàn bộ hệ thống pháp luật, để xem về mặt số lượng chúng ta đã ban hành đầy đủ chưa, chất lượng của các đạo luật, các pháp lệnh… có đồng bộ, còn sai sót vấn đề gì? Ông Nhưỡng cho rằng, thể chế của kinh tế thị trường bao gồm thể chế chính trị và thể chế pháp lý. Thể chế chính trị là các chủ trương, quan điểm, đường lối về nền kinh tế thị trường. Cụ thể là các văn kiện, nghị quyết, kết luận… của Đảng. Do đó, chúng ta cũng phải rà soát hệ thống các văn bản này còn thiếu và cần bổ sung, “nâng cấp” hay không?

Ngoài ra, muốn đảm bảo cho kinh tế thị trường phát triển, chúng ta không chỉ xây dựng các đạo luật về kinh tế, mà những vấn đề thuộc về hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc cũng phải đầy đủ, nhằm đảm bảo cho pháp luật về giải quyết mối quan hệ kinh tế đồng bộ với việc giải quyết các vấn đề xã hội.

Ví dụ, trong lĩnh vực nông nghiệp, phải giải quyết được ba vấn đề là nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong lĩnh vực công nghiệp phải xem xét vấn đề công đoàn ra sao, người nước ngoài tham gia công đoàn được không, chất lượng cuộc sống của công nhân có được nâng cao?...

Việc cơ quan chức năng xử lý những vấn đề vi phạm pháp luật, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã bảo đảm cho công tác tư pháp thực sự là “hộ pháp của nền kinh tế” hay chưa? Hay đơn giản chúng ta giám sát việc thi hành pháp luật có rút ra được những bài học gì, có đưa ra những kiến nghị về hoàn thiện pháp luật không?...

Ban hành Luật cần đảm bảo đồng bộ, phù hợp cơ chế của thị trường

Vấn đề thứ hai mà ông Nhưỡng đề cập là rà soát trong các quy định của pháp luật hiện hành, vấn đề bức xúc nhất hiện nay là gì, từ đó bàn hướng sửa đổi, hoàn thiện. Theo đó, để hoàn thiện thể chế, trước hết phải tìm ra những vướng mắc, khó khăn của Luật Quy hoạch hiện nay, vì Luật Quy hoạch như một “nhạc trưởng”, nếu Luật này ban hành mà không đảm bảo chất lượng của quy hoạch, quy hoạch không thể dẫn đường, vẫn lúng túng giữa địa phương và trung ương, giữa quy hoạch giai đoạn trước và giai đoạn sau thì không thể thực hiện tốt chủ trương, đường lối Đảng đã ban hành.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần quan tâm đến việc ban hành những văn bản pháp luật mới, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, đuổi kịp với cơ chế của thị trường. Chẳng hạn, trong giai đoạn mới, Việt Nam rất cần những văn bản luật về chuyển đổi số, Chính phủ số, luật về hành chính công, dịch vụ công,… Đặc biệt, làm thế nào để chúng ta sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức Chính phủ, tổ chức chính quyền địa phương, cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền để nâng cao công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, chúng ta cũng phải rà soát lại toàn bộ hệ thống các điều ước, các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Chẳng hạn như vấn đề về thương mại quốc tế, tập quán quốc tế liên quan đến hàng hải, hàng không; về xuất xứ hàng hóa, vấn đề khởi kiện liên quan đến thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ… Theo ông Nhưỡng, những vấn đề này, Nhà nước phải dẫn dắt, nghiên cứu và bổ sung; do vậy tầm nhìn của chúng ta phải dài hơn.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa mang tính chất đòn bẩy, là tiếp tục nâng tầm chất lượng các luật về tổ chức bộ máy, về cán bộ. “Chất lượng các đạo luật cao hơn thì chất lượng cán bộ không thể giữ nguyên được, đòi hỏi cán bộ phải có ý thức pháp luật cao hơn, có trình độ, kỹ năng tốt hơn, tầm nhìn rộng hơn mới có thể đáp ứng những đòi hỏi của nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới… Tất cả những vấn đề này đều nằm trong nội hàm của việc nâng cao chất lượng thể chế trong giai đoạn tới mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề cập” - ông Nhưỡng nói.

Tin cùng chuyên mục

Bác Hồ với các nhà báo năm 1960. (Nguồn: Ảnh tư liệu)

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam: Bài 3 - Linh hồn của báo chí cách mạng Việt Nam

(PLVN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nói đến báo chí trước hết là nói đến cán bộ báo chí”, họ là người cán bộ cách mạng, biết đặt quyền lợi của dân tộc, của Nhân dân lên trên hết. Gần 100 năm qua, các thế hệ những người làm báo luôn xứng đáng là những người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Đọc thêm

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Bài 2 - Thư ký thời đại trung thành trong dặm dài lịch sử

Bác Hồ và các nhà báo tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 16/4/1959. (Ảnh Tư liệu)
(PLVN) - Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 là bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử trong sự phát triển của cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí cách mạng Việt Nam nói riêng. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã chung sức, đồng lòng, lấy “ngòi bút là vũ khí sắc bén”, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng lớn lao của dân tộc.

Hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Lam Hạnh)
(PLVN) - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB) luôn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua (PTTĐ), phát triển CCB gương mẫu gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Để đạt được kết quả đó, Trung ương Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu - Ảnh: TTXVN
Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt trên 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo đang tham dự chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ hai do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Hà Nội.

Đa dạng hóa nguồn thu cho báo chí

 Kinh tế báo chí là một động lực quan trọng để phát triển báo chí - truyền thông trong thời đại kinh tế số. (Các đại biểu tham dự Hội thảo - Ảnh: Lan Phương)
(PLVN) - Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã nêu vấn đề trên khi tham dự Hội thảo “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số”, diễn ra ngày 14/6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 500 ngày thi đua để hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm 2025

Thủ tướng phát biểu kết luận phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đến nay, cả nước đã có 2.001 km đường bộ cao tốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát động phong trào thi đua 500 ngày để hoàn thành 3.000 km cao tốc trước ngày 31/12/2025; đồng thời chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để xử lý, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, trọng điểm.

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Bài 1 - Cách mạng từ khởi nguồn báo chí

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Bài 1 - Cách mạng từ khởi nguồn báo chí
(PLVN) - Sau gần một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã chứng minh những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của mình trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngay từ khi mới ra đời, những trang báo chí cách mạng đã chứa đựng trong đó con đường, lý tưởng và tinh thần cách mạng sâu sắc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
(PLVN) - Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vì đã xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về phòng, chống tội phạm trong thời gian qua.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và sẵn sàng phối hợp cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

200 đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

200 đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng
(PLVN) - Ngày 13/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thống nhất trình Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định giảm thuế giá trị gia tăng theo Tờ trình của Chính phủ; đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tăng sự thuyết phục của việc giảm thuế trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Chính phủ: Không để sơ hở, cơ chế xin - cho trong mua bán điện trực tiếp

Ảnh minh họa.
(PLVN) -  Liên quan đến việc xây dựng chính sách mua bán điện trực tiếp, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách có độ mở, theo cơ chế thị trường , nhất là công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả, tuyệt đối không để sơ hở, xảy ra cơ chế xin cho.

Phát huy truyền thống vẻ vang ở Quân đoàn 4 Anh hùng

Chiến sĩ Quân đoàn 4 duyệt đội ngũ. (Ảnh: Lưu Niệm).
(PLVN) - 50 năm qua (20/7/1974 - 20/7/2024), cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Quân đoàn 4 (QĐ4) Binh đoàn Cửu Long Anh hùng luôn đoàn kết, một lòng chiến đấu, cống hiến, hy sinh, xây đắp nên truyền thống vẻ vang 12 chữ vàng “Trung thành - Đoàn kết - Anh dũng - Sáng tạo - Tự lực - Quyết thắng”.

Kiểm soát lạm phát năm 2024 trong mọi tình huống

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu kiểm soát lạm phát trong mọi tình huống. (Ảnh: Đức Minh)
(PLVN) - Ngày 12/6, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành 6 tháng đầu năm, định hướng công tác những tháng còn lại của năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2024 trong mọi tình huống.