Quảng Nam lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án liên quan công ty vướng nhiều kiện cáo

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản về việc chỉ đạo xử lý Kết luận thanh tra công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất đối với 4 dự án khu đô thị: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng do Công ty CP Bách Đạt An (trụ sở tại Quảng Nam) làm chủ đầu tư.

Hiện trạng Dự án khu đô thị Hera Complex Riverside hiện nay
Hiện trạng Dự án khu đô thị Hera Complex Riverside hiện nay

4 dự án khu đô thị: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư - liên quan đến vụ kiện tranh chấp hợp đồng thương mại về phân phối bất động sản giữa Công ty Bách Đạt An và Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam.

Vụ kiện khiến hơn 1.000 người dân mua đất tại các dự án này thông qua Công ty Đầu tư Hoàng Nhất Nam bị ảnh hưởng khi Bách Đạt An đòi đơn phương chấm dứt hợp đồng với đối tác Hoàng Nhất Nam và không công nhận danh sách các khách hàng đã mua đất từ phía đối tác.

Vụ kiện đã được tòa án nhân dân các cấp tại Đà Nẵng, Quảng Nam đưa ra xét xử. Tại các phiên tòa này, tòa án đều đưa ra phán quyết bác bỏ việc Bách Đạt An tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng với Hoàng Nhất Nam và buộc đơn vị này phải phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam để thực hiện các thủ tục ra sổ đỏ cho hơn 1.000 khách hàng. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư vẫn chây ì khiến kiện cáo kéo dài.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thống nhất Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất đối với 4 dự án khu đô thị do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư như trên được ban hành vào ngày 16/8 vừa qua.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 4 dự án khu đô thị do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư theo đúng quy định pháp luật đất đai hiện hành, trong đó sử dụng Biên bản kê khai và khối lượng kiểm đếm hiện trạng được xác lập trước đây đã được Thanh tra tỉnh xác định.

Quảng Nam lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án liên quan công ty vướng nhiều kiện cáo ảnh 1

Các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã dính nhiều tai tiếng, liên quan kiện cáo kéo dài thời gian quan

Cụ thể, tại dự án Khu đô thị 7B mở rộng, số liệu đo đạc ghi nhận với tổng số 947 thửa dựa trên kết quả đo đạc thửa đất địa chính (năm 2013 và 2015) do Công ty cổ phần Đo đạc địa chính và Trắc địa công trình Quảng Nam - Đà Nẵng đo vẽ và Công ty cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình về đo đạc chỉnh lý riêng từng thửa đất. Số liệu kiểm đếm cây cối, vật kiến trúc ghi nhận tổng số biên bản đã kê khai và kiểm đếm là 354 bản.

Tại dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside, số liệu đo đạc ghi nhận với tổng số 492 thửa, do Công ty cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình lập năm 2017 và chỉnh lý năm 2021. Số liệu kiểm đếm cây cối, vật kiến trúc được ghi nhận với tổng số biên bản đã kê khai và kiểm đếm là 262 bản.

Tại dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh, số liệu đo đạc ghi nhận 265 thửa dựa trên kết quả đo đạc thửa đất địa chính (năm 2018) do Công ty cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình đo đạc. Số liệu kiểm đếm cây cối, vật kiến trúc được ghi nhận với tổng số biên bản đã kê khai và kiểm đếm là 90 bản gồm 58 hộ dân còn hiện trạng ảnh hưởng và 32 hộ dân không còn hiện trạng ảnh hưởng cây cối, hoa màu.

Tại dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng, số liệu đo đạc được ghi nhận với 142 thửa dựa trên kết quả kết quả đo đạc thửa đất địa chính năm 2018 và chỉnh lý năm 2021 do Công ty cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình lập. Số liệu kiểm đếm cây cối, vật kiến trúc được ghi nhận với tổng số biên bản đã kê khai và kiểm đếm là 45 bản, gồm 12 hộ dân còn hiện trạng ảnh hưởng và 33 hộ dân không còn hiện trạng ảnh hưởng cây cối, hoa màu.

Cùng với đó, UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án theo hình thức tổ chức họp trực tiếp đối với tất cả chủ sử dụng đất (cá nhân, hộ gia đình, tổ chức), các cơ quan có liên quan trong khu vực có đất thu hồi; đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Đảm bảo công khai, minh bạch, trực tiếp, đúng quy trình, quy định. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện UBND cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất được thu hồi.

Trong trường hợp các chủ sử dụng đất không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc có ý kiến khác thì UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm vận động, giải thích, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện (nếu có).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn trước khi thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến trước khi phê duyệt phương án; báo cáo phải xác định cụ thể, đầy đủ các nội dung phát sinh.

Đối với các chủ sử dụng đất bị ảnh hưởng của dự án nhưng chưa kiểm đếm hiện trạng, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện quy trình, thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Đối với cây cối, hoa màu có trên đất tại thời điểm kiểm kê nhưng đã mất hiện trạng, UBND thị xã Điện Bàn xác định vụ hoa màu bồi thường theo quy định được đề cập tại Điều 90 Luật Đất đai năm 2013.

Đối với phần diện tích đất chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan có liên quan khẩn trương lập các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Với Công ty cổ phần Bách Đạt An, sau khi các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt, nếu chi phí giải phóng mặt bằng thấp hơn số tiền mà chủ đầu tư đã chi ứng trước thì chủ đầu tư chịu phần chênh lệch và xem như hỗ trợ nhân dân. Nếu phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn thì chủ đầu tư tiếp tục chi bổ sung để bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. Đối với diện tích đất còn hiện trạng, chưa thực hiện bồi thường thì thực hiện các bước thủ tục, quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện các ý kiến chỉ đạo nêu trên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày 30/10/2021.

Chớp mắt mùa hoa lộc vừng

Chớp mắt mùa hoa lộc vừng

Hà thành lộc vừng đang nở rộ, buông những chùm hoa tựa chuỗi đèn lồng đỏ rực trong vòm lá. Nhưng hoa lộc vừng xuất hiện như chỉ trong chớp mắt và mùa hoa cũng qua rất nhanh, để lại sự tiếc nuối khó nguôi ngoai…
Sơ đồ tuyến đường vành đai 3 TPHCM.

TP Hồ Chí Minh: Vành đai 3 khơi dậy tiềm năng nhiều vùng đất

 -  Chủ trương về đầu tư dự án Vành đai 3 đã được Quốc hội thông qua. Đây là dự án giao thông có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội không chỉ riêng TPHCM mà cả khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt, dự án cũng sẽ hình thành quỹ đất dọc trục giao thông này, tạo động lực phát triển cho các địa phương.
Một số khu đất của bà Phước được UBND huyện Củ Chi cho phép đầu tư hạ tầng sai quy định.

Vụ phân lô tách thửa sai quy định tại Củ Chi: Dấu hiệu thất thoát ngân sách Nhà nước

(PLVN) -  PLVN mới đây có bài viết về việc UBND huyện Củ Chi cho phép bà Nguyễn Thị Phước (SN 1959, ngụ 19 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, Phú Nhuận, TP HCM) thực hiện đầu tư hạ tầng trên khu đất gồm các thửa 68, 69, 90, 91, 92, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 157, 158, 159, 160, 161, 162 tổng diện tích 40.869,78m2 (sau đây gọi là khu đất) tờ bản đồ 22 thuộc xã Tân Thạnh Tây có nhiều vi phạm.
Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất…

Hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất

(PLVN) - Tại Nghị quyết số 18-NQ/TW vừa ban hành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển mới...
 Xanh mát thác Bản Khiếng

Xanh mát thác Bản Khiếng

 -  Thác Bản Khiếng (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) là một trong những điểm du lịch thu hút những người thích khám phá và cũng là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn nghỉ ngơi, tận hưởng không gian xanh mát vào mỗi dịp cuối tuần.