Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân một cách thực chất, hiệu quả

Giám sát thi công đường nông thôn.
Giám sát thi công đường nông thôn.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ở đâu có quyền lực và trách nhiệm thì quyền lực và trách nhiệm đó phải được nhân dân kiểm tra, giám sát; không để bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đứng ngoài sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Nhưng giám sát phải trọng tâm, trọng điểm, làm đến nơi, đến chốn, truy đến cùng sự việc.

Không để tổ chức, cá nhân nào đứng ngoài sự giám sát

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XIII đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học đầu tiên là về Đảng, bài học thứ hai là về dân. Đại hội xác định: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đại hội XIII nhấn mạnh đến vai trò giám sát của nhân dân. Theo đó, Đại hội xác định: “Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Đồng thời, văn kiện Đại hội XIII cũng nêu rõ: “Tổ chức có hiệu quả, thực chất việc nhân dân tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng căn dặn: “Muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy; muốn biết các nghị quyết có được thi hành không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ có một cách là khéo kiểm soát. Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”. Theo Người, cơ chế kiểm soát quyền lực đối với bộ máy nhà nước chính là kiểm soát, giám sát cán bộ, do đó, công việc này rất quan trọng, bởi “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Theo PGS.TS Lê Kim Việt (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), dựa vào dân để xây dựng Đảng, Nhà nước là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Thực tế những năm qua, Đảng ta đã dựa vào nhân dân, động viên nhân dân tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền; qua đó Đảng, Nhà nước đã phát hiện và xử lý kỷ luật hàng vạn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong bộ máy công quyền do tiêu cực, tham nhũng.

“Kiểm tra, giám sát trách nhiệm và đạo đức công vụ, tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử của công chức đối với nhân dân nhằm khắc phục bệnh quan liêu, hách dịch, cửa quyền, vô trách nhiệm, lợi dụng quyền lực để sách nhiễu, ăn bớt tiền bạc của nhân dân…, từ đó làm trong sạch bộ máy nhà nước, để mỗi công chức, viên chức thực sự là công bộc của nhân dân”- PGS.TS Lê Kim Việt khẳng định. Ông cũng cho biết, quyền lực Nhà nước là quyền lực của nhân dân giao cho; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức là phải sử dụng quyền lực đó để phục nhân dân. Vì vậy, ở đâu có quyền lực và trách nhiệm thì quyền lực và trách nhiệm đó phải được nhân dân kiểm tra, giám sát chặt chẽ; không để bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đứng ngoài sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.

Phải đổi mới giám sát

Cùng với vai trò quan trọng của nhân dân, những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân (đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp) cũng phải phát huy vai trò giám sát của mình để hoàn thành trọng trách trước Đảng, trước dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí đang thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XV (ngày 22/7), Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh: Đặt chân vào nghị trường là vinh dự rất lớn, nhưng có hoàn thành được trọng trách của mình hay không là một việc lớn hơn.

Chủ tịch QH cũng nêu rõ, phải coi đổi mới giám sát tối cao của QH như là một khâu then chốt, trọng tâm để nâng cao chất lượng hoạt động của QH; phải lựa chọn trúng và đúng những vấn đề quan trọng của đất nước, những vấn đề thực tiễn đặt ra, có liên quan tới quốc kế, dân sinh. Tinh thần giám sát là có trọng tâm, trọng điểm, làm đến nơi, đến chốn, truy đến cùng sự việc; đồng thời phải coi trọng giám sát việc thực hiện các kiến nghị của giám sát.

Cũng tại Kỳ họp thứ nhất QH khóa XV, thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của QH năm 2022, nhiều đại biểu QH cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát tối cao của QH vẫn còn có những hạn chế, nhất là công tác “hậu giám sát”. Bởi vậy, các đại biểu đề nghị cần có quy trình hậu giám sát để xem những kiến nghị, đề xuất của đoàn giám sát đã được các địa phương, đơn vị, bộ ngành thực hiện đến đâu, kết quả ra sao.

Để đảm bảo thực chất và hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân, theo PGS.TS Lê Kim Việt, cần đề cao trách nhiệm và tinh thần nêu gương của người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quy định liên quan đến trách nhiệm giải trình, tiếp công dân; trong quản lý, kiểm tra, giám sát quyền lực của cấp dưới, trong tự phê bình và phê bình trước nhân dân.

Cùng với đó, phải nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện quyền dân chủ đại diện của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể phải có trách nhiệm tiếp nhận, phản ánh đầy đủ, kịp thời những ý kiến của nhân dân, nhất là việc phản ánh, tố giác những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền; có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát các vụ việc theo sự tố giác của nhân dân. Nguyên tắc là, mọi ý kiến chất vấn, thắc mắc của người dân phải được cơ quan có trách nhiệm tiếp thu, được tôn trọng, được giải đáp rõ ràng. Phải trả lời công khai, minh bạch trước nhân dân về kết quả giải quyết vụ việc.

Trong công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, phải xây dựng các quy định, quy chế đồng bộ, hiệu quả, công khai và minh bạch để mọi người dân có thể tiếp cận và thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát đối với cơ quan nhà nước và đối với cán bộ, công chức.

