Du lịch sinh Thái ở Hội An (Quảng Nam ).

Triển khai Dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Bến Trễ Hội An

(PLVN) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bến Trễ Hội An nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng, đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định để thực hiện dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Bến Trễ Hội An.