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham gia thảo luận dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) tại tổ.

Đưa ra hạn mức đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động của Quỹ viễn thông công ích

(PLVN) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, cần đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với quy định liên quan đến Quỹ viễn thông công ích, đưa ra những quy định chặt chẽ nếu duy trì hoạt động của Quỹ này, đưa ra hạn mức đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động của Quỹ, tránh gây sức ép lớn cho người dân và doanh nghiệp.

Đọc thêm

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Quyết liệt ngăn chặn tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng

Hãy là người dùng mạng xã hội có trách nhiệm trước mỗi thông tin chia sẻ. (Ảnh Internet)
(PLVN) -  Trên không gian mạng, tin giả, tin xấu độc không chỉ xuất hiện một cách vô tình, mà còn có chủ đích ở mọi lĩnh vực an ninh, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội…, đặt ra nhiều thách thức đối với các nhà quản lý. Thực trạng này đòi hỏi phải có những giải pháp ngăn chặn quyết liệt.

Chỉ cụ thể hóa tại Luật Đất đai những nội dung đã chín, đã đủ rõ

Chỉ cụ thể hóa tại Luật Đất đai những nội dung đã chín, đã đủ rõ
(PLVN) - Sáng 9/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và thảo luận tại tổ về dự án Luật này.

Sớm khắc phục những 'đứt gãy'

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo giải trình trước Quốc hội vào hôm qua - 8/6. Ảnh quochoi.vn
(PLVN) - Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: “Thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục đứt gãy các chuỗi cung ứng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm duy trì và tạo thêm việc làm cho người lao động”.

Dấu ấn phụ nữ Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế

Dấu ấn phụ nữ Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế
(PLVN) - Dù ở bất cứ cương vị, vai trò và quốc gia nào, mỗi người phụ nữ Việt Nam đều mang trong mình hình bóng quê nhà và cố gắng lan tỏa những nét tinh hoa văn hóa Việt đến với mọi người. Điều này một lần nữa được khẳng định tại “Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu” vừa tổ chức ở Nhà Quốc hội Hungary.

Khắc phục tình trạng cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, không làm

Hình minh họa
(PLVN) -  Theo một số đại biểu Quốc hội, tình trạng GDP của nước ta tăng trưởng chậm trong những tháng đầu năm, ngoài nguyên nhân khách quan, còn có ảnh hưởng một phần từ việc một bộ phận cán bộ né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ. Do đó, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục triệt để tình trạng này trong thời gian tới.

Năm 2024, Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện Nghị quyết số 43

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024
(PLVN) - Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.

Bà Phạm Thu Hằng là Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Bà Phạm Thu Hằng.
(PLVN) - Sáng nay, 8/6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm bà Phạm Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí kiêm Phó Phát ngôn, giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí kiêm Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Báo chí phải thúc đẩy và kết nối các lực lượng tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực

Quang cảnh buổi tọa đàm.
(PLVN) - Báo chí phải là những lực lượng thúc đẩy sự tham gia và kết nối các lực lượng khác cùng tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; cùng tuyên truyền để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của công cuộc này; nhìn thấy sự công khai, minh bạch, tinh thần và ý chí của toàn Đảng, toàn dân để làm sao tạo ra sự phát triển bền vững, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Kiên quyết không để xảy ra việc cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trả lời chất vấn sáng 8/6.
(PLVN) - Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 8/6 tại Kỳ họp thứ 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời trực tiếp các chất vấn của đại biểu Quốc hội, trong đó nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết không để xảy ra việc cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội: Phải giải quyết dứt điểm tồn đọng của các dự án PPP trong năm 2023

Chủ tịch Quốc hội kết thúc nhóm vấn đề thứ tư của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5.
(PLVN) - Sáng ngày 8/6, phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ tư của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Giao thông vận tải và thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế của ngành giao thông trong thời gian qua.

Chính phủ đề nghị nghiên cứu hoàn thiện chế độ tiền lương mới

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Đại biểu Quốc hội, của cử tri và của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên lề Quốc hội: Chủ tịch Quốc hội điều hành rất sát phiên chất vấn

Bên lề Quốc hội: Chủ tịch Quốc hội điều hành rất sát phiên chất vấn
(PLVN) -  Các đại biểu Quốc hội đánh giá, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành rất sát phiên chất vấn. Qua phần chất vấn của các Bộ trưởng, Chủ tịch Quốc hội luôn lắng nghe và ghi rất chính xác những câu hỏi của các đại biểu, những câu hỏi chưa được trả lời hoặc Bộ trưởng trả lời chưa trúng đã có sự điều hành để Bộ trưởng trả lời đúng trọng tâm những vấn đề đặt ra.

Giá đăng kiểm sẽ do thị trường quyết định

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn.
(PLVN) -Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại phiên họp phiên toàn thể tại hội trường của Quốc hội chiều nay - 7/6, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết:  “Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Tài chính và đã đưa nội dung này vào dự thảo Luật Giá, theo đó loại bỏ giá đăng kiểm ra khỏi danh mục giá đang quản lý và để thị trường quyết định